Del 11) 5:19-25 Därefter skrev Paulus: Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. (1Tim 5:19) Lita inte på vad en person säger, utan låt det finnas två eller tre vittnen. Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. (1Tim 5:20) Jag är rädd för att det skulle skapa fruktan och kanske även en tom kyrka om församlingen praktiserade öppen tillrättavisning av syndare på detta sätt. Tänk på kvinnan som fördes till Jesus, efter att ha blivit tagen på bar gärning då hon begick äktenskapsbrott, och de sade till Jesus: "Lagen säger att hon ska stenas, vad säger du?" Jesus sade: "Låt den som är utan synd kasta första stenen", och Han började skriva med fingret på marken. Det står inte vad Han skrev, men jag känner mig övertygad om att Han skrev namnen på var och en, och vilka synder de var skyldiga till. Och det står att de började gå därifrån, den ene efter den andre, tills ingen var kvar. Om det förekom öppen tillrättavisning av synd, och vi började namnge alla och nämna deras synder, så är jag säker på att det skulle det skapa fruktan i församlingen. När jag var ung fanns det en man, Dr. Claire Britain, som jag såg upp till väldigt mycket. Jag beundrade hans tjänst. Han var både läkare och pastor. Jag lyssnade på honom på ett sommarläger då han berättade att han kunde se mycket i en ung människas ögon. Ögonen är avslöjande, de talar om allt som den unga personen är skyldig till. Allt syns i deras ögon. Efter det var jag rädd för att se på honom. Jag ville inte att han skulle se allt som avslöjades genom mina ögon. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. (1Tim 5:21) Vi är alla Guds barn, och därmed är vi alla lika viktiga för Gud. Det finns inga andra klassens himmelska medborgare. För Jesus är du lika viktig som någon annan, och det är kyrkans uppgift att följa Jesu exempel och visa kärlek, uppskattning, heder, och respekt för alla, utan partiskhet. Vi skall inte säga: "Han har mycket pengar så behandla honom väl", för i fall blir kyrkan skyldig till synd på detta område. Paulus var ganska rak angående detta. "Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna". Detta är en stark förmaning: ”Visa inte partiskhet utan behandla alla lika.” Det är verkligen tvärtemot vår egen benägenhet att upphöja människor: "Åh, han är läkare! Åh, han är polischef! Åh, han är advokat! Åh, han är mycket förmögen!” o.s.v. Tendensen att favorisera finns där: "Kom och sitt vid vårt bord." Jakob skrev också att vi inte skall göra skillnad på människor, och i Rom 2:11 står det: “ty Gud är inte partisk". Jakob sade vidare: "Om någon kommer in, bärande fina kläder och diamanter säger ni: ’Kom och sätt dig den här fina platsen.’ Men om en kille klädd i trasor kommer in, säger ni: ’Sätt dig här i hörnet.’” Jakob sade att detta var fel, i Herrens ögon är vi alla lika värdefulla. Gud ser inte på mig med större favör eller heder än när Han ser på dig. Det är tragiskt när kyrkan upphöjer vissa människor och säger: "Åh, se hur nära Gud han är." Vi är alla lika nära Gud. Vi är alla lika älskade av Gud. Gud gör inte skillnad på människor, och det skall inte heller vi göra. handla inte partiskt. Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon (1Tim 5:22) Paulus hänvisar till när vi lägger händerna någon för att avskilja honom/henne till tjänst inom församlingen. Vi bör pröva en person först och se vad de går för. Vi skall inte ha för bråttom med att avskilja människor till en viss uppgift. "Åh, vad roligt att se dig här denna morgon. Här, ta den här boken, vi behöver en lärare till söndagsskolan." Många församlingar tror att man måste engagera folk i en uppgift, dem involverade och hålla dem kvar. Men Paulus sa: "Ha inte för bråttom.” Det är mycket lättare att få in människor än det är att få ut dem. Det är tragiskt när människor avskiljs för särskilda uppgifter, eller ett visst arbete, utan att man egentligen lärt känna dem. Så lägg inte händerna på någon för snabbt. och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren. (1Tim 5:22) Detta var inte bara en sund förmaning till Timoteus utan det gäller för oss alla. Vi skall hålla oss själva rena. Men detta var speciellt till Timoteus: Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. (1Tim 5:23) De flesta drack vin på den här tiden. Vinet de drack var en blandning av vatten och vin, tre delar vatten till två delar vin. Denna dryck var lika vanlig som vatten därför att vattnet var förorenat på många platser. Det skulle vara som om någon åkte till Mexiko och skrev hem och berättade: "Jag har fått Montezumas hämnd". [vardagligt använt samlingsnamn för en grupp turistdiarréer, ö.a.] Du skulle då skriva tillbaka och säga: "Du gör bäst i att dricka cola eller något annat istället för vattnet i Mexiko." Eller: "Drick lite vin för din mage, för dysenterin", o.s.v. Det är egentligen vad Paulus föreslår till Timoteus. Jag tycker att detta är ganska intressant. Jag tvivlar inte på att Paulus rankades som den främsta av apostlarna när det gällde den helige Andes gåvor med underverk och helanden. Paulus hade sett många under ske genom sin tjänst. Jag är säker på att Paulus hade fått trons-, kraftgärningarnas- och helandets gåva, och att dessa gåvor verkade genom honom, och ändå var Timoteus, hans son i tron, sjuk. När Paulus var i Efesus tog de dukar och kläder som hade vidrört Paulus och lade dem på sjuka människor och de blev helade. Varför bad inte Paulus över en näsduk och skickade den till Timoteus och sa: "Sov på den här"? Jag är dock säker på att Paulus hade bett för Timoteus magåkomma. Det finns antydningar om att Timoteus var en mycket svag person och även sjuklig, trots att han var Paulus följeslagare. Frågan är varför Gud inte helade Timoteus, och varför han tilläts vara sjuklig? Varför skrev Paulus en medicinsk ordination för hans krämpa, istället för att enbart be för hans helande? Men jag är övertygad om att Paulus bad för Timoteus helande. Ändå blev han inte helad, och jag tror att anledningen till detta var för att vi inte skall fastna i den typ av villolära som säger: "Broder, du är fortfarande sjuk, för det finns någon synd i ditt liv." Eller: "Du är fortfarande sjuk, därför att du helt enkelt inte har tillräckligt med tro." Eller: "Du är sjuk för att du har ett personligt problem i ditt liv", eller andra kommentarer av detta slag. För att vi skall bevaras från dessa dåraktiga och obibliska spekulationer, finns Timoteus situation med som ett exempel i bibeln. Timoteus var en nära vän och följeslagare till Paulus och hans son i tron, och Paulus gav honom några medicinska råd, därför att han ofta var sjuk. Timoteus fick inte uppleva ett gudomligt ingripande med helande för sin kropp. Gud helar inte i alla situationer, och i de fall som Gud inte helar, så har han ett syfte med varför Han inte gör det. Det beror inte på brist tro. Det beror inte på något fel i individens liv, utan det finns något i Guds eviga syften som vi inte kan, och inte kommer att kunna förstå. Jag är helt emot den undervisning som säger: ”Om du följer detta tillvägagångssätt så kommer du att bli helad.” Detta medför att en kroniskt sjuk människa ständigt känner sig skyldig: "Det är något fel på mig, något fel i min relation med Gud. Varför blir jag inte helad?" Med den sortens undervisning sparkar du faktiskt på en person som redan ligger ner. "Broder, det måste vara något som är fel. Om du bara hade tillräckligt med tro så skulle du också bli helad." Det finns ett intressant bibelord som vi inte förstår i vår moderna kultur idag. Det säger så här om Jesus: "Ett brutet strå skall han inte krossa". (Jes 42:3) I dagligt tal blir det: "Han skulle inte sparka på någon som redan ligger ner." Det är vad bibelordet: "ett brutet strå skall han inte krossa", betyder. Paulus hade själv en plåga som han tre gånger bad att Gud skulle befria honom ifrån. Gud svarade slutligen, men inte genom att befria honom, utan genom att ge honom nåden att kunna uthärda: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." (2Kor 12:9) Så låt oss inte döma felaktigt, eller lägga en tung börda på någon som redan är nedtyngd av sin sjukdom och svaghet. Låt oss inse att Gud inte helar i alla situationer. Gud helar i vissa fall, men i andra fall helar Han inte. Varför Han helar vissa, men inte andra, beror helt Guds suveränitet. samma sätt som den Helige Ande fördelar sina gåvor till var och en som Han vill, vet vi inte Guds plan i detta. Så Paulus uppmuntrade Timoteus att dricka lite vin för sitt magproblem: "Drick inte det där vattnet längre, det är farligt." Jag har hört att när människor kommer till USA från Mexiko, så varnas de alltid för att dricka vattnet här. Anledningen till det är att vi har andra amöbor än de har, och de får samma slags problem av att dricka vårt vatten som vi får av deras. De har blivit immuna mot amöborna i sitt eget vatten, på samma sätt som vi är immuna mot amöborna i vårt vatten. Vi har inte heller världens renaste vatten, tro mig. Nu sade Paulus: Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andras synder kommer först senare i dagen. På samma sätt ligger de goda gärningarna i öppen dag, och de som inte gör det kan ändå inte förbli gömda. (1Tim 5:24-25) Med andra ord, ofta har du redan hört rykten om folk innan du har mött dem, och deras synder har gått före dem. Folk har kanske sagt till dig: "Han har gjort detta och detta”, och innan du ens har träffat honom, eller innan han har bekänt något, så har du redan hört rykten om vad han har gjort. Detta är något som händer ofta. En person kommer för att bekänna något, och man har redan hört om det från två eller tre personer. Det är samma sak med en persons goda gärningar, rykten om dem går också före dem. Människor har kanske berättat för dig: "Han är verkligen enastående”, och det ena med det andra. Och du har hört om personerna innan du möter dem. Deras gärningar har föregått dem. De uppenbaras i förväg och kan inte döljas. Slut av del 11 För att gå till del 12) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet