Del 2) 1:8-15 Paulus sa: Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt (1Tim 1:8) ”Ha inga diskussioner om lagen.” Sedan fortsätter Paulus med att säga: och inser att den inte är till för rättfärdiga (1Tim 1:9) Detta är en intressant poäng. En rättfärdig man behöver inte någon lag. En man som lever efter goda principer behöver inga lagar. Man behöver inte tala om för en sådan person vad han bör eller inte bör göra. Han följer goda principer eftersom han är en rättfärdig och principfast man. Lagen är till för människor utan principer, och det finns en hel del av dem i världen. Därför behöver vi lagar för att hålla dem i schack. I Romarbrevet säger Paulus: ”Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda.” (Rom 13:3) Vi blir inte förskräckta när vi ser en polis om vi inte har gjort något brottsligt. Men om vi är skyldiga och har brutit mot lagen blir lagen något som vi är rädda för, något som vi ogillar. Om vi är ärliga, uppriktiga medborgare uppskattar vi lagen. Vi uppskattar dem som upprätthåller lagen eftersom de gör det möjligt för oss att leva i trygghet. Om det inte vore för lagen och de som upprätthåller lagen skulle vi leva under outhärdliga förhållanden, eftersom det finns många människor i världen som behöver den typen av betsel. Paulus säger: "Så ni vill bli undervisade i lagen, ni vill ha lagen. Jag ska tala om för er vilka lagen är till för. Den är inte till för rättfärdiga människor. De behöver inte undervisas i lagen och de behöver inte föras in under lagen." utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran (1Tim 1:9–10) Det är dessa människor lagen är till för. Lagen inte är till för rättfärdiga människor. Vi behöver inte repetera vad lagen säger om vi lever enligt rättfärdiga principer. detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig. (1Tim 1:11) Paulus säger att vi snarare än att undervisa och predika lagen undervisar och predikar det härliga evangeliet, Guds goda nyheter. Lagen är dåliga nyheter för de människor som den sändes till, eftersom den är begränsande och fördömande för de laglösa. Men snarare än att predika lagen predikar vi de goda nyheterna: "evangelium om den välsignade Gudens härlighet", som Paulus sade: "har anförtrotts åt mig." Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, (1Tim 1:12) Paulus säger att han fick kraft från Herren till att utföra sin tjänst. Gud söker inte i första hand efter förmåga, vilket vi ofta gör när vi söker efter någon som ska fylla en position inom kyrkan. Vi tittar på meritförteckningar och söker efter den mest begåvade individen. Gud gör inte det. Han söker efter den mest tillgängliga individen och sedan ger Han honom/henne kraften till att utföra det arbete som Han vill ha utfört. Och ganska ofta är de val Gud gör chockerande för oss. Det är intressant att Paulus säger att Gud ansåg honom värd förtroende och satte honom i tjänst. Det krävs naturligtvis av en förvaltare att han är trofast. Så Gud söker efter någon som är tillgänglig och efter någon som är trofast. Då vi startade Calvary Chapel verkade det som om Gud från allra första början välsignade denna grupp av människor som hade samlats. Det var definitivt något som var förordnat av Gud och fött av Anden och av bön. Vi fick uppleva en omedelbar rörelse av Gud och Han började öka antalet människor nästan genast. Den första söndagen var vi runt tjugofem stycken. Det dröjde inte länge förrän vi var uppemot femtio stycken. Efter cirka ett år var vi kring hundra stycken. Det fanns en hel del andra små kyrkor i Costa Mesa vid den här tiden, och de började observera vad Gud gjorde i Calvary Chapel. Några av pastorerna sade offentligt till sina församlingar: "Om Gud kan göra det för Chuck Smith så kan Han göra det för oss." Jag gillade det. Jag förstod varför Gud hade valt mig till att uppmuntra andra. För om Gud kan göra det för mig, så kan Han göra det för vem som helst. Och Han använde det för att uppmuntra många av pastorerna vid denna tidpunkt. Så aposteln Paulus sade: ”detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst,” (1Tim 1:11-12) Paulus fortsatte med att säga: fastän jag förut var en hädare, (1Tim 1:13) Det vill säga, Paulus var en hädare mot kyrkan och mot Jesus Kristus. förföljare (1Tim 1:13) Paulus bistod då Stefanus stenades och samtyckte till hans död. Han uppmuntrade dem som kastade stenar genom att hålla deras mantlar. Därefter färdades han från Jerusalem ner till Damaskus med brev som gav honom auktoritet att fängsla alla de som trodde på Jesus Kristus. På vägen till Damaskus då Paulus andades mordlust och hotelser mot kyrkan greppade Herren tag om hans liv. Paulus sade: "Förut var jag en hädare. Jag var en förföljare," och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. (1Tim 1:13-14) Paulus talar om sin egen tjänst, hans kallelse till tjänst. En mer osannolik kandidat än Paulus är svår att hitta. Det skulle vara mycket intressant om någon skulle skriva en meritförteckning för aposteln Paulus och skicka den till några kyrkor som söker nya pastorer. Jag är säker på att styrelsen när de läser hans meritförteckning skulle säga: "Besvära er inte med att fortsätta brevet. Vi vill inte ha den killen." I brevet skulle det stå: ”Jag har kastats i fängelse flera gånger. Jag har blivit slagen. Jag har blivit stenad. Jag har åstadkommit upplopp. Jag har dålig syn. Jag är inte mycket till talare." Och ändå gav Gud Paulus sin kraft, kallade honom och använde honom. Paulus talar om att han tog emot barmhärtighet. Men han mottog också Herrens nåd, Hans gränslösa, överflödande nåd. Så fantastiskt! Det är ett ord att lita (1Tim 1:15) Här talar Paulus om det fantastiska evangeliet som anförtroddes åt honom och detta är evangeliet, detta är ett ord att lita på, och värt att allt sätt tas emot, (1Tim 1:15) Det är ett sant ord. Det är värt att alla människor ska ta emot det. Vilket är detta sanna ord att lita på som alla borde ta emot? Det är detta: att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare (1Tim 1:15) Det är evangeliet. Det är de goda nyheterna: "Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare." Först av allt, alla människor är syndare. Därför kom Han för att frälsa alla människor. ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,” (Rom 3:23) Eftersom alla människor är syndare var alla döda i sina överträdelser och synder. Paulus sade i sitt brev till kyrkan i Efesus: ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång,” (Ef. 2:1-3) Det finns inga undantag, vi var alla syndare och vi var främmande för Gud som ett resultat av vår synd. Våra liv var bortkastade, värdelösa, förlorade. Det fantastiska evangeliet är att Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Han sade: ”Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat." (Luk. 19:10) Så detta fantastiska evangelium som anförtroddes åt Paulus är precis så enkelt: "Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare." Jesus sade till Nikodemus: ”Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.” (Joh. 3:17–19) Jesus står inte där som din anklagare, utan Han står där som din Frälsare. Jesus anklagade inte syndare. Han gjorde bara inbjudningar: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila.” (Matt. 11:28) Om du är en syndare behöver du inte vara rädd för Jesus. Han sträcker ut sina armar mot dig. Han säger: "Kom till mig. Jag vill ge dig frid. Jag vill ge dig vila. Jag vill ge dig hopp. Jag vill ge dig liv. Jag kom för att frälsa dig." Många gånger ser vi Jesus med en annan hållning och vi tror att Han fördömer oss och pekar finger åt oss. Vi tänker: "Åh, jag vill inte vara i närheten av Honom. Jag känner mig så skuldmedveten. Jag har gjort så många hemska saker.” Och jag ser Jesus som en Domare och som en som fördömer mig. Men så är det inte. Jesus sade: "Jag kom inte för att döma." Kvinnan som togs på bar gärning då hon begick äktenskapsbrott fördes till Jesus och människorna sade: "Vår lag säger att vi ska stena henne. Vad säger du?" Jesus sade: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne." Sedan skrev Jesus på marken och jag är säker på, även om Bibeln inte nämner det, att Han började skriva och räkna upp synderna som dessa människor var skyldiga till. Antagligen namngav han dem. Kanske började Han med att skriva ner Levis synd, och Levi sade: "Åh, jag tror att jag måste gå. Min fru väntar på mig där hemma." Och så skrev Jesus deras namn en efter en och började skriva ner deras synder. Och en efter en började de gå därifrån från den äldste till den yngste, tills ingen var kvar. Och Jesus reste sig upp och såg på kvinnan och sade: "Vad hände med dina anklagare?" Och hon svarade: "Herre, det verkar som om jag inte har några." Jesus sade: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!" (Joh. 8:11) Slut av del 2 För att gå till del 3) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet