Apostlagärningarna
Del 5) 2:22-31
Så utgjutandet av den Helige Ande var inte begränsad till bara en kort period av kyrkohistorien, utan kommer att fortsätta genom hela kyrkohistorien ända fram till Jesu andra ankomst. Det är fel att försöka sätta begränsningar på upplevelsen av att Guds Ande utgjuter kraft över oss. För flera år sedan kom vår äldre dotter hem från ett bönemöte och vi satt och pratade med henne. Hon berättade för oss att Guds Ande hade kommit över henne under bönemötet och hon hade börjat profetera. Vilken vacker och uppmuntrande upplevelse det var för henne att tala ut Guds ord under Andens smörjelse. Jag vände mig till vår son Jeff som gick på högstadiet och som vi hade problem med på den tiden och sa: "Ja, son, bibeln säger att era söner och döttrar ska profetera. Nu när min dotter profeterar, när ska du börja profetera?" Och han svarade snabbt, utan att tveka: "När ska du börja ha drömmar?" Smart unge! Nu förklarar Petrus skrifterna. Han läser texten och ger förklaringen. Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret (Apg 2:22) Han identifierar vem han talar om, eftersom det fanns många som hette Jesus. Petrus talar om att det är Jesus från Nasaret så att folk skulle veta exakt vem han pratade om och detta är först och främst vad Petrus säger om Jesus: [Han] var en man som blev erkänd av Gud inför er (Apg 2:22) Ordet erkänd betyder bokstavligen: "visade sig vara från Gud ibland er." Hur visade han sig vara från Gud? genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. (Apg 2:22) Så Jesus visade sig vara från Gud. Jesus säger i Johannesevangeliet: ”Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.” (Joh 14:11) Och Jesus hänvisade ofta till sina gärningar som bevis på sitt ursprung, sin auktoritet, sin tjänst och identitet. Petrus pekar på att de gärningar som Jesus gjorde vittnade om att han var erkänd av Gud. Kom ihåg att de sa: "Ingen människa kan göra dessa gärningar om inte Gud är med honom." Sedan fortsätter Petrus att säga: Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. (Apg 2:23) Lägg märke till att när Petrus talar om korset, talar han inte om någon fruktansvärd och tragisk olycka som hänt utan han talar om det som Guds bestämda plan och beslut. Det kunde inte vara på något annat sätt eftersom det finns profetior i Gamla Testamentet. Det finns profetior om korset och om död på korset i Psaltaren 22 och Jesaja 52. I Jesaja 52 talas det om "upphöjd", en term som används för korsfästelse. I Jesaja 53 profeteras det också om Jesu död. Man kan inte komma till någon annan slutsats än att Jesu död på korset planerades av Gud långt innan Jesus kom till världen. Därför är det uppenbart fel att försöka lägga skulden på judarna, romarna eller någon annan för korset. Det var något som Gud hade förutbestämt för att han skulle kunna manifestera hur stor hans kärlek var till den förlorade människan. När Petrus hänvisar till korset talar han om Guds bestämda plan därför att bibeln talar om Kristus som korsfäst från skapelsens början. Innan någon hade syndat hade Gud planerat att sända sin Son för att frälsa människan från synd och på detta sätt skulle hans kärlek manifesteras till oss. Allt är en del av Guds bestämda plan och beslut. Petrus lägger egentligen inte skulden på folket. "Ni med era onda händer gjorde det, men allt var en del av Guds förutbestämda plan." Sedan förklarar han, och detta är den centrala delen av hans budskap: Men Gud har uppväckt (Apg 2:24) Kom ihåg att de sökte efter någon som kunde vittna om uppståndelsen. Kyrkans centrala budskap är alltid Jesu Kristi uppståndelse. Det var inte möjligt för döden att behålla honom. Detta är kyrkans budskap också idag. Och överallt där kyrkan har förnekat detta budskap, har den upphört att vara en kyrka. Uppståndelsen är det centrala hoppet för människan. Vi måste förkunna för människor att Jesus har uppstått från de döda. Petrus skriver också i 1 Petrus brev 1:3: "Tack Gud att vi har fötts på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda." Nu fortsätter vi i Apostlagärningarna: Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. (Apg 2:24) Varför var det inte möjligt? Därför att bibeln profeterar inte bara om hans död, utan profeterar också om hans uppståndelse. Eftersom Gud förutsade och profeterade det i förväg, måste det hända. Det var inte möjligt att döden kunde behålla honom. David säger om Jesus: Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din Helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar, du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. (Apg 2:25-28) Återigen citerar Petrus från bibeln. Lägg märke till att han kan citera Guds ord. Ordet fanns verkligen i hans hjärta. De män som Gud använder är män som har ordet gömt i sitt hjärta. De är beredda och kan citera från Guds ord. Nu förklarar Petrus denna text. Han säger: Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än i dag. (Apg 2:29) På berget Sion idag finns det ett litet rum dit man kan gå där det finns en grav som är mycket utsmyckad. De kallar den för "Davids grav". Jag vet inte om David begravdes där, men vid den tidpunkt då Petrus talade, fanns Davids grav hos dem. Petrus säger om David: Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. (Apg 2:30) När David fick löftet från Gud att Messias skulle komma genom hans ättlingar sa han: "Herre, vad kan jag säga? Jag var ingenting. Du hämtade mig från fåren och gjorde mig till konung över Ditt folk. Du har gjort så mycket för mig och nu talar du om kommande dagar. Åh Gud, vad kan jag säga?" David var överväldigad av Guds godhet och nåd. Och det är alltid en vacker upplevelse. Har du haft en sådan upplevelse någon gång? Man är bara knockad av Guds godhet och nåd. Jag älskar dessa upplevelser. Man kan inte säga något, man bara måste sitta där och njuta av det. Om det händer när jag kör, måste jag köra av vägen. Det är farligt att köra i dessa stunder. ”Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron.” I förväg såg han Messias uppståndelse och sade: Han ska inte lämnas åt dödsriket, och hans kropp ska inte se förgängelsen. (Apg 2:31) När Jesus dog nedsteg han i dödsriket och predikade för de själar som var i fängelse. I Jesaja 61 står det i en del av profetian om Kristus, att han skulle öppna dörrarna för dem som var fångna och befria dem från fängelset. Jesus steg ned i dödsriket eftersom före Kristi död var det inte möjligt för de heliga i Gamla testamentet att komma in i den fulla härligheten av Guds närvaro. Gamla Testamentets offer kunde inte ta bort deras synder. Allt de kunde göra var att täcka sina synder medan de talade om ett bättre offer som skulle komma. Offret som Jesus Kristus gjorde. Dessa människor dog alla i tro utan att ha fått ta emot vad Gud hade lovat. Så när Jesus dog steg han ned till dödsriket och predikade för de själar som var i fängelse. Enligt Paulus i Efesierbrevet 4 tog Jesus fångar ur deras fångenskap när han steg upp: ”Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden?” (Ef 4:8-9) Kommer ni ihåg när de bad Jesus om ett tecken och han svarade dem? "Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. (Matt 12:39-40) Han steg ner till dödsriket och till dem som väntade tillsammans med Abraham på att Guds löften skulle uppfyllas. Han predikade för dem om den underbara segern på korset. Offret hade gjorts. Det var nu fullbordat. Han som steg upp är samma person som först av alla steg ner. Och när han steg upp tog han fångar ur deras fångenskap. Han befriade dem. Döden och dödsriket var delvis tömda vid den tidpunkten. Det kommer att bli två uppståndelser. De rättfärdiga kommer att uppstå till evigt liv och de orättfärdiga till evig fördömelse. Den uppståndelsen har ännu inte ägt rum. Den kommer inte att ske förrän Kristus har regerat på jorden i tusen år. Slut av del 5 Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
För att gå till del 6 klicka här