Fil del 3) 1:18-30
”De andra predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv, och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig, (Fil 1:18) Så vackert! för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi Andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. (Fil 1:19-20) Vid denna tidpunkt stod Paulus inför kejsar Nero och han visste inte om Nero skulle ge honom en dödsdom eller inte. Han visste att Nero generellt var motståndare till att de predikade evangeliet och att han såg Jesus Kristus som ett hot. Nero hade befallt att folket skulle erkänna att han, kejsaren, var Herre. De som vägrade erkänna att Nero var Herre skulle dödas och Paulus skulle nu ställas inför denne tyrann. Han säger: "Be för mig att jag kan vara så frimodig som jag alltid varit och att jag inte backar bara för att jag står inför tyrannen Nero. Min förhoppning är att jag inte kommer stå där med skam och att jag frimodigt kommer säga sanningen, även om följden blir att jag blir halshuggen.” Det är intressant ur ett historiskt perspektiv att Paulus framträdde två gånger inför kejsar Nero. Första gången var när han vädjade till Nero i Caesarea. När Paulus mötte honom då blev han befriad. Anklagelserna var grundlösa och Paulus blev fri. Ett par år senare blev han åter arresterad och förd tillbaka till Rom. Kejsar Nero beordrade då att han skulle halshuggas och Paulus dog martyrdöden. [När Paulus skrev 2 Timoteusbrevet, stod han inför Nero för andra gången, ö. a.] Vi vet att Jesus i evangelierna säger till sina lärjungar att de ska stå inför kungar och makthavare, men Han säger också: "Var inte oroliga för vad ni ska säga, för i den stunden kommer den Helige Ande att ge er de rätta orden och det kommer att bli ett tillfälle för er att vittna." När vi i Apostlagärningarna läser om Paulus försvar inför kung Agrippa och inför Felix och Festus, ser vi att han använde varje tillfälle till att vittna. Han berättade om Guds Andes verk i sitt liv och han vittnade om att han hade fötts på nytt genom kraften från Jesus Kristus. Varje gång han framträdde inför någon av dessa makthavare såg Paulus det som en möjlighet att vittna om Jesus Kristus. Ju högre ställning personen hade, desto mer brinnande var Paulus vittnesbörd och desto ivrigare var han i sin strävan efter att omvända den personen, eftersom han tänkte: "Wow, med det inflytande och den position den här mannen har, skulle det betyda mycket för evangeliet om han blev frälst!” När han framträdde inför kung Agrippa – hade han någonsin gett ett sådant kraftfullt vittnesbörd? När han kom till slutet av sitt tal, sa han: "Agrippa, tror du på profeterna? Jag vet att du tror.” När Paulus var på väg att avsluta sitt tal, ropade Festus: "Paulus, du är galen! Du har studerat för mycket, du har förlorat ditt förstånd." Paulus fortsatte och började pressa Agrippa, tills han svarade: "Vänta lite, menar du att du försöker omvända mig till att bli kristen? Försöker du övertala mig?” Paulus svarade: "Jag önskar att du var precis som jag, fast utan de här bojorna. Men åh, vad jag önskar att du var en kristen." När Paulus framträdde inför Nero, tror du inte att han gav allt i sitt försök att omvända honom? Utan tvekan tänkte han: ”Tänk vad det skulle betyda för evangeliet om kejsaren blev kristen.” Jag är säker på att Paulus gav det kraftfullaste vittnesbörd någon någonsin hört talas om, vid någon tidpunkt i historien, när han framträdde inför Nero. När man studerar historia är det intressant att se att Nero, fram till den tidpunkt när Paulus framträdde inför honom, var en ganska hygglig härskare. Det finns dokumenterat att det efter Paulus framträdande märks en plötslig och dramatisk förändring i Neros personlighet. Han blev nästan en galen man. Faktum är att många trodde att han blev sinnessjuk. Det är sannolikt att Gud genom Paulus gav Nero ett tillfälle att bli frälst och att Paulus vittnesbörd var så starkt, att Neros förkastande av detta vittnesbörd och fullständiga förkastande av Jesus Kristus, ledde till att han vid den tidpunkten blev demonbesatt. Det finns saker i historien som tyder på att Nero blev demonbesatt. Han blev en galning och i sin förföljelse av kyrkan blev han omänsklig. Han lät binda kristna på stolpar i sin trädgård, täckte dem med tjära och satte dem i brand för att lysa upp sin trädgård på kvällen, när han naken i sin vagn for omkring på stigarna där. Kristna fungerade som belysning i trädgården, som facklor! Det var omänskligt och hemskt. Om du studerar historia noggrant och läser om Nero, ser du att det sker en dramatisk förändring vid den tidpunkt då Paulus vittnade för honom. Nero lät också bränna ner Rom i sin önskan att bygga ett nytt och större Rom, som skulle namnges efter honom, så att han skulle kunna lämna ett monument efter sig. Han gav de kristna skulden för branden. Det var då Paulus återkallades och arresterades (i Efesus), och fördes tillbaka till Rom och slutligen halshöggs av Nero. Om Paulus skrev filipperbrevet under sin första eller andra fängelsevistelse är inte helt klarlagt. Det var antagligen under den första, men i vilket fall visste han inte vad som skulle hända. Paulus säger: "Min önskan är att Kristus ska bli förhärligad i min kropp – om jag lever eller dör, bryr jag mig inte om. Jag vill bara leva så att Jesus Kristus blir ärad." Paulus skriver i Gal 6:14: ”För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors”. ”Jag är inte ute efter något för egen del. Jag vill att mitt liv ska ge ära till Kristus. Jag vill att Kristus ska äras i min kropp, om jag lever eller dör, det gör inte någon skillnad." För mig är livet Kristus (Fil 1:21) ”Han är centrum i mitt liv. Mitt liv kretsar kring Honom.” Om vi själva skulle säga: "För mig är livet…” vad skulle vi då säga? Kanske: ”För mig är livet formel 1.” ”För mig är livet att spela gitarr.” ”För mig är livet att...” Så många människor lever för så många olika saker. Paulus säger: "För mig är livet Kristus" och eftersom han säger att Kristus är livet för honom, kan han också säga: och döden en vinst. (Fil 1:21) Man kan inte säga så om man lever för något annat, t.ex. ”För mig är livet att vara rik och att samla ihop en förmögenhet. Att dö är att förlora allt.” Man kan bara säga att döden är en vinst när man levt sitt liv för Jesus Kristus. Därför behöver vi inte och borde vi inte sörja, när en person som levt sitt liv för Jesus Kristus dör. Vi kan sörja över vår förlust. Vi sörjer, men inte som de som inte har något hopp. Vi sörjer eftersom vi kommer att sakna dem. Men vi sörjer inte för dem, för om en person lever för Kristus så är döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. (Fil 1:22) Om du skulle fråga: "Vad skulle du välja Paulus, vill du leva eller dö?" skulle han svara: ”Jag vet faktiskt inte”, för han säger i vers 23: Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. (Fil 1:23) Paulus visste att döden skulle befria hans ande från hans kropp och att hans ande omedelbart skulle vara med Herren i himlen. I 2 Kor 5:1-8 säger han: Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning, för när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss Anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro, utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.” Han säger samma sak här i Filipperbrevet: "Så jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Jag är i ett dilemma. Jag står inför liv och död men jag vet inte riktigt vad jag vill. För jag önskar att bryta upp och vara hos Kristus, vilket är mycket bättre." Tror du på detta? Du förstår, vi har fel inställning till döden: "Åh vad synd att han skulle dö, vad hemskt, vilken förlust." Vi förstår inte vad döden innebär för Guds barn. Paulus fortsätter: Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. (Fil 1:24) "Jag skulle vilja bryta upp, för min önskan är att vara hos Kristus, men ni behöver mig. Jag slits mellan ert behov av att jag fortsätter att tjäna Gud här och min önskan att vara hos Herren." Jag tror att detta är sant. Vi befinner oss mellan två saker vi önskar. När vi tänker på Herren och att vara hos honom i himlen, känner vi: ”Åh, jag skulle älska att vara hos Herren." Men så ser vi på vår familj. De behöver oss och vi har ansvar för dem och vi tänker: "De behöver mig fortfarande." Våra känslor slits mellan dessa två önskningar. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. (Fil 1:25) Så Paulus förhoppning vid denna tidpunkt var att han skulle bli befriad, vilket han också blev, och att han skulle fortsätta ytterligare ett tag hos dem. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull.Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet, (Fil 1: 26-27) Paulus önskar detta för församlingen: att de ska stå fasta i en tro och ett sinne och arbeta tillsammans för tron på evangeliet. Så här uttrycker han det: utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull, (Fil 1:28-29) Men vänta lite nu… Jag hörde nyligen en evangelist predika och säga att ingen kristen någonsin skulle behöva lida om han bara hade tillräckligt med tro. Uppenbarligen hade han inte läst Filipperbrevet 1. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull”. eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. (Fil 1:30) Slut av del 3 För att gå till del 4) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Filipperbrevet