Fil del 5) 2:13-30
För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. (Fil 2:13) Det är detta det handlar om. Gud sa till Jeremia när Israel hade misslyckats totalt med att hålla lagen: "Det kommer att komma en dag Jeremia, när jag inte längre kommer att skriva lagen på stentavlor, utan jag kommer att skriva min lag i människors hjärtan.” “Det är Gud som verkar i er vilja.” Hur uppenbarar Gud sin vilja för mig? Jo, Han uppenbarar sin vilja genom de önskningar Han placerar i mitt hjärta. Det betyder dock inte att alla önskningar som jag har i mitt hjärta nödvändigtvis kommer från Gud. Men Han lägger sina önskningar i mitt hjärta och Han verkar i både min vilja och min gärning. Gud lägger på mitt hjärta att göra något. Han ger mig en önskan och en längtan efter att utföra en särskild uppgift, eller att åka till en viss plats. Jag upptäcker att det som jag önskar, faktiskt betyder att Gud visat sin vilja för mig. Han lägger en önskan i mig att vilja göra något, och sedan ger Han mig förmåga att utföra Hans vilja. För flera år sedan skulle jag predika i Ventura en söndag kväll. Jag bestämde mig för att åka upp på lördagen och sova över hos min moster i Santa Barbara. (Min moster Lois som sedan dess flyttat ner, så att vi kan vara nära henne.) Hon brukade göra helt fantastiska enchiladas. Jag ringde henne och sa: "Börja göra enchiladas! Jag kommer på middag och sover sedan över hos dig. På söndag kommer jag att åka tillbaka till Ventura och predika där på kvällen." Jag började köra mot Santa Barbara och var på väg mot motorvägen, men när jag kom till Sunset Boulevard tänkte jag: "Åh, vilken fin dag. Jag kan lika gärna köra längs kusten, längs Sunset Boulevard till Pacific Coast Highway. Jag fäller ner taket på bilen och kör sakta genom Malibu och vidare till Santa Barbara den vägen så jag kan se havet. Och jag kan stanna vid Point Magu, som jag älskar, och se vågorna rulla in. Jag åker längs kusten för jag älskar havet och stränderna. Det blir en vacker resa.” Så jag körde hela vägen längs Sunset Boulevard, men medan jag körde började jag tänka: "Jag minns inte att det var så här långt till kusten. Jag har förmodligen gjort ett misstag och borde ha fortsatt på motorvägen, men det går inte att göra något åt det nu." När jag körde vidare mot Coast Highway såg jag en kille och en tjej som liftade utmed vägen och jag kände mig ganska självisk där jag satt i min cabriolet. Jag brukar inte ta upp liftare, men denna gång stannade jag och plockade upp dem. Jag började vittna för dem om Jesus Kristus. När vi kom till Ventura stannade vi och bad och de tog emot Jesus. Jag körde förbi kyrkan där jag skulle tala nästa kväll och sa: "Om ni kommer hit i morgon kväll, skulle det vara roligt att träffa er igen." Killen letade efter ett jobb. Han var bonde och han hade sökt jobb i Los Angeles, men jag sa till honom: "De har inga gårdar i Los Angeles." :-) Jag sa hejdå till dem och körde vidare upp till Santa Barbara. På grund av liknande erfarenheter tidigare tänkte jag dock: ”Förmodligen kommer jag aldrig att se dem igen." Men nästa kväll när jag var i kyrkan och predikade och gav inbjudan till frälsning, kom de fram för att ta emot Jesus Kristus offentligt. En av de äldste i kyrkan som bad med dem råkade vara förman för Del Mar Lymanair Ranch och råkade behöva en extra hand. Han kunde erbjuda både jobb och boende och paret kom fram och pratade med mig efter mötet tillsammans med Mr. Jenkins, och sa: "Åh, gissa vad som hänt. Den här mannen som bad med oss är förman på en ranch." Jag visste att Mr. Jenkins var förman på denna ranch och nu hade han gett dem jobb! Jag tänkte tillbaka på gårdagen när jag var väg till Santa Barbara och plötsligt fick en idé: "Varför inte köra längs kusten?" Jag insåg att det var Gud som hade lagt det på mitt hjärta så att jag ville detta. Tanken hade planterats av Herren, eftersom Han visste att paret från Montana var i desperat behov av att möta Jesus Kristus. De väntade på att någon skulle komma och vittna för dem. Så det är Gud som verkar i oss så att vi både i vilja och gärning utför Hans vilja. Han ger oss förmågan att utföra något, men han planterar först och främst sin vilja i våra hjärtan, och det är så som Gud leder oss. Ofta sker det genom en plötslig inspiration, tanke eller idé. Gud påverkar vår vilja och ger oss kraft att göra det Han vill. Det är Gud som tar initiativ till vad vi ska göra. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning, men tänk på att det är Gud som faktiskt arbetar i dig. Det är Han som lagt en längtan i ditt hjärta efter att göra något. Det är Gud som gett dig denna önskan och nu kommer Han att visa på vilket sätt detta ska ske, för Han verkar i både din vilja och gärning till att göra det Han vill. Så följden blir, att det du känner glädje över att göra, är det som också gläder Gud, eftersom Han lagt ner en önskan i ditt hjärta att göra det som är Hans vilja. Det blir faktiskt så, att det ditt hjärta önskar, blir till glädje i ditt liv och du kan alltså säga med Jesus: "Att göra din vilja, min Gud, är min glädje." (Ps 40:9) Varför? Jo, eftersom Han har planterat sin vilja i ditt hjärta. Det är Gud som verkar i oss. Därför: Gör allt utan att klaga och tveka (Fil 2:14) Jag måste erkänna att jag inte alltid lyckas med detta. Ibland när jag gör vissa saker kommer jag på mig själv med att klaga: ”Jag har bättre saker att göra än att städa upp den här röran." Så jag får inte alltid högsta betyg på detta område och ibland kommer jag på mig själv med att klaga över saker som är jobbiga. Men Gud arbetar i mitt hjärta, för när jag gör en del saker och klagar, brukar han tala till mig och säger: "Varför gör du det?" och jag måste förstås svara: "Jag gör det för dig, Herre." Han säger då: "Sluta klaga, eller sluta med det du gör." Gud vill inte att vi klagar när vi tjänar Honom. Vad du än gör i ord eller handling, gör det till Guds ära och gör det som om du gör det för Herren. Gör allt utan att klaga och diskutera. så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. (Fil 2:15-16) Så Paulus förmanar dem och talar om hur de ska vara för att tjäna Herren. Paulus kan glädja sig när han ser deras tjänst för Herren och att hans egen tjänst burit frukt, för han har visat dem Jesu sinnelag och inställning. Jesus som var villig att stiga ner från sin härlighet till denna syndfulla värld och hänga på ett kors. ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var.” När jag själv ser Guds verk och frukten av min tjänst för Gud i människors hjärtan, ger det stor glädje. Paulus fortsätter: Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer är jag glad och gläds med er alla. (Fil 2:17) ”Jag gläder mig på grund av vad Gud har gjort i er. Jag kommer att dö lycklig, för jag vet att Gud har verkat i era liv genom min tjänst.” På samma sätt är ni glada och gläds med mig. (Fil 2:18) ”Om de tar mitt liv, gläds med mig, gråt inte.” Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. (Fil 2:19-20) Detta är ett väldigt intressant uttalande av Paulus. Han sänder Timoteus eftersom Timoteus har samma hjärta som han. Paulus säger: "Jag har ingen annan som har samma hjärta som jag har för er och för arbetet för evangeliet." Det var verkligen svårt att hitta någon som hade samma hjärta som aposteln Paulus. Någon som var villig att ge så mycket av sig själv. En person som såg mycket lite till sig själv, men som alltid såg andras behov och andras bästa. Det är svårt att hitta den sortens ledare (även i dag), någon som verkligen är omsorgsfull och medveten om det som hör till Herren. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. (Fil 2:21) Vilket sorgligt uttalande om de andra ledarna, även de som följde med Paulus. "Jag skickar Timoteus för han har samma hjärta som jag har för er, han har samma omsorg om er som jag har. De flesta andra bryr sig mer om sig själva än de bryr sig om er. De söker sitt eget bästa framför ert.” Det vill säga: det sinnelag som var i Kristus, som utgav sig själv, var inte i dem. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. (Fil 2:22-23) ”Så snart jag vet hur det går för mig här i fängelset, kommer jag att skicka honom till er.” Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv. (Fil 2:24) ”Om Nero släpper ut mig härifrån, hoppas jag att kunna komma själv.” Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. (Fil 2:25) Med andra ord: ”Han kom till mig med gåvan som ni skickade och hjälpte mig med vad jag behövde.” Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg. (Fil 2:26-27) Så Epafroditus dog nästan. Han var mycket sjuk och filipperna hade hört om hans sjukdom och var oroliga för honom. Epafroditus bekymrade sig över att de hört att han varit sjuk. Detta är intressant. Paulus hade en stark gåva att hela andra. Det skedde mirakel i hans tjänst och ändå talar han om att Epafroditus nästan dog på grund av sin sjukdom. Varför helar inte Gud alla? Varför är det så att Gud helar en del och inte andra? Vi kommer aldrig att få veta svaret på det. Akta dig för dem som har färdiga svar på frågan om helande, om hur Gud verkar eller varför Gud tillåter vissa saker. Gud säger: "Mina vägar är inte era vägar, de är bortom vad ni kan förstå.” Så vi vet faktiskt inte varför och det är fel att lägga skulden på den som är sjuk. Det sista den sjuke behöver höra, är någon som säger: "Broder, det måste vara något fel på dig, det måste finnas någon synd i ditt liv eftersom du är så sjuk. Du har inte tillräckligt med tro. Om du bara trodde, så skulle du kunna resa dig upp ur sängen och gå. Du har gjort fel bekännelse. Säg inte att du mår dåligt, utan säg: Jag känner mig bra." Detta kommer dock inte att fungera. Vi vet att Gud helar. Jag tror på det. Jag har själv blivit helad många gånger, men jag inser också att Gud inte helar alla. Varför, vet jag inte. Jag känner stora syndare som blivit helade och jag har känt mycket fromma människor som inte blivit helade utan har dött. Helande har ingenting att göra med en persons rättfärdighet och det har ingenting att göra med en persons tro. Helande är ett verk av Gud, den Högste, och det ligger helt och hållet i Hans händer. Det är fel att lägga en skuldbörda på de människor som är sjuka och jag betraktar budskap om att Gud vill att alla ska bli helade som nonsens. Paulus säger: Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han, för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. (Fil 2:28-30) Epafroditus riskerade sitt eget liv för att få fram filippernas hjälp till Paulus och Paulus uppskattade det och skickade tillbaka Epafroditus till dem med lovord över hans trofasthet. Må vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och gemenskapen med den Helige Ande, vila och förbli i var och en av er. Att ni får styrka av Hans Ande till er inre människa och att Hans Ande ger era hjärtans ögon ljus, så att ni förstår hur mycket Gud älskar er. Att ni förstår Hans plan för era liv, så att ni kan leva för Kristus och sedan leva med Honom i Hans rike, för evigt. Gud välsigne er, Konungabarn. Må ni vandra i Hans kärlek och nåd, i Jesu namn. Slut av del 5 För att gå till del 6) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Filipperbrevet