Del 10) 4:17-31 Dessa människor är ivriga att vinna er (Gal 4:17) Och många av dessa personer är mycket nitiska när de lägger fram vad de har att säga. men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er. (Gal 4:17–18) Paulus menar ungefär: ”De är ivriga att påverka er, men egentligen drar de er bort från Gud, och deras avsikt är att ni skall ge understöd till dem.” Paulus fortsätter: Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er, (Gal 4:19) Så Paulus svarar med en bön i födslovånda: "Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er," jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. (Gal 4:20) Att läsa något som är skrivet är många gånger svårt eftersom man inte hör tonfallet i den skrivna texten. Många gånger så är det hur något sägs som gör att man kan tolka vad som sägs. Och detta kan vara det svåra när vi läser bibeln, eftersom jag tror att vi många gånger misstolkar vad bibeln säger. Vi kan i läsningen av texten läsa in ett tonfall som inte nödvändigtvis finns där. Till exempel, när Gud kom till Adam i Edens lustgård efter att Adam hade varit olydig och Gud frågade: "Adam, var är du?" Hur var tonfallet i Hans röst då? Och jag är säker på att många gånger tror vi att tonen i rösten lät som en polis som arresterar dig – redo att släpa iväg dig till fängelset: "Adam, var är du?" Men jag tror faktiskt att om vi hörde tonfallet i rösten, så skulle vi höra en snyftning från en förtvivlad pappa vars barn precis hade trasslat till det. "Adam, var är du? Åh, Adam vad har du gjort?" Och jag hör inte dom och åska i tonen i Guds röst, utan jag hör sorg i Guds röst. Många gånger tror jag att vi föreställer oss att Gud talar dånande och starkt dömande över oss, när det i verkligheten är så att Hans hjärta är krossat över vårt misslyckande, och Hans önskan är att upprätta oss. "Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er, jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er.” Säg mig, ni som vill stå under lagen: (Gal 4:21) ”Förstår ni verkligen vad ni gör? Ni som vill ha en lagisk relation till Gud, förstår ni verkligen vad detta innebär? Vet ni verkligen vad det betyder?” Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, (Gal 4:22–25) Det vill säga templet och lagen, och alla ritualer i relation till Gud genom lagen och templet, motsvarar det nuvarande Jerusalem. eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. (Gal 4:25–27) Paulus citerar detta från Jesaja 54 och det är ett bibelställe som handlar om Israel – när Gud åter igen kommer att upprätta Israel till dess forna välsignelse som nation. Och när de sedan ser tillbaka kommer de att se att Gud har fört fram många fler barn från de icke-judiska nationerna än från Israel. Det handlar om den gråt och den förtret som de kommer att uppleva när de inser att de har förkastat Guds Messias, och när de ser hur Gud bland hedningarna har fört fram miljoner människor till tro. Hon som var ofruktsam har frambringat fler barn än hon som hade en make – nationen Israel. Och så står de som är av löftet de som är av Anden i kontrast till dem som är av köttet. Paulus använder berättelsen om Hagar som en liknelse för att förklara det köttsliga förbundet. Sara och Abraham försökte på ett köttsligt sätt hjälpa Gud. [Abraham fick sonen Ismael genom sin slavinna Hagar, 1Moseboken 16, ö.a.] När Ismael var ungefär tretton år gammal och Abraham satt i tältet sade Gud: "Abraham, jag ska ge dig en son." Abraham svarade: "Låt bara Ismael få leva inför dig!" Med andra ord: "Gud, lägg inte på mig mer, jag är nöjd. Jag har Ismael. Jag har gett upp om att få en son med Sara." Men Gud sade: "Nej, genom Sara skall dina ättlingar bli kallade." Löftessonen. En son blev till i köttet, den andra sonen blev till genom ett löfte. Detta är en bild av de två förbunden. Lagen relaterar till köttet men löftesförbundet, det vill säga förbundet genom Jesus Kristus, relaterar till Anden. Alltså måste vi relatera till Gud antingen genom lagen eller genom Anden. Genom laggärningar eller genom Anden. "Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig." (Gal 2:16) Så det ställer oss faktiskt inför: en sann relation med Gud kan bara formas av Anden och vår tro på Jesus Kristus. Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. (Gal 4:28) Jag har som människa blivit adopterad och återlöst av Jesus Kristus, och jag har blivit ett löftets barn. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. (Gal 4:29) Ismael retade Isak. Han gjorde narr av honom och hånade detta lilla barn. Sara blev upprörd över det sätt på vilket Ismael behandlade Isak och Sara sade: "Gör dig av med denna slavinna, jag klarar inte mer." Abraham blev sårad av detta eftersom han älskade Ismael, han var ju hans son. Men Herren talade till Abraham och sade: "Lyssna till din hustru Sara." Och Abraham körde ut slavinnan och hennes son. Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. (Gal 4:30–31) Slavinnan som betecknar lagen och berget Sinai kunde inte leda människan till Guds välsignelser. Allt den kunde ge människan var förbannelse. Det är intressant det som hände när Israels barn kom in i det förlovade landet genom Josua, och de kom till området Sikem. Företrädare för sex stammar skulle vara på berget Gerissim och företrädare för sex stammar skulle vara på berget Ebal. De som var på berget Ebal, välsignelsens berg, sade inte något eftersom lagen inte kunde frambringa en välsignelse. Men de som var på berget Gerissim skulle tolv gånger säga: "Förbannad är den man" [De uttalade förbannelse över dem som bröt mot de bud som Gud gett dem, 5 Mos 27, ö. a.] Och de skulle kalla ner detta, och det skulle eka i Sikems dal där hela folkskaran befann sig. Lagen kunde endast ge en förbannelse, den kunde inte ge någon frälsning och den kunde inte leda en människa in i Guds välsignelser. Det är Anden genom Jesus Kristus som leder dig in i Guds välsignelse. Vi är inte barn till slavinnan och vi relaterar inte till Gud genom lagen. Vi relaterar inte till Gud genom våra gärningar eller genom vår rättfärdighet. Men vi relaterar till Gud genom löftena som Han har gett till oss, de löften som vi genom tron tar emot, och därmed också tar emot Guds välsignelser. Lagen kunde inte leda oss in i Guds välsignelser, men vår tro på Jesus Kristus får oss att flöda i Guds välsignelser. Denna Paulus undervisning till galaterna är viktig, eftersom vi alla tycks hålla fast vid ett koncept om belöning för det goda vi gör och straff för det onda vi gör. Och sådant är livet. Det är så vi växte upp och det är så vi har tränats att tänka: belöning för gott uppförande och bestraffning för dåligt uppförande. Det är allt jag har känt till i hela mitt liv, men det är inte så jag relaterar till Gud. Och det är viktigt att när jag försöker relatera till Gud att jag avfärdar det gamla tankesättet som jag lärt mig, och att jag relaterar till Gud genom tron. Att jag tror på Guds löften om att Han älskar mig och vill välsigna mig, och tror att Gud välsignar mig även om jag vet att jag har misslyckats. Jag vet att jag inte förtjänar det. Jag vet att jag inte är värdig. Jag vet att mina gärningar inte håller måttet, utan jag får genom nåden ta emot Guds välsignelse genom löftena. Jag är ett barn till den fria kvinnan, ett löftets barn. Och sedan jag upptäckte detta har jag aldrig upphört med att ta emot Guds välsignelser i en ständigt ökande mängd. För en tid sedan träffade jag en man som var här i Calvary Chapel när kyrkan startade. På grund av några tragiska upplevelser vände han sig bort från Gud, blev bitter mot Gud och i flera år hade han inget med Jesus Kristus eller Gud att göra. Han var bitter. När jag förrättade en begravning för hans mormor var denne man där. Han kom fram och lade armen om mig, kramade mig och talade om hur glad han var att se mig, och hur han åter hade överlämnat sitt liv helt till Jesus Kristus. Han sade: "Vet du vad det var? Det var att Gud bara fortsatte att välsigna mig. Vart jag än gick så var jag välsignad av Gud. Han bara fortsatte att välsigna mig så mycket att jag inte kunde hantera det. Jag sade till slut: ’Gud, jag ger upp, jag kan inte hantera det. Dina välsignelser är så underbara!’" Han fortsatte: "Tidigare bara väntade jag på att yxan skulle falla. Jag väntade på att Gud faktiskt skulle utplåna mig, men Han gjorde aldrig det. Han bara fortsatte att välsigna mig och jag kunde inte hantera Guds godhet, så jag överlämnade mitt liv till Honom igen." Jag sade till den unge mannen: ”Bibeln säger: ’Förstår du inte att det är Guds godhet som för en människa till omvändelse?’” Åh, vad Gud är god. Vi är löftets barn och Gud vill välsigna dig. Varför inte låta Honom göra det? Bara tro att Han skall välsigna dig och lita på Honom att Han välsignar dig. Fader, vi tackar dig för denna relation som vi har med Dig genom tron ​​på Jesus Kristus. Vi tackar Dig för detta nya förbund, löftesförbundet baserat på Ditt verk som Du har lovat att göra. Och Herre, det är baserat på Ditt trygga och säkra verk. För Ditt verk är tryggt och säkert. Herre, välsigna Ditt folk på alla områden, när Du utgjuter Din kärlek och Dina välsignelser över dem, genom Jesus Kristus. Amen. Jag skulle inte våga säga dessa saker om inte bibeln gjorde det, eftersom det inte riktigt är de begrepp som formar mina tankar. Det är inte så jag reagerar mot människor, utan jag reagerar enligt vår gamla natur: ”Du är snäll mot mig. Jag skall vara snäll mot dig. Om du är schyst mot mig, så kommer jag vara schyst mot dig. Om du är elak mot mig, så är jag elak mot dig.” Det är därför svårt att hantera Gud och Guds nåd, och Han visar sin godhet mot mig trots att jag har misslyckats och inte förtjänar den. Men eftersom bibeln undervisar oss detta, så vågar jag inte avvika från denna sanning. Jag vågar inte förkunna något annat. Jag måste undervisa er vad Gud har förkunnat vara sant om din relation med Honom, och vilken relation Han önskar att ha med dig. Han vill inte ha en lagisk relation utan Han vill ha en kärleksfull relation. Han vill att du älskar Honom och att du vet hur mycket Han älskar dig, och Han vill att du ska komma till Honom på denna kärlekens grund, Hans kärlek till dig. När du lär dig att komma till denna kärleksfulla relation med Gud kommer ditt liv att bli välsignat, så välsignat därför att du då inte begränsar välsignelserna till att bero på dina rättfärdiga gärningar. Du undanhåller inte välsignelserna på grund av din brist på rättfärdiga gärningar, utan Gud välsignar dig på grund av Hans löfte och Hans verk för dig, i Jesus Kristus som aldrig upphör. Fader, låt detta vara en vändpunkt i våra liv. Stadfäst Din sanning i våra hjärtan i Jesu namn. Gud välsigne dig. Slut av del 10 För att gå till del 11) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet