Del 13) 5:17-26 Bibeln säger: "En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt." (1Kor 2:14) Men den som är andlig förstår dessa saker även om han inte är förstådd av andra. Och att försöka förklara för folk, för den oandliga människan, om det som tillhör Anden måste vara en av de mest frustrerande saker i världen. Eftersom vi har blivit födda av Anden kan vi se det och vi kan förstå det, det är så enkelt som det kan vara. Men för dem som inte är födda av Anden och inte har någon förståelse för den andliga dimensionen i livet, så är det vi säger som gåtor för dem. Vi pratar nonsens i deras öron. Vilken skillnad det verkligen är att vara född av Anden. Det är fantastiskt, är det inte det? Det förändrar vår inställning till livet, vår förståelse av Guds ord och mycket annat. När jag har blivit född av Anden är saker plötsligt belysta. Saker som en gång var ett mysterium och jag inte kunde förstå, är nu mycket tydliga. De är avslöjade av Anden. Guds sanning till våra hjärtan. ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.” (Ef. 2:1-3) Men Gud har gjort oss levande i Kristus Jesus. Nu lever vår ande och vi kan återigen uppleva gemenskap med Gud, och glädjen och välsignelsen av gemenskapen med Gud. Så: "vandra i Anden”, det vill säga, vandra i gemenskap med Gud. Vandra enligt den andliga sidan av er natur. Och om vi gör det, så kommer vi inte att uppfylla köttets begär. Köttet kommer inte längre att styra oss. De köttsliga begären kommer inte att dominera vårt liv, utan vårt liv kommer att domineras av Anden och därmed av Gud. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. (Gal 5:17) Det är ett krig som pågår i den troendes liv. När anden har blivit levande börjar en kamp om kontrollen över mig. Kommer jag att behärskas av Anden eller kommer jag att behärskas av köttet? Om jag behärskas av köttet då har jag köttets sinne. Det vill säga, mitt sinne är ständigt upptaget med köttsliga saker och köttets sinne är främmande för Gud, det kan inte känna Gud. Köttets sinne är död. Men om mitt liv domineras av Anden så jag har Andens sinne. Då tänker jag på Gud och på andliga ting och det resulterar i liv, glädje och frid i den helige Ande. Köttets sinne är död men Andens sinne är liv och glädje och frid. Det pågår ett krig. Ska jag ge efter för mitt kött eller ska jag låta Anden leda? Denna fråga uppstår varje dag i många situationer, men jag kan faktiskt välja i dessa situationer. Jag kan ge efter för mitt kött och jag kan ryka av ilska och jag kan gå in och slåss och kämpa och allt vad det innebär, eller så kan jag vandra i Anden och säga: "O Herre, det spelar ingen roll. Hjälp mig Herre att bara ha rätt attityd." Och jag kan bara låta det hela passera. Så uppstår en annan situation efter fem minuter. ”Jag klarade det i fem minuter.” Och jag kan välja om jag ska följa köttet eller inte, eller återigen överlämna situationen till Gud och vandra i Anden. Att vandra i Anden är inte något som sker en gång för alla. Det som skedde en gång, är att jag räknade mig själv som korsfäst med Kristus när jag accepterade Honom. Jag blev korsfäst med Kristus, men nu måste jag räkna med det i många situationer varje dag. "Den gamla naturen, den gamle Chuck är död. Låt honom vara. Återuppliva honom inte. Han är korsfäst med Kristus och räknar med att det skall vara så. Det är bara mitt gamla kött som är upprört. Det är min gamla högmodiga natur. Det är den gamla naturen som går sin egen väg och vill ha saker på sitt sätt. Det är den gamla naturen, räkna den som död. Att den har dött med Kristus. Det spelar egentligen ingen roll, jag kommer att följa Anden och jag kommer att behaga Gud. Jag ska vandra i kärlek." Och så måste jag räkna den gamla människan som död varje dag, och ofta många gånger under dagen. ”Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra.” Jag följer inte alltid Anden. Det finns tillfällen när jag ger efter för köttet. Jag får en attityd och jag säger något som inte är från Herren. Vet du vad som händer då? Anden talar omedelbart till mig och säger: "Det var fel." "Jo, men jag hade rätt att göra det." Och jag diskuterar med Honom ett tag: "Du vet inte hur länge jag har stått ut med det Herre. Jag försökte." Men Gud fortsätter att ta itu med mig tills jag slutligen säger: "Åh Gud, förlåt. Jag hade fel. Förlåt mig Herre. Hjälp mig Herre. Tack Jesus för Din förlåtelse och för Din kärlek och Din nåd till mig." Och jag är renad och går vidare. Jag gör inte alltid de saker som jag borde göra. Men när jag misslyckas så är Anden där, och det är därför jag vet att jag är ett Guds barn. Om jag inte var ett Guds barn så skulle Han bara låta mig gå. Han skulle inte bry sig om att tillrättavisa mig. Det är en tröst att Han korrigerar mig. David sade: ”Din käpp och stav de tröstar mig.” (Ps 23:4) Herden brukade använda käppen till att slå fåren på sidorna med, när de började sticka iväg och ströva omkring. Så när Gud tillrättavisar mig så vet jag: ”Okej, jag är fortfarande ett av Hans får. Han har precis slagit mig med käppen.” Det tröstar mig. Jag är fortfarande Hans barn. Vi skall inte förakta tuktan från Herren. ”Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär." (Hebr. 12:6) Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara, de är (Gal 5:18-19) Och Paulus ger oss här en lista som är ofullständig eftersom han avslutar med att säga: "och annat sådant." Detta öppnar upp för en oändlig lista över köttets gärningar. Men han räknar upp några av köttets gärningar, och många av dessa köttets gärningar har att göra med våra kroppsliga drifter. otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, (Gal 5:19-20) [I KJV är det översatt trolldom, ö. a.] Det grekiska ordet ”pharmakeia” är här översatt trolldom eftersom de ofta använde droger, trolldrycker som de skulle ta när de utövade trolldom och häxeri. Och det gav dem drogrelaterade upplevelser. fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, (Gal 5:20) Det är intressant för mig att villoläror här nämns som en del av köttets gärningar och jag ifrågasatte det ett tag. Jag funderade på det och jag kom fram till: "Ja, det är ett verk av köttet eftersom en person vanligtvis blir engagerad i villoläror för att dra uppmärksamhet till sig själv." Du vet, du kommer med någon villolära i din undervisning, alla blir glada och lyssnar på dig och alla börjar prata om din undervisning. Vår gamla köttsliga natur tycker om att göra folk glada och exalterade, människor följer dig och du tänker: ”Här har jag hittat en ny vinkling på bibeln. Ingen har någonsin sett det förut, men åh, tack Gud, Han har uppenbarat det för oss i dessa dagar.” Och du utvecklar en egen liten lära vilket verkligen tilltalar ditt kött. Köttets gärningar. illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. (Gal 5:21) Så: ”annat sådant” omfattar en massa saker. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. (Gal 5:21) Detta är verkligen ett starkt språk för dem som vill leva efter köttet. När vi går igenom detta ser vi att det är dessa saker som Gud kommer att utestänga från sitt rike. Dessa saker är inte tillåtna i Guds rike. Om du vill vara en medborgare i Guds rike då kan du inte göra dessa saker. Du kan inte låta dig styras och domineras av ditt kött. Det är intressant att en liknande lista ges till oss i Uppenbarelseboken i det tjugoförsta kapitlet. De som kommer att utestängas från himlen och vara utanför är de som gjort dessa saker: "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare” (Upp 21:8) Det finns också en annan referens i Uppenbarelseboken: "Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga” (Upp 22:15) Detta är tungt. Köttets gärningar. Det är en allvarlig varning till var och en av oss som vill leva efter köttet, eller skulle vilja leva efter köttet att veta att man inte kan göra dessa saker och ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. (Gal 5:22-23) "Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär." Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.” Lagen förbjuder det som är köttets gärningar men även kärlekens lag förbjuder dem. Andens frukt däremot är kärlek, (Gal 5:22) ”Köttets gärningar” står i plural, men när det gäller "Andens frukt" så står ordet frukt i singular. Det finns bara en verklig Andens frukt, och det är kärlek. glädje, (Gal 5:22) De andra ord som följer efter kärlek definierar vad agapekärlek egentligen är, och glädje är kärlekens medvetande. Har ni sett någon som är kär och all den glädje de har? frid, tålamod, vänlighet, godhet (Gal 5:22) Kom ihåg hur Paulus definierade kärlek för oss i första Korintierbrevet kapitel 13. Där använder han ordet tålmodig. "Kärleken är tålig och mild," Denna agapekärlek är vänlig och god. trohet (Gal 5:22) [I KJV står det faith (tro), ö. a.] Ordet tro här betyder att lita på. Det ordet har kanske en naivitet i sig genom att det handlar om tillit. Jag själv har blivit bränd så många gånger av att lita på människor men jag ber ändå: "Gud, låt mig aldrig bli bitter." Jag vill hellre lita på folk och bli bränd än att inte lita på någon. Denna typ av kärlek är en kärlek med förtroende. Dock inte så att det blir löjligt. T.ex. om någon kommer fram och säger: "Hej, jag har en klocka som är äkta. Jag behöver pengar för att kunna komma hem. Kan du ge mig hundra dollar för den här klockan?" Jag är inte knäpp. mildhet (Gal 5:22) I bergspredikan säger Jesus: "Saliga är de ödmjuka," Matt 5:5 självbehärskning (Gal 5:22) Sådant är lagen inte emot. Gal 5:23 Jag menar, om vi vandrar i kärlek, vilka regler kan vi lägga åt sidan? Ni förstår, vi behöver inte några lagar, allt är täckt genom att vi vandrar i kärlek. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött (Gal 5:24) Paulus skrev i början av Galaterbrevet: "Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig." (Gal 2:19-20) I Romarbrevet kapitel 6: "Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus,” (Rom 6:6) ”Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." (Rom 6:11) De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, (Gal 5:24-26) De män som kom med undervisning om omskärelse strävade efter att få fler fjädrar i hatten. De var de slags människor som alltid pratade om siffror. "Det blev tiotusen människor frälsta i förra veckan. Se på alla fjädrar i min hatt. Det är människor som har följt efter mina förvrängda läror.” Men bibeln säger: ”Låt oss inte söka tom ära,” inte utmana varandra och inte avundas varandra. (Gal 5:26) Människors ära är verkligen meningslös och tom. Sträva inte efter det. Du kommer att bli besviken. Du kommer att få många fiender, det kommer att leda till en mängd avundsjuka och en massa provokation. Slut av del 13 För att gå till del 14) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet