Del 15) 6:7-18 Jag vill bara säga: Det utbyte man får av att betjäna människor är helt fantastisk. Varje vecka får jag underbara brev från människor vars liv har blivit välsignade av undervisningen ur Guds ord. Det är en sådan välsignelse för mig när människor berättar vad Gud gör i deras liv genom Ordet och genom undervisning i Ordet. Jag bara sitter där och blir välsignad, välsignad, välsignad. ”Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.” (Gal 6:6) Det syftar på ekonomi, mat och saker av detta slag. Men det är också kommunikation, muntligt och genom brev, och att bara få ett tack är många gånger mycket givande. Du vet, du har kanske precis gått igenom något trubbel eller något annat. Du går och hämtar posten och du har då fått uppmuntrande brev. Självklart får vi också den andra typen av brev, men jag läser dem inte. Tidigare läste vi om en person som tror att han är något, fast han inte är det. Han är bara lurad. Paulus säger nu åter: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. (Gal 6:7-8) Jag tror att vi människor kan så i det bördiga området i vårt sinne varje dag, men vi kan också så i köttet. Det är svårt att inte så i köttet i den tid vi lever i. Det finns så många tidningar som publiceras vars enda syfte är att mata köttet, att stimulera köttet och köttets lustar. Att väcka och upptända köttet. Det finns så många filmer och TV-program – alla utformade för att vi skall så i köttet och få köttet upphetsat. Låt dig inte luras. Om du tittar på dessa filmer, läser dessa tidningar och matar ditt kött då kommer du att: ”av köttet skörda undergång,” Låt dig inte luras. Du kan inte mata köttet och samtidigt skörda av Anden. Många av er har problem med ert kött bara för att ni sår i köttet. Ögat är en viktig port in i människans själ och du påverkas av vad du ser. Det är hemskt att plantera skräp i ditt sinne. Häromdagen var jag ute och arbetade i trädgården. Ett gammalt minne dök upp: När jag var en liten pojke, ungefär sju år gammal, så var det några killar som sjöng en oanständig sång. Och nu, många år senare kom den oanständiga sången tillbaka in i mitt sinne och jag tänkte: "Åh Gud, det är hemskt att den typen av röta planterades i min hjärna när jag bara var ett litet barn. De äldre killarna som sjöng den sången när jag var en liten pojke, förorenande mitt sinne genom att plantera skräp i det, och den finns fortfarande där, jag kan inte bli av med den.” Jag kan inte nu komma ihåg vad det var för sång, utan bara att det var en oanständig sång. Men när denna sång kom till mitt minne så tänkte jag: "Usch, vilket skräp!" och jag började genast sjunga kristna sånger och prisade Herren, och jag satte det där skräpet tillbaka till sophögen varifrån det kom. Vi sår alltid, antingen i köttet eller i vår ande och vad vi sår får vi skörda. Det är naturligt. Sådant är livet. Låt dig inte luras i den frågan. Det underbara är att vi kan så i Anden. "De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” (Joh 6:63) "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg," (Hebr 4:12) Guds ord föder vår ande, och när vi sår i Anden skall vi sedan av Anden skörda evigt liv. Så vad jag planterar är så viktigt eftersom det jag planterar är vad som kommer att komma upp. Om jag planterar i mitt kött, kommer det att komma en skörd från köttet. Om jag planterar i min ande, kommer det att komma en skörd från Anden. Det är mycket viktigt att vi sår mer i Anden. Herre hjälp oss! Vi lever idag i en fruktansvärd tid i många bemärkelser. Vi har alla moderna bekvämligheter och alla är de utformade för att ta oss lite längre bort från Herren, för att absorbera vår tid. Det är så lätt att slå på TV: n och bli delaktiga i TV-programmens fantasier: en del mysterium, en del berättelser och en del romantik. Vilket slöseri med tid. Men det är så lätt, är det inte? Att så i köttet är så lätt men: "Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda." Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. (Gal 6:9) När vi börjar så i Anden vill vi ha omedelbar skörd, men när vi sår i köttet vill vi att Gud hämmar tillväxten. Vi ber: "Gud, låt inte skörden komma upp." Men om vi sår i Anden då vi vill ha ett resultat omedelbart: "Herre, jag bad om det här för fem minuter sen, när du ska göra något?" "Låt oss inte tröttna på att göra gott." Ge inte upp. Tappa inte modet. "Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp." Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro. (Gal 6:10) Låt det vara vår regel i livet. Låt oss göra gott mot alla människor. Nu skriver Paulus en personlig kommentar, han säger: Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. (Gal 6:11) De flesta av Paulus brev dikterades eftersom det var vanligt på den tiden. De hade en stenograf som skrev breven för dem. Man tror dock att Paulus skrev brevet till galaterna själv. De stora bokstäverna Paulus nämner kan handla om storleken på bokstäverna eftersom han hade dålig syn. Det kan vara så att han skrev mycket stort så att han kunde se vad han skrev. Det är också möjligt att han syftar på längden på brevet, för om han skrev hela brevet till galaterna på egen hand, så var det ett långt brev för en person att skriva själv. "Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand.” Återigen, det kan vara en ledtråd eller indikation av vilken svaghet Paulus hade i sitt kött. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors. (Gal 6:12) De gör som andra. De följer strömmen. De vill inte lida förföljelse för Kristi kors så de predikar rättfärdighet genom lagen. Ty de som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen, men de vill att ni skall låta omskära er, för att de skall kunna skryta med att ni är omskurna. (Gal 6:13) För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. (Gal 6:14) Herre låt mig inte berömma mig själv, utan ge Dig all ära för vad Du gjort genom Jesu Kristi död på korset. Må jag inte söka ära för det verk som Gud har gjort genom mig, eller för något som jag äger eller har gjort, utan ärar Gud för det Han har gjort på korset genom Jesus Kristus. "genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Det vill säga, jag är död för världen men lever för Gud genom Jesus. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. (Gal 6:15) Det påverkar inte min relation med Gud. Vad som är viktigt är att jag är en ny skapelse i Kristus, så från och med nu: Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Nu må ingen plåga mig längre, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. (Gal 6: 16-17) I Hebréerbrevet står det skrivet: ”Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden.” (Hebr 12:4) Men Paulus gjorde det: "jag bär Jesu märken på min kropp." Han hade ärr. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen. (Gal 6:18) Fader, vi tackar dig nu för Ditt ord och denna möjlighet vi har att studera Ditt ord så att vi kan så i Anden. För Herre, vi vill skörda av Anden. Vi vill vandra i Anden. Vi vill ledas av Anden. Vi vill leva i Anden. Vi vill styras av Anden. Vi vill att Andens frukt ska synas i våra liv. Vi frambär våra kroppar som ett tempel som din helige Ande kan ta sin boning i. I Jesu namn. Amen. Gud välsigne er, och må Gud fylla era hjärtan med sin Ande, och att ni vandrar i Anden och sår i Anden, så att ni kommer att skörda av Anden ett överflödande liv genom Jesus. Halleluja! Sista delen Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet