Del 4) 2:7-16 Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. (Gal 2:7-9) “Som ansågs vara pelarna,"– Åh Paulus, jag gillar dig! ”Räckte de mig och Barnabas handen”– Och det är bra, detta var ett verkligt problem som fanns i den tidiga kyrkan och det löstes på detta sätt. Det är bra för oss att se att vi alla har vår egen kallelse och att våra kallelser är olika. ”Gud har kallat dig att tjäna bland de omskurna, bra, kör på det, Petrus! Gud har kallat mig till hedningarna, bra, jag kör på det.” Vi har att göra med olika typer av människor där vi behöver betona olika saker. Jag kan se värdet av olika samfund, eller åtminstone att vi har olika slags kyrkor. Jag ser ett värde av att ha liturgiska kyrkor som betjänar människor som bäst kan relatera till Gud i en liturgisk miljö. Jag kan också se syftet med de kyrkor som är mer emotionella, för människor som förhåller sig till Gud på ett mer känslomässigt sätt. Jag gläder mig verkligen över att Gud är så nådig att Han försöker nå oss människor på våra olika nivåer. Och Gud har nått mig på den nivå där jag befinner mig. Gud har också nått dig på den nivå där du befinner dig. Han försöker nå varje människa oavsett på vilken nivå de befinner sig. Om en person är på en mer känslomässig nivå och gillar hög tonhöjd, så möter Gud den personen på den nivån, därför att Gud älskar honom. Om en person är mer stillsam och uppskattar ett mer högtidligt sätt, så möter Gud den personen på detta sätt. Så vi skall vara tacksamma för de liturgiska kyrkorna med dess ritualer, och likaså för de mer känslobetonade kyrkorna. Vi bör inse att Gud använder var och en av dessa kyrkor för att möta människor som befinner sig på olika på delar av skalan. Gud vill även möta dem som befinner sig någonstans mitt i mellan. Gud älskar oss alla och Gud gör inte skillnad på människor. Därför möter han var och en av oss just där vi befinner oss. Problemet uppstår när vi säger att vårt sätt är den enda som gäller, och att det är överlägset andras. Att vi tänker att Gud älskar oss mer eftersom vi relaterar till Gud på ett bättre sätt än andra. Nej, så är det inte. Det är det bästa sättet för mig att relatera till Gud på. Men det finns en del människor som inte kan relatera till Gud på samma sätt som jag relaterar till Gud. Det är också intressant att det finns de som säger till mig: ”Du är för känslosam”, och att det samtidigt finns andra som säger: ”Du är inte tillräckligt känslosam.” Jag räknar med att jag relaterar till Gud någonstans i mitten. När folk ”slår” dig från båda sidor, så vet du att du måste vara i mitten :) Om de “angriper” dig från bara en sida då befinner du dig i ena änden, men när de ”slår” dig från båda sidor då är du i mitten. Så Paulus var överens med de andra om att de hade olika kallelser: ”Gud har kallat er, Petrus, Johannes, och Jakob till judarna. Det är bra. Gud har kallat mig till hedningarna. Ni kan utveckla er relation till Gud på judiskt sätt. Vi kommer att utveckla vår kärleksfulla relation med Gud genom nåden.” Paulus gör bara ett litet tillägg: Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, (Gal 2:10) Med andra ord, de frågade oss om hjälp. ”Nu ska vi betjäna judarna men vi behöver hjälp, så glöm inte de fattiga.” Paulus sade: och det har jag också vinnlagt mig om att göra. (Gal 2:10) Det vill säga att hjälpa de fattiga. Om ni kommer ihåg, gjorde Paulus många gånger insamlingar från de andra kyrkorna för att ge till kyrkan i Jerusalem. Han ville hjälpa dem i deras fattigdom. Sådan var Paulus. Men när Kefas [Petrus] kom till Antiokia (Gal 2:11) Det vill säga, det var den församling som man på sätt och vis kan kalla Paulus hemförsamling. Det var från denna bas som Paulus kom och gick. "När Petrus kom till Antiokia.” gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, [kristna med judisk bakgrund, ö. a.] brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas [Petrus] inför alla: "Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?” (Gal 2:11-14) Så Petrus vacklade här, vilket han var känd för. Han hade kommit ner till Antiokia och han åt med hedningarna. På denna tid hade kyrkorna vad de kallade Agapemåltid. Det är ungefär vad vi idag skulle kalla för knytkalas. Och vanligtvis samlades de en gång i veckan för att ha Agapemåltid. Alla hade med sig en maträtt och sedan åt de allt tillsammans. Måltiden avslutades med nattvard. Agapemåltiden kallades för kärleksmåltid i den tidiga kyrkan. Den tjänade ett stort syfte för de fattiga. Många gånger var detta den enda anständiga måltiden som de åt under hela veckan. Många av de kristna var slavar och var därmed undernärda. Detta var den enda ordentliga måltid de fick. Så alla delade med sig av sin mat och alla satt och åt tillsammans. Petrus kom och även han satt tillsammans med dem och åt, men detta är tabu för en god judisk man. Genom att de äter tillsammans så blir de ett med varandra, och på så sätt blir judarna ett med hedningarna. Ur judisk och ortodox synvinkel så var detta dåligt. Men Petrus såg Kristi kärlek och insåg att hedningarna var hans bröder i Herren, så han satte sig ner och åt med dem. Ni kanske kommer ihåg att Petrus tidigare hade en uppenbarelse på taket på Simons hus i staden Joppe. En linneduk sänktes ned och den innehöll alla slags orena djur. Herren sade: ”Stig upp, Petrus, slakta och ät.” Han svarade: ”Åh, inte jag Herre, jag har aldrig ätit något orent.” Jesus sade: ”Kalla inte det för orent som jag har förklarat rent.” Detta hände tre gånger. Sedan sade Herren: ”Vid dörren står några män. Följ med dem och ställ inga frågor.” Så Petrus gick ner till porten och där stod tre män från Cesarea och de sade: ”Vår husbonde Kornelius, som är en romersk officer, hade en syn där en ängel sade till honom att han skulle sända oss hit, för att leta upp dig. Vi skulle sedan föra dig tillbaka till honom, för att du skulle förklara Guds sanning för oss.” Petrus följde med dem och han kom fram till Kornelius hus i Cesarea. Kornelius öppnade dörren och sade: ”Prisa Herren! Välkommen in Petrus!” Petrus sade: ”Du vet att det är förbjudet för mig att gå in i ditt hus – en hedning hus.” Men han fortsatte: ”Gud sade till mig att inte kalla det för orent som Han har förklarat rent. Så jag skall stiga in. Vad vill ni veta?” Kornelius svarade: ”Häromdagen när jag bad, omkring klockan tre på eftermiddagen, så kom en ängel och talade om för mig att jag skulle sända bud efter dig, och att du skulle undervisa oss om vad vi behövde veta. Så bollen ligger hos dig. Vad behöver vi veta?” Så Petrus började dela evangeliet med dessa hedningar. En grupp av Kornelius vänner hade också samlats där i hans hus för att höra vad Petrus hade att säga. Under tiden som Petrus talade till dem, föll den helige Ande över dem och Petrus blev chockad: ”Dessa människor är hedningar. De har tagit emot den Helige Andes gåva, vad händer?” Petrus sade: ”Mina vänner, [han talar till sina judiska vänner, ö. a.] jag gjorde ingenting. När vi kommer tillbaka till Jerusalem måste ni vittna för mig. Det var inte jag som gjorde det.” Han ville inte ta ansvaret för detta. Han hade de judiska vittnena med sig tillbaka till Jerusalem, för att förklara att han inte riktigt var ansvarig för denna händelse. Petrus betonade att det var något som Gud hade gjort. Han ville inte hamna i problem. Han hade ju till att börja med gått in i en hednings hus. Men Herren hade börjat bryta ner en del av de barriärer som fanns hos Petrus. Han kom till Antiokia, såg den underbara gemenskapen, och deltog i kärleksmåltiden. Men sedan kom vissa bröder ner från Jerusalem, Jakobs vänner, och Petrus visste att om de såg honom äta med hedningarna, så skulle de rapportera om honom. ”Petrus äter med hedningarna, åh, nej! Vad händer nu?” Så Petrus drog sig undan och vid nästa kärleksmåltid så satt han tillsammans med en liten grupp judar. Det blev en delning i Kristi kropp. De andra judarna hade ätit i gemenskapen så att kyrkan hade en slags enhet. De var ett i Kristus och upplevde en underbar enhet, men nu blev det istället en delning. Petrus var en del av det och eftersom andra judar såg Petrus hyckla, så började de också hyckla och t.o.m. Barnabas drogs med. Han hade varit med Paulus och predikat för hedningarna, men även han blev påverkad av detta och bytte bord vid festmåltiden. Det var då Paulus klev in och tillrättavisade Petrus öppet inför alla. Han sade: ”Det är inte rätt. Du kom ner och började leva som en hedning, du som är jude, men nu försöker du tvinga hedningarna att leva som judar.” Paulus tillrättavisade Petrus öppet inför alla. Nu fortsätter han med att säga: Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. (Gal 2:15 ) Vi äter inte fläskkött, vi äter inte kanin, vi äter inte någon sorts mat som lagen säger att det är en synd att äta, och vi är inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. (Gal 2:16) Så Paulus sade: ”Även vi som har hållit lagen, kan endast bli rättfärdiga genom tro.” Ingen kan bli rättfärdig genom laggärningar. Att vi lyder Guds lag kan inte frälsa oss. Även om vi skulle kunna hålla hela Guds lag, så skulle det inte rädda oss. Detta är ett av problemen med det judiska folket idag. Detta är exakt vad de förlitar sig på för sin frälsning. Sina egna ofullkomliga laggärningar. Jom Kippur [Jom Kippur, försoningsdagen, en helg inom judendomen som är den viktigaste och allvarligaste högtiden för troende judar, ö. a.] är inte längre en dag för offer av synder. Det är en dag för eftertanke för judarna där de reflekterar över sina goda gärningar och söker efter att bli rättfärdiga inför Gud genom dessa gärningar. Men Paulus sade: "Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig." Rättfärdiggörelse kommer genom tro på Jesus Kristus. Slut av del 4 För att gå till del 5) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet