Del 5) 2:17-21 Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej! Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. (Gal 2:17-18) Så Paulus talar om sin nyfunna tro och uppenbarelsen han hade fått som innebär att Gud tar emot honom och gör honom rättfärdig, på grund av att han tror på Jesus Kristus. Han som misströstade när det gällde sina egna laggärningar, söker nu den rättfärdighet som kommer genom tron på Kristus. Han följer inte längre lagens traditioner. Han kunde äta en skinksmörgås om han ville och han fortsätter med att säga: ”Om jag åter skulle försöka bygga en relation till Gud genom lagen, den som jag rev ner när jag insåg sanningen om Jesus Kristus, då skulle jag åter bli en syndare. Ty genom lagen...” Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. (Gal 2:19) Med andra ord, lagen dömde mig till döden. Och det är allt lagen har gjort för oss alla. Den dömer oss till döden eftersom ingen har kunnat hålla lagen. Bibeln säger: “Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.” (Jak 2:10) Återigen säger bibeln: "Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.” (Gal 3:10) Så om du försöker bli rättfärdig genom lagen och du missar en punkt vid ett tillfälle, när som helst i ditt liv, då är du under lagens förbannelse som är döden. Så Paulus sade: ”Lagen dödade mig och jag har dött bort från lagen, men jag lever för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. (Gal 2:19-20) Jag lever nu ett nytt liv. Mitt gamla liv byggde på laggärningar. Mitt gamla liv var självcentrerat. Mitt gamla liv var fyllt av stridigheter, avund, svartsjuka och upproriskhet. Nu handlar det inte längre om mig.” Vad underbart det är när våra liv inte längre handlar om oss. Det är inte längre vi själva som står i centrum, utan Jesus Kristus. Det är inte längre jag som sitter på tronen, nu tronar Jesus Kristus i mitt hjärta. Jag försöker inte längre leva för mig själv utan jag vill leva för Jesus Kristus. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. (Gal 2:20) Jag är inte längre den gamle Chuck. Jag har ett nytt liv och ett nytt centrum för mitt liv. Den gamle självcentrerade Chuck har dött och blivit korsfäst med Kristus. Nu lever jag Gudslivet genom tron på Jesus Kristus som har älskat mig och utgivit sig för mig, så att jag skulle ha detta nya Kristus-centrerade liv. Så att jag skulle ha en ny relation med Gud och ha andligt liv. Paulus sade: Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. (Gal 2:21) Ni kommer ihåg när Jesus var i Getsemane trädgård, natten före hans korsfästelse. Jesus böjde knä och bad: "Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig." (Matt 26:39) Vad menade Han? Vad skulle vara möjligt? Jo, Han bad att Han skulle slippa detta lidande ifall människans frälsning var möjlig på något annat sätt eller genom någon annan åtgärd. Så om det hade varit möjligt att människan kunde bli återlöst av lagen, då hade inte Jesus behövt dö för oss. Gud skulle ha fastställt kraven och kanske skulle en eller två personer längs vägen ha klarat det, om de hade dött tillräckligt snart. Jesu Kristi kors förkunnar för alla människor, för alla tider att det bara finns en väg genom vilken människan kan bli frälst och se Guds rike. Om Gud hade kunnat frälsa människan på något annat sätt, genom någon serie av gärningar och upprättande av vissa regler, krav och föreskrifter osv, så är jag säker på att Han skulle ha besvarat Jesu bön. "Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill." (Matt 26:39) Genom det faktum att Jesus led i människors händer och lät sig korsfästas, så förkunnar Gud för oss alla, att det inte finns någon möjlighet till frälsning genom gärningar, laggärningar eller någon ansträngning från människans sida. Och som Paulus sade: "Jag förkastar inte Guds nåd: Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.” Hans död skulle då inte varit nödvändig. Men vi kan inte bli rättfärdiga genom lagen. Vi kan inte bli rättfärdiga genom att hålla regler och föreskrifter. Jag kan inte ge dig en norm för rättfärdighet och säga: ”Om du gör detta och detta, kommer du att bli rättfärdig.” Tyvärr har många kyrkor försökt att göra just detta. De har haft sina normer för helighet och talat om för kvinnorna, vilken typ av kläder som är rättfärdiga och vilken typ som är orättfärdiga. De har talat om vilken typ av smycken man kan bära och vilken typ man inte kan bära. De har talat om hur man skulle ha håret, vilket som var det rättfärdiga sättet och vilket som var det orättfärdiga. Det är intressant att de inte sade så mycket om de män som klädde sig extremt flashigt. Men de hade verkligen mycket att säga till kvinnorna. Kvinnor har också fått höra att det är orättfärdigt att bära make-up. (Skulle det då betyda att de blev mer rättfärdiga om de tvättade bort sin make-up?). Rättfärdighet handlar inte om det yttre. Det handlar inte heller om ifall vi äter kött och skinka eller inte. Rättfärdighet är något som Gud tillskriver mig genom nåden på grund av min tro på Jesus Kristus. Gud ser på mig och han ser mig i Kristus. Han ser mig genom Kristi rättfärdighet. Eftersom Han endast ser mig i Kristus, och det är min ställning inför Gud, så står jag inför Gud i Kristus Jesus. Så Han ser inte på mig men Han ser på Jesus Kristus och Han säger: ”Hm, den där Chuck är en rättfärdig man.” Jag vill bara säga: ”Tack Jesus, jag uppskattar vad du har gjort för mig. Jag älskar din nåd Herre.” För det är genom Guds nåd som jag räknas som rättfärdig inför Gud. Jag hade inte kunnat räknas som rättfärdig i mig själv, men jag har försökt, tro mig. Jag var mycket självrättfärdig. Jag var mycket självrättfärdig eftersom jag aldrig hade varit ute i svängen under hela mitt liv. Jo, jag gick ut och dansade en gång och det var hemskt. Jag kände skuld i flera år efter den händelsen. Problemet var att jag gillade det, och det kändes hemskt. Jag kände mig verkligen skyldig. Men jag rökte aldrig. Jag drack aldrig. Så jag kände mig väldigt, väldigt rättfärdig förutom när det gällde just dansen. Fortfarande idag har jag aldrig rökt eller druckit, men det gör mig inte rättfärdig och jag ser inte på det. Jag är inte självbelåten och egenrättfärdig över det. Det betyder ingenting. Det är inte det som gör mig rättfärdig. Gud räknar mig som rättfärdig därför jag tror på Jesus Kristus. Det är grunden för min ställning inför Gud. Det är vad Paulus kom fram till. Han hade försökt att bli rättfärdig genom gärningar och genom lagen. Han hade följt den så långt som någon kunde följa den. Men när han insåg den underbara sanningen om Jesus Kristus, vände han med glädje om till den nya rättfärdighet som kommer från Kristus genom tron. Så han försvarar nu de hedniska troende, trots trycket från ledarskapet i Jerusalem, och talar om för dem: ”Stå fasta i den frihet till vilken Kristus har frigjort er. Låt inte människor snärja er med träldom genom att ni måste leva i ett lagiskt förhållande till Gud. Njut i stället av er kärleksfulla relation med Honom.” Gud älskar mig. Gud har förlåtit mig mina synder på grund av min tro på Jesus Kristus. Det är vad som räknas. Gud räknar mig som rättfärdig på grund av min tro på Jesus Kristus. Inte på grund av vad jag gör eller inte gör. Den rättfärdighet som jag står inför Gud med, är fullbordad. Jag kan inte lägga något till den. Om jag strävar efter att lägga något till det, så tar det istället bort från den rättfärdighet som Gud har gett mig eftersom jag då åter börjar se på mig själv, i stället för att se på Jesus. Varje gång jag ser på mig själv så får jag problem. När jag håller ögonen på Jesus så är jag okej. Håll dina ögon på Honom. Njut av Guds nåd och den ställning av rättfärdighet som Gud har gett till dig genom tron. Fader, vi tackar dig för detta underbara evangelium som vi har fått, evangeliet om Jesu Kristi nåd. Tack Fader, för att Du uppenbarade detta för Paulus och för hans ståndaktighet och trofasthet i att föra det vidare till oss. Att vi Herre, som är hedningar, kan ha denna kärleksfulla relation med dig tack vare att Du har förlåtit oss alla våra synder, och räknat oss som rättfärdiga genom vår tro på Jesus. Välsigna oss nu, hjälp oss nu. I Jesu namn vi ber, Amen. Slut av del 5 För att gå till del 6) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet