Hesekiel 38-39
Eskatologi (Profetia)
Om man ser på historien finns det ingen händelse som kan tillämpas på denna profetia av profeten Hesekiel. Dessa kapitel är mycket framträdande när det gäller händelser i den yttersta tiden. I Hesekiel 34:13 står det att judarna ska komma tillbaka till sitt land: ”Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet.” Det finns många andra ställen i Gamla Testamentet som säger samma sak. I Hesekiel i 38:8 står det att det judiska folket ska bo där i trygghet efter att de har kommit tillbaka. Landet har fått ro från svärdet. Israels ekonomi blomstrar idag och de har nyligen gjort enormt stora gas och- oljefyndigheter. De skrev också ett avtal i april 2017 med energiministrar från Cypern, Italien och Grekland om att bygga en pipeline för att exportera naturgas till EU framöver. Detta kommer att göra EU mindre beroende av gas från Ryssland. Det går bra för Israel nu, men när landet känner sig tryggt kommer något att hända enligt Hes 38:1-6: ”Herrens ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom och säg: Så säger Herren, Herren : Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig.” Israel kommer att bli anfallet. Gog avser en person och de övriga namnen tror man är följande länder: Ländernas/folkens bibliska namn Modern motsvarighet Rosh…………………………………………….. Ryssland Magog …………………………………………. Centralasien Mesek och Tubal……………………………… Turkiet (också södra Ryssland Perser …………………………………………. Iran Nubier …………………………………………. Norra Sudan Puteer …………………………………………. Libyen Gomer …………………………………………. Turkiet Togarmas folk ………………………………… Turkiet Många folk ……………………………………. Andra islamiska länder Hes 38:11-12: ”Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt.” Det ska alltså finnas en allians av minst fem länder som går emot Israel: Ryssland, Iran, Turkiet, Sudan och Libyen. De två sista länderna är de enda afrikanska länder som inte har erkänt Israel. Idag finns Ryssland, Iran och Turkiet i Syrien nära Israels gränser och de har aldrig varit så nära under hela historien. Detta anfall kommer att ledas av Ryssland och de kommer att anfalla för att Israel har något som de vill ha och behöver. Ryssland har idag stora problem med sin ekonomi. Det står i 38:12: ”Ty du vill plundra och röva”. Man kan också spekulera ifall Israel kommer att bli en stark konkurrent till Ryssland genom den pipeline för naturgas de planerar att bygga för framtida export. Naturgas, olja, oljeprodukter och kol står för ca hälften av Rysslands exportintäkter. Bibeln säger i Sakarja 12:3 att alla jordens folk kommer att församla sig mot Israel. Alla länder kommer att vara emot dem och de kommer att vara helt ensamma. Idag har Israel för närvarande visst stöd av USA men detta kommer att upphöra framöver. När det militära anfallet sker kommer Gud själv att försvara Israel (Hes 38:18-22) och det kommer att bli en stor jordbävning. Gud kommer också att förstöra de anfallande arméerna (Hes 39:2). Israels folk kommer förstå att det är Gud som hjälpt dem. Denna händelse kommer förmodligen äga rum efter uppryckelsen och före eller under vedermödan. Ingela Jansson
och Iran)
(möjligtvis Irak)