I Mark. 4:13 säger Jesus att denna liknelse är nyckeln till att förstå de andra liknelserna. Det verkar som om denna liknelse är oerhört viktig. Vad vill Jesus säga oss? Vilka lärdomar kan vi dra från detta? Lukas 8: 4-15 4 När mycket folk samlades och man drog ut till Honom från de olika städerna sade han i en liknelse: 5 “En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. 6 En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. 7 En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. 8 Men en del föll i den goda jorden, och växte och gav hundrafaldig skörd.” Sedan ropade han: “Hör, du som har öron att höra med.” Det hade kommit mycket folk från städerna omkring. Jesus hade möjlighet att nå många människor på en gång. Man kan jämföra det med en situation där en troende får möjlighet att tala inför en stor grupp åhörare. Vad ska skulle vi göra då? Jo, vi skulle ju säga det allra viktigaste om tron. När Jesus står inför alla dessa människor, väljer Han, kanske till vår förvåning; en liknelse. Men för den som lyssnar, och vill söka vidare och förstå, så visar det sig att liknelsen har ett mycket viktigt budskap. Jesus förklarar liknelsen i vers 11-15: 11 “Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet är Guds ord. 12 De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte skall tro och bli räddade. 13 De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. 14 Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. 15 Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt.” Jesus delar in dem som hör ordet i fyra olika grupper: Grupp 1: Det som föll på vägkanten: (Vägkanten var vägen där människor gick, och inget kunde växa därför att marken var för hård.) Det är de som hör ordet, men inte vill acceptera det. De kanske även kommer till kyrkan ibland, men är totalt ointresserade, eller kanske tvärtom: De spelar intresserade, men de har stängt sitt hjärta. Det är lika hårt som vägkanten, mot Gud och hans sanning. Grupp 2: Berghällen: (Refererar till en plats där jorden var tunn, och låg på en stenig hylla). Dessa människor har inget rotfäste. Som kristna behöver vi ha rotfäste i ordet, annars blir vi som barn, som vem som helst kan lura. Det är därför viktigt att tron inte är byggd på känslor. I Ef. 4 läser vi: Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. (Ef. 4:14) Vi behöver både studera själva och lyssna till undervisning. En del människor tycker att det är tråkigt att läsa bibeln, men man kan börja med att läsa fem eller tio minuter om dagen. Efter ett halvår kan du se att du lärt dig mycket och blivit välsignad. Tyvärr är det inte så vanligt med bibelstudium på kvällarna i kyrkor nu för tiden. Det är annars ett bra sätt att fördjupa sig i tron och att lära sig mer från Guds ord. Men i stället för bibelstudium i kyrkan, finns det idag möjlighet att ta del av undervisning via nätet. Det finns många bra lärare att lyssna till. Allt som krävs är att man avsätter tid för att läsa eller lyssna, för att kunna lägga en bra grund i sitt liv. Jesus sade: “Den som som hör dessa mina ord och handlar efter dem är en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund.” (Matt 7:24-25) Folk kom till Jesus och sade: “Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig.” De närmaste familjemedlemmarna hade i denna kultur en mycket stor betydelse och stod mycket nära deras hjärta. Tänk då vilken stark betydelse det har att Jesus svarade: “Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.” (Lukas 8:21) En annan dag ropade en kvinna i mängden: “Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.” Men Jesus svarade: “Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.” (Lukas 11:28) Idag liksom på Petrus och Paulus tid finns det olika felaktiga läror och villfarelser. Hur kan man veta att man är på rätt väg? Jo, genom att kunna den rätta vägen. Du har kanske hört hur de tränar folk inom polisen i USA för att kunna skilja mellan falska och äkta dollar: De tränar dem i hur en äkta dollar ser ut. Att visa dem alla falska exempel skulle vara lönlöst, då det kommer nya förfalskningar hela tiden. Alltså är det viktigare att de känner till hur en äkta dollar ser ut. Det samma gäller tron: Om vi vet vad bibeln säger, och har lärt oss att pröva allt mot ordet, så behöver vi inte gå vilse. Grupp 3: Det som föll bland tistlarna. Många har kanske inte sett sådana tistlar, men på Jesu tid visste alla vad det var. Vad skall man se upp med i det kristna livet? Vad kan vi lära oss från denna grupp? Jesus talar om bekymmer, rikedomar och nöjen: Bekymmer: Det är skillnad mellan att tänka och planera för framtiden (med bön), och att bekymra sig. Jesus sa: “Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?” (Matt 6:27) Svaret är: Ingen eller hur? Frukten av bekymmer är bara distraktion. Du kan inte hitta en enda plats i bibeln som säger att bekymmer är bra för oss, tvärtom; bibeln uppmanar oss att lita på Gud. Även i den medicinska världen säger man att oro inte är bra. Hur tar man kontroll över bekymmer? Jo: I stället för att mata tistlarna som till slut kväver vår frukt för Gud, så kan vi mata den växt som Gud vill skall växa upp i våra liv, så att vi kan bära frukt för Gud. Nöjen: Gud vill att vi har det bra, Han nekar oss inte något som är gott. Visa mig en sak som är bra för oss, men som Gud har förbjudit. En 8-10 årig pojke vill ibland titta på tv 4-5 timmar om dagen, spela datorspel så länge han vill och äta massor av godis. Hans föräldrar vill att han läser böcker och äter nyttig mat, medan deras son tycker att allt detta är tråkigt. Föräldrarna ser hans framtid, men pojken vill ha nöje för stunden. Gud ser vår framtid och vill att vi skall ha det bra i livet. Han vet att en del saker kommer att skada oss i långa loppet. Vi bedrövar Gud när vi väljer fel väg och vi senare måste betala för våra felaktiga beslut. Grupp 4: Den goda jorden Matteus 13:23 Det är de som hör ordet och förstår. Markus 4:20 Det är de som hör ordet och tar det till sig. Lukas 8:15 Det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Den goda jorden bevarar sådden i en bra miljö, resultatet blir massor av frukt. Av dessa fyra grupper, är det bara denna grupp som bär frukt. I Galaterbrevet 5:22-23 läser vi : “Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.” En dag var en pastor gäst hos en psykiater. Efter middagen satt de och pratade. Pastorn sade till psykiatern: “Under denna tid har du kunnat studera vilken typ av människa jag är.” Pastorn fortsatte och frågade honom: “Vad förlorar jag i livet även om kristen tro inte skulle vara sann?” Psykiatern tittade på honom och sade: “Ingenting, du är en balanserad människa, glad och fridfull, jag önskar att jag hade varit som du.” Pastorn vände på frågan och sade: “Om den kristna tron är sann, vad har du att förlora?” Psykiatern sade: “Du fick mig!” Pastorn svarade: Det var Gud som fick dig, inte jag.” Och psykiatern accepterade Jesus som sin Frälsare. Vilken fin händelse; frukten av pastorns liv; att han hade frid och glädje och sedan också psykiaterns frälsning. Ibland man är rädd att gå djupare i det kristna livet, man tror att Gud kommer att lägga på oss mer än vi klarar av, men vi behöver inte vara rädda för Gud och hans rike. Efter många år som kristen har jag kommit fram till att det är en ära att tjäna Gud. Psaltaren säger: “En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.” (Psalm 84:11) Jag har en glädje när jag gör något för Guds rike. Vad ligger på Guds hjärta? Jo, att finna de förlorade, att människors liv blir upprättade. Allt Gud ber oss om att göra, är för andras människors skull. Sammanfattning : Hur skall vi tillämpa detta i våra egna liv? - Att lyssna eller läsa och ta emot ordet med ett gott och rent hjärta - Låt inte bekymmer, nöjen och rikedomar hindra Guds ord från att bära frukt i ditt liv. God bless you and keep you in His love. Manchi manchi@matt2.se
Liknelsen om sådden
Undervisning över ett ämne