Del 5) 2:9-15 Jag har därför upptäckt att det många gånger hjälper mig att promenera medan jag ber. Jag har också märkt att det är bra om jag ber högt, därför att om jag bara ber i mitt hjärta och i mina tankar så har mitt sinne en tendens att förirra sig till andra saker. Och ganska snart har mina tankar tagit mig tillbaka till Kauai [en ö i Hawaii, ö. a.], där jag fångar vågen som jag missade när jag surfade. Denna gång får jag en extra kick och ett riktigt bra glid. Så om jag bara ber i mitt sinne så har det en tendens att vandra bort ifrån bönen. Genom att be högt och uttala mina behov och böneämnen hindrar jag mitt sinne från att förirra sig till andra saker. Jag tycker om att ta en promenad och tala med Herren. Det är mycket njutbart för mig att gå ut och gå, samtidigt som jag talar med Herren och utgjuter mitt hjärta och min själ till Honom som om vi tog en promenad tillsammans. Jag har lärt mig att det inte är min kroppställning som är viktig för bönen utan mitt hjärtas position. Det är det som Gud ser till. Han bryr sig inte om ifall mina händer är upplyfta eller om jag böjer knä, eller om mitt huvud är böjt och mina händer knäppta och ögon slutna. Vilken attityd har jag i mitt hjärta, vilken position har det? Det är vad som är viktigt för bönen. Så män, detta är till er: "be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande." På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, (1Tim 2:9) Det finns mode och stilar som är designade för att vara sexuellt provocerande. Jag tror inte att en kristen kvinna bör klä sig på det sättet. Jesus sade: ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Matt 5:28 Att ha på sig kläder som visar upp kroppen för att väcka lusta eller begär kan därför orsaka att en man syndar. Nu tror jag inte heller att man ska gå till den andra ytterligheten i sin klädsel så att den genast sätter en stämpel på oss som någon slags egendomlig person. Det finns många anständiga, vackra klädstilar så jag tror inte att detta på något sätt bör vara ett hinder för en kvinnas klädinköp. Man kan spendera pengar på kläder som inte är av den provocerande sorten. "På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt", med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder (1Tim 2:9) Detta måste verkligen läsas i hänsyn till den tid då det skrevs av Paulus och av de då rådande klädstilarna, och stilar förändras då och då. Jag tror att den bästa vägvisaren helt enkelt är måttlighet. Jag tror att vi som kristna inte bör söka efter att vara uppseendeväckande i vår klädsel. Och jag tror att detta gäller män, såväl som kvinnor. Personligen tror jag inte på att ha en massa dyrbara smycken. Jag tror att det finns bättre sätt att spendera sina pengar på. En dag träffade jag en man som hade en mycket vacker Rolls Royce. Han behövde utan tvekan ett transportmedel. Men han försökte förmedla någonting. Han hade en guldkedja med en stor guldberlock med diamanter i, och en bred armbandsklocka i guld med sitt namn skrivet i diamanter. Naturligtvis hade han också sitt namn på nummerplåten på sin Rolls Royce. Jag tyckte nästan synd om honom för hans dåliga självförtroende och hans behov att skylta med smycken. Med deras hjälp försökte han säga: "Jag är framgångsrik. Det går bra för mig. Jag tillhör Miljon Klubben." Det är verkligen tragiskt. Så, lagom är bäst. utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan. (1Tim 2:10) En kvinna bör klä sig på ett sätt som inte tar uppmärksamhet från hennes inre skönhet som utstrålar från en kvinna som vandrar med Jesus Kristus. Det finns tider i en kvinnas liv då hon utstrålar särskild skönhet. Jag tycker att det är något speciellt med graviditet. Jag anser att kvinnor sällan är så vackra som under de sista månaderna av en graviditet. De tycks få ett speciellt slags skimmer över sig då. När en kvinna vandrar med Herren finns där ett skimmer av skönhet över hennes liv. Det finns en speciell Guds prägel över henne som inga skönhetsprodukter kan kopiera. Det spelar ingen roll hur mycket pengar hon spenderar, skönheten som utstrålar från en kvinnas ansikte då hon vandrar med Herren är något som är värt att eftersträva. Det är fantastiskt att se. Nu tar Paulus upp en mycket kontroversiell fråga, han säger: En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, (1Tim 2:11-12) Det finns vissa saker som jag personligen önskar att Paulus inte hade skrivit. Observera att Paulus förbjuder en kvinna att undervisa eller göra sig till herre över mannen i andliga ting. Men när Paulus skrev till Titus sade han att de äldre kvinnorna skulle undervisa de yngre kvinnorna. Det finns utrymme för kvinnor att undervisa. De ska lära de yngre kvinnorna att älska sina män, hur de ska ta hand om sina hem och vara gudfruktiga och rättfärdiga. Min hustru har tagit emot det som sin kallelse att undervisa de yngre kvinnorna i vår församling. Efter att ha tagit hand om familjen under barnens uppväxtår är hon nu fri att dela med sig till de yngre kvinnorna, de hemligheter som hon har lärt sig under sin vandring med Gud, och under hennes strävan att uppfostra en gudfruktig familj. Paulus nämner för Timoteus att han blev undervisad i skrifterna av sin mor och mormor, så undervisningen av barnen var till största delen mödrarnas ansvar. Det enda som förbjuds här är att undervisa män och att ta auktoritet över dem i andliga ting. Han förbjuder inte kvinnor att dela sitt vittnesbörd med män. När Paulus skrev till korintierna nämner han att kvinnorna bad och profeterade i den offentliga församlingen och han tillrättavisar dem inte för det. Han säger inte att det är förbjudet. "Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst." (1Kor 14:3) Jag tror att detta är områden där kvinnor effektivt kan tjäna. Jag tycker att många kvinnor verkligen är enormt bra på att uppmuntra och förmana, speciellt om de varit gifta. Vi hade en liten kvinna i församlingen i Huntington Beach som hade en underbar gåva att uppmuntra. Hon var en liten mormoderlig kvinna som ibland kunde ställa sig upp och säga: "Nu är det så att livet inte alltid är så lätt. Vi möter många olika prövningar men Herren sitter på tronen. Vi glömmer lätt bort att Gud är på tronen, men vi måste verkligen komma ihåg det." Och hon började uppmuntra tills man kände att man kunde gå ut och erövra världen. Den här kvinnan brukade också säga: "Jag är inte rädd för någonting. Gud är på min sida. Gud regerar." Hon hade en fantastisk gåva att uppmuntra. Det är endast kvinnors ställning att undervisa eller att ta auktoritet över män som Paulus går emot. Så låt oss vara försiktiga så att vi inte utvidgar det Paulus har sagt. Paulus talar inte bara om en lokal kulturell situation för han går tillbaka till begynnelsen då han sade: eftersom Adam skapades först och sedan Eva. (1Tim 2:13) Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. (1Tim 2:14-15) Paulus påpekar det faktum att Satan kom och bedrog Eva. Han antyder att kvinnor är mer benägna att bli vilseledda angående andliga ting än män är. Det är den antydan som görs. Det är intressant att många sekter leds och har letts av kvinnor. Det är intressant att se att det ofta är kvinnor som undervisar i avvikande sekter. Det ser man när man läser tidningsannonserna för de religiösa scientologikyrkorna och i annonserna för teosofi och så vidare. I liknelserna om kyrkan, om himmelriket i Matteusevangeliet, blandade en kvinna in surdeg i tre mått mjöl. I församlingen i Tyatira [Uppenbarelseboken 2:20, ö. a.] var det kvinnan Isebel som församlingen hade låtit undervisa, och som hade fört dem in i avgudadyrkan. Så en kvinnas plats är inte den att vara lärare eller att göra sig till herre över män i andliga ting. Paulus fortsätter med att säga: ”Men hon skall bli frälst” (1Tim 2:15) Löftet här är att kvinnan ska bli beskyddad under det att hon föder barn. Det som kvinnor fruktade mest på den här tiden när de blev gravida var att dö under födseln av barnet, för mödradödligheten vid barnafödande var mycket hög. På grund av detta var det alltid blandade känslor när en kvinna insåg att hon var gravid. Känslan av glädje och jubel fanns där: "Vi ska få barn", men så fanns också den underliggande rädslan: ”Jag undrar om jag kommer att överleva födseln av barnet", eftersom så många dog i barnsäng på grund av begränsad medicinsk kunskap och sjukvård. Så Paulus uppmuntrar dem att Herren kommer att vara med dem då de föder barn. De kommer att bli beskyddade. De behöver inte oroa sig för att de ska dö då de föder barn. Herren kommer att beskydda dem och bevara dem genom denna erfarenhet. Om de bara: "fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse", så behöver de inte frukta döden när de föder barn. Må Herren berika era hjärtan i sin kärlek och sanning så att ni vandrar i gemenskap med Honom på ett sätt som behagar Honom. Må Herren välsigna dig på ett mycket speciellt sätt i din nöd. Må Han komma och ta din hand och trösta dig i din tid av sorg. Må du få en allt större insikt om Guds kärlek och må du uppleva Guds hand över ditt liv när han välsignar dig genom sin överflödande barmhärtighet och nåd i Kristus Jesus. Må Gud vara med dig, vaka över dig och bevara dig i sin kärlek. I Jesu namn. Slut av del 5 För att gå till del 6) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet