Del 8) 4:1-8 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (1Tim 4:1) Paulus talar här om ett avfall från tron. Det finns de som menar att något sådant är en omöjlighet, men: "Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron". När Jesus talade om sin återkomst ställde han en fråga: "Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?" (Luk 18:8) Jesus sade även till sina lärjungar att på grund av att ondskan på jorden tilltar, skall kärleken svalna hos många. Detta betyder att vi i de sista dagarna kommer att leva i en svår tid, och vi ser att detta är sant. Det finns alltid tillfällen för en person att tillfredsställa sina syndiga begär. Människor kan hänge sig åt nästan vilken syndfull fantasi som helst som de önskar. Varje form av upplevelse som en person kan önska sig finns tillgänglig. Pornografi är vanligt. Och vårt öppna samhälle, och kollapsen av moraliska värderingar, har öppnat en dörr av möjligheter för vem som helst att tillfredsställa sina köttsliga begär. "Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta." (Matt 24:12) Anden säger uttryckligen att många kommer att avfalla från tron i den sista tiden. Det är inte lätt att leva det kristna livet i den värld vi lever i idag som är så fullständigt hemfallen åt vår köttsliga natur. Man kan inte ta del av någon media, utan att på ett eller annat sätt bli utsatt för frestelser. Det är inte lätt att leva ett kristet liv nu, och i dessa sista dagar kommer det att bli ännu svårare. För att kunna bevara sin tro krävs en verklig överlåtelse. Liksom Daniel kommer man vara tvungen att fatta ett beslut i sitt hjärta om att inte befläcka sig med alla möjligheter till synd som finns i världen omkring en. Vi behöver överlåta oss till att leva ett liv helt och hållet för Gud, ett liv i gudslikhet, och detta kan vi inte göra utan den helige Andes kraft. Så Anden talar uttryckligen om de sista tiderna. Det kommer att bli tufft. Somliga kommer att ”avfalla från tron och hålla sig till villoandar”. Det finns så många villfarelser och förföriska andar överallt omkring oss i världen. I nutidens samhälle anammar människor onda andars läror när de säger att Gud accepterar hur man än lever. I 2 Tessalonikerbrevet 2:10-11 står det: ”eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den… Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen”. Vi människor tror ofta hellre på en lögn än på sanningen. Jag har märkt att detta stämmer så väl. Man kan ta vilken knasig villolära som helst, och den kan sprida sig över hela världen på en mycket kort tid. Om man vill bli populär kan man enkelt hitta på en ny villolära för kyrkan. Åh, vad jag önskar inför Gud att församlingarna skulle vara försiktigare med vilken förkunnelse de tillåter. Jag önskar att de bara skulle hålla sig till Guds Ord. Människor är så ovilliga att ta emot sanningen, men så villiga att ta emot en lögn, en villolära. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten (1Tim 4:2) Jag undrar verkligen hur dessa evangelister kan sova gott efter alla trick som de lyckas med. "De kommer att förledas av hycklare och lögnare”. Jag vet inte om du har haft oturen att finnas med på deras adresslistor, med allt de hittar på för att pressa fram pengar från människor. Och man kan undra hur de kan göra så. Hur kan de komma med sådana besynnerliga lögner i Guds namn?" Det enda tänkbara svaret är att deras samveten måste ha blivit brännmärkta. De har inget samvete, för de bor i flotta herrgårdar, de gör de saker de gör, och sedan reser de sig upp och säger: "Vänner, vi behöver era pengar." Vår reseledare i Israel hackade på mig och sade: "Du vet inte hur man sköter en rundresa i Israel. Välkända reseledare åker aldrig tillsammans med gruppen på en resa. De reser inte heller med samma flyg som dem, utan de flyger hit i sina egna privata jetflygplan. Och de åker inte buss med gruppen, utan åker istället i privata limousiner. De möter resesällskapet ett par gånger under resan och sedan flyger de hem i sina jetplan." Han fortsatte: "Du reser överallt med folket, och du gör aldrig överenskommelser med turistbutikerna. Du vet helt enkelt inte hur man sköter en rundresa. Du borde komma hit och se hur dessa män arbetar." Hur kan de göra detta i Guds namn om inte deras samveten är brännmärkta? Nu, en av de konstiga saker som kommer att hända i den sista tiden är att det finns människor som: förbjuder folk att gifta sig (1Tim 4:3) Äktenskap har nästan blivit något omodernt. Nu är det: "Flytta ihop med mig" som gäller. Och det finns så många ”bara flytta ihop relationer” utan äktenskap. Det är grejen idag. och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. (1Tim 4:3) Många av sekterna och de ockulta rörelserna utövar vegetarianism, men Paulus sade att kött skall: ”tas emot med tacksägelse”. Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. (1Tim 4:4-5) Så be för din måltid och ät den. När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. (1Tim 4:6) Paulus skrev alltså till Timoteus att han skulle påminna bröderna om dessa ting. Om han gjorde det skulle han bli en god Kristi tjänare, när han ger dem näring med trons ord, sund och god lära. Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan. Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, (1Tim 4:7-8) Paulus förbjuder det inte, kroppsövningar är bra och i någon mån nyttigt, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande – (1Tim 4:8) För många år sedan då jag valde mellan en karriär inom medicin, eller att tjäna Gud inom kyrkan, tog Herren itu med mig och talade till mitt hjärta om min tjänst. Han visade mig, att genom att ägna mig åt medicin och bli en läkare, så skulle jag kunna hjälpa människor med deras fysiska behov, men i bästa fall skulle det bara vara temporärt. Kanhända skulle de bli starka och friska och leva i hundra år. Men om jag skulle gå in i tjänst för Gud och betjäna anden i människan och komma med andligt helande, så skulle jag vara delaktig i något som gagnar dem för evigt. Gud lät mig mer eller mindre göra ett val. "Hur vill du hjälpa människor? På ett temporärt sätt eller på ett evigt sätt?” När Han lade fram saken för mig på det sättet så hade jag inget val. Paulus sade detsamma om motion. Kroppsövningar har temporära fördelar men gudsfruktan har eviga fördelar. Vi lever i en tid då det är en trend att motionera. Häromkvällen när min fru och jag var ute och åt på en restaurang såg vi, i en lokal tvärs över gatan, en massa huvuden som studsade upp och ner. De studsade hela tiden medan vi åt. Jag beundrade dem och jag skippade efterrätten. Detta med fitness är en trend som har spridit sig, och det är okej, Paulus slår inte ner på det. Motion är i viss mån nyttigt och det är inte fel att träna sin kropp, men om du utövar gudsfruktan så kommer du att skörda evig återbäring. Det finns saker som har temporärt värde, och så finns det finns saker som har evigt värde. En vis människa ägnar sig åt de saker som har evigt värde. Han väljer det eviga framför det temporära. Det finns saker som kan ge dig temporär vinst, och det finns saker som kan ge dig en evig belöning. En vis människa väljer det eviga framför det temporära. Paulus sade detsamma till Timoteus. Fysisk träning är nyttig, och Timoteus var en yngre man som troligtvis höll sig själv i form. Det är okej. Men se till att inte försumma gudsfruktan, det andliga livet. Slut av del 8 För att gå till del 9) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet