2Tim del 6) 3:13-17
"Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er." (1Petr 4:12) Så förvänta dig inte att världen kommer att tala väl om dig eller applådera dig för att du lever ett liv efter Guds vilja och står för det som är rätt. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, dedrar och är själva bedragna. (2Tim 3:13 Med andra ord, det kommer inte att bli bättre den närmaste tiden, utan det kommer bara att bli värre, innan det blir bättre. Det kommer att bli bättre lite längre fram, men ondskan kommer att öka mer och mer tills Herren tar sin kyrka ut ur världen och sedan kommer Gud att döma världen för dess orättfärdighet och ogudaktighet. Därefter kommer Jesus att upprätta Guds rättfärdiga rike, och då kommer de som är kvar på jorden att säga: ”Åh, Gud hjälp oss." ”Välsignad är han som kommer i Herrens namn!” (Ps118:26) Folk har då fått nog av världens orättfärdighet. Och se på den snabba försämringen i vårt samhälle. Man kan se vad som har hänt bara under de senaste tjugofem åren. T.ex: de tidningar som en gång var tabu och mer dolda i affärerna finns nu mitt framför näsan på oss, och små barn kan få tag på dem och bläddra i dem. Se också på vår attityd till moral och vår brist på den, och allt som dykt upp som ett resultat av detta. Det har skett en så snabb försämring så att en mamma oroar sig när hon skickar sitt lilla barn till skolan eftersom hon inte vet vad någon pervers person kanske kan göra. Blotta sig för hennes lilla barn, eller göra något ännu värre. Gud hjälp oss. Om Herren inte kommer tillbaka snart, kommer vi att förinta oss själva medan vi sjunker djupare ner i smutsen och drunknar i vårt eget fördärv. "Onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna". Jag tror att vi snart har sjunkit så lågt vi kan. Paulus sade: Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. (2Tim 3:14-15) Det är intressant, att när Paulus hänvisar till Skrifterna, så hänvisar han till Gamla Testamentet. Nya Testamentet hade ännu inte fastställts så han hänvisar till Gamla testamentets skrifter, de som Timoteus kände till från sin barndom, och han kallar dem "de heliga Skrifterna" (vilket de är). ”som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus”. Det finns så mycket i Gamla Testamentet som talar om Jesus Kristus, och vi bör genom att studera och förstå det logiskt ledas till Jesus Kristus. Jesus sade: "Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig". (Joh 5:39) ”Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig.” (Hebr 10:7) Gamla Testamentet handlar om Jesus Kristus. Frälsningen finns som en röd tråd genom hela Gamla Testamentet, och alla löften och detaljer om Messias finns där. ”och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus”. Hela Skriften är utandad av Gud (2Tim 3:16) Det är inte som vissa vill få dig att tro, att bara vissa bibelställen är inspirerade av Gud. Det finns alltid en fara med att säga att vissa bibelställen, men inte alla, är inspirerade av Gud. Det leder till att bibeln förlorar sin auktoritet. Och när bibeln förlorar sin auktoritet får vi anarki. Varje människa går sin egen väg, gör sin egen grej, eller tror som han vill. Det finns ingen auktoritet. Om jag påstår att vissa bibelställen egentligen inte är inspirerade av Gud, då blir jag en auktoritet och inte längre bibeln, eftersom vi därför inte kan lita på allt som står i bibeln. Så därför, om jag gör ett sådant påstående blir jag en auktoritet, och jag kommer då att säga vad i bibeln som är inspirerat av Gud, och vad som inte är det. Du får då ta fram dina färgpennor. De bibelställen som är inspirerade stryker vi under med blått, och de bibelställen som inte är inspirerade stryker vi kanske under med rött. På detta sätt blir istället jag en auktoritet. Sedan kommer kanske nästa person med en liberal syn på bibeln och säger: ”Nej, nej, nej, han hade fel angående ett bibelställe. Han sade att det inte var inspirerat, men det är helt klart inspirerat. Ta fram din blå penna och stryk under detta bibelställe med blått i stället.” Ok, snart kommer din bibel att vara så förstörd att du inte kan läsa den, och varför läsa den om den ändå inte är inspirerad? ”Hela Skriften är utandad av Gud". Börja inte med att utesluta vissa berättelser därför att de inte passar ditt förstånd och tänkesätt, och för att du har lite svårt att tro på vissa saker i bibeln. Berättelsen om Jona har orsakat en hel del problem för människor på grund av den uppfattning de har om Gud. Men om du kan läsa och tro på den första versen i bibeln så bör du inte ha några problem med resten av bibeln. Om din Gud är stor nog för att skapa himlarna och jorden, så borde det inte vara några problem, men människor tvivlar på den allra första versen i bibeln och det skapar problem hela vägen. Deras Gud är alldeles för liten. ”Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona”. (Jona 2:1) Har du svårt med detta bibelställe? Människan har också gjort en stor fisk (ubåt). Etthundrafemtio män kan gå ombord och “fisken” kan dyka ner under den arktiska isen vid Nordpolen, och sedan komma upp hundra dagar senare och lägga till i en hamn. Har du svårt att acceptera att människan kan bygga en stor fisk som kan svälja folk och behålla dem under vattnet i flera dagar, och sedan lämna av dem i en hamn? Hur stor är din Gud? Kan människan göra detta, men inte Gud? Skulle det vara lättare om berättelsen löd: ”En ubåt dök upp och kaptenen kom ut på däck och de halade in Jona, dök ner under ytan igen och styrde mot Joppe och släppte av honom utanför hamnen.” Om du börjar bortförklara berättelsen om Jona och säger: ”Åh, jag kan inte riktigt köpa den”, se då upp, för Jesus köpte den berättelsen. När fariseerna och saddukeerna bad Jesus att visa dem ett tecken från himlen svarade Han: ”Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken.” (Matt 16:4) ”För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.” (Matt 12:40) Åh, Jesus, menar du att du tror på den historien? Visste du inte att det bara är en myt? Det är bara en fabel. Hur kommer det sig att du kunde bli lurad Jesus? Jag trodde du var Guds Son och smartare än så. Och berättelsen om Noa. Var jorden verkligen översvämmad och Noa blev räddad? Jesus sade i Luk 17:26: ”Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar.” Jesus bekräftade att Noa var en verklig person och att det var en verklig händelse, så du måste vara försiktig när du börjar riva ner en del av huset, därför att en dag kommer hela din tro att rasa. "Hela Skriften är utandad av Gud". I stället för att sätta ett bibelställe åt sidan och säga: ”Tja, Gud har egentligen inte sagt så”, när du har svårt att förstå det, säg bara: ”Jag förstår inte detta ännu.” Jag själv har många bibelställen som jag ännu inte förstår. Jag har en mapp här uppe i min hjärna som heter: ”Vänta på ytterligare information”, och jag har arkiverat många bibelställen i den filen. Jag försöker inte säga att Gud har fel, utan jag säger bara: ”Jag är dum och förstår inte allt. Gud har rätt. Jag förstår ännu inte exakt allt vad Han sagt i sitt ord, men när jag en dag kommer att förstå vad Han menar, så vet jag att Han kommer att ha rätt” för: ”Hela Skriften är utandad av Gud". och nyttig (2Tim 3:16) Hur nyttigt är inte Guds ord för oss idag! Vilken välsignelse det är. Det är mycket användbart. till undervisning, (2Tim 3:16) Vad behöver jag veta om Gud? Vad behöver jag veta om människan, om synd, om änglar och om framtiden? Eller vad behöver jag veta om liv och död, och om liv efter döden? Bibeln behövs för att lägga grunden till min tro. Den är viktig i undervisningen. Jag kan basera min tro på vad Gud har sagt, därför att det verkligen är Guds ord. Jag har stora svårigheter med de människor som utvecklar läror som strider mot vad Jesus sagt, som om de förstår mer än Jesus om vad som kommer att hända i framtiden. T.ex. så har Jehovas vittnen utvecklat en lära om helvetet. De säger att det är en plats för glömska och att det inte finns något medvetande där, och de använder Jobs bok för att bevisa sin teori. När Job pratade med sina vänner och de talade med honom om framtiden, sade Job: ”Åh, jag önskar att jag var död. Då skulle allt vara över, och där skulle allt elände vara borta.” Men vad var det första som Gud sade till Job? Han sade: ”Vem är det som talar alla dessa ord utan någon kunskap? Job säg mig, har du varit bortom dödens portar, vet du vad det handlar om?” Jesus har varit det, och Han har berättat för oss vad det handlar om i Lukas 16. Ska vi lyssna på vad Jesus sade, eller utveckla en lära som är rakt motsatt till vad Jesus sagt? Guds ord är grunden för den kristna läran. Vad jag tror, tror jag för att Gud har sagt det, och hela min teologi och lära bygger på bibeln och vad Gud har sagt i sitt ord. ”och nyttig till…” tillrättavisning, upprättelse (2Tim 3:16) Hur ofta har inte Guds ord rättat till riktningen i mitt liv? Man blir så lätt distraherad och kommer ur kurs, men Guds ord ger balans och korrigering och ger ett rätt perspektiv. ”och nyttig till…” och fostran i rättfärdighet, (2Tim 3:16) Rättfärdighet handlar om att göra rätt och leva rätt. Bibeln undervisar oss om hur vi kan leva rätt och vad som är rätt att göra. Bibeln instruerar oss i rättfärdighet. så att gudsmänniskan blir fullt färdig, (2Tim 3:17) Orden ”fullt färdig” handlar om helhet. Gud vill att Hans verk i oss ska bli fullbordat. Det grekiska ordet betyder bokstavligen att ha mognat helt eller att vara myndig. Den person som tillhör Gud ska bli fullt mogen. väl rustad för varje god gärning. (2Tim 3:17) Med andra ord är det Guds ord som noggrant förbereder oss för den uppgift som Gud har planerat för oss. Många människor har en äkta önskan att bli använda av Gud. ”Åh Gud, jag vill att du använder mitt liv.” Det är bra och vi bör ha denna önskan, men Gud utrustar de instrument Han använder, och den viktigaste förberedelsen kommer genom Guds ord. Det är där vi verkligen blir utrustade för att göra det arbete som Gud har designat för oss. Så om du vill att Gud ska använda ditt liv, se då till att du blir ordentligt utrustad i Guds ord och att du studerar bibeln och förstår den. Det är därför vi har bibelundervisning i församlingen. Vi går igenom rad för rad, och studerar hela Guds ord. Hela idén är att grundligt forma dig till ett instrument som Gud kan använda. Du kommer att upptäcka: när Guds ord upptar en stor del av ditt liv och du börjar bli ledd av Guds ord – att Gud kommer att börja använda dig på ett mycket spännande sätt. Vi gör ofta misstaget att gå ut dåligt utrustade eller att tjäna i Guds rike utan något budskap, men vi har fått Guds ord till inspiration för att vi ska andas in det. Guds ord är inspirerat av Gud och är nyttigt. Slut av del 6 För att gå till del 7) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
2Timoteusbrevet