Apostlagärningarna med Chuck smith
Del 1) 1:1-3 Lukas som var följeslagare till aposteln Paulus är författare till både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Han skrev dessa två skrifter till en vän, Teofilus. Teofilus är ett grekiskt namn. Det är ett namn som har en vacker betydelse: den som älskar Gud. Det finns en del som tror att Teofilus inte var en person överhuvudtaget, utan att evangeliet och Apostlagärningarna riktas till dem som älskar Gud, vem de än är. Det finns andra traditioner som menar att Teofilus faktiskt var Lukas slavägare. I dessa dagar var läkarna vanligtvis slavar under en förmögen beskyddare. Man tror att Teofilus var Lukas slavägare och att han släppte Lukas för att han skulle resa med Paulus på hans missionsresor och att Lukas här skriver tillbaka till sin tidigare husbonde. Enligt en tidig tradition i kyrkan är det så, men det går inte att bevisa. Det finns också de som tror att mannen som Paulus fick se i en vision i Troas som sa: "Kom över till Makedonien och hjälp oss", inte var någon annan än Lukas. Den första person som Paulus verkligen träffade när han kom till Makedonien var just Lukas. När vi kommer till denna del av Apostlagärningarna börjar Lukas skriva i första person i stället för i tredje person, han skriver vi och oss i stället för de och dem, och det är uppenbarligen vid denna tidpunkt som Lukas blir en följeslagare till Paulus och börjar resa med honom. Det är utan tvekan då Lukas blir ett ögonvittne av de saker som händer. Lukas börjar Apostlagärningarna genom att knyta ihop texten med Lukasevangeliet. Det allra sista som Lukas skriver i sitt evangelium är det allra första han skriver i Apostlagärningarna. I slutet av Lukas evangelium står det att Jesus säger till lärjungarna att vänta i Jerusalem tills de blivit rustade med kraft från höjden. Evangeliet avslutas när Jesus stiger upp till himlen. I början av Apostlagärningarna, skriver Lukas: I min förra skrift, [d.v.s. Lukasevangeliet] käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde (Apg 1:1) Nyckelordet är började. (I KJV står det: “of all that Jesus began both to do and teach”.) Lukasevangeliet handlar inte om hela historien om Jesus Kristus utan bara om början av hans tjänst. Evangeliet berättar om allt som Jesus började att göra och att lära. Jesus fortsätter att betjäna behoven hos människor, att bota de sjuka, att uppväcka de döda, att visa sin kärlek och sitt evangelium för världen, men nu betjänar han genom de lärjungar som är smorda med den Helige Ande. Jesu tjänst fortsätter och det berättar Lukas om i Apostlagärningarna. Denna bok är en oavslutad bok genom att Herren i dag fortsätter att arbeta genom dem som gett sina liv till att vara instrument som Gud kan använda. Ledda, styrda och smorda av den Helige Ande för att fortsätta Jesu tjänst i världen idag. Gud har bestämt att hans arbete ska ske genom mänskliga instrument. Jag säger inte att det måste vara så. Gud kan använda änglar för sitt arbete och det kommer en tid när Gud kommer att använda änglar för att förkunna evangelium för människor över hela världen: ”Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare”. (Upp 14:6) Men just nu har Gud valt att använda mänskliga instrument, ofullkomliga som de är, men det är vad Gud har bestämt. Det som är spännande med detta är att Gud kommer att använda dig och mig. Många gånger, ursäktar vi oss: "Herre, jag kan inte tala. Jag har aldrig kunnat tala tidigare och kan det inte heller nu.” Mose försökte undvika Guds kallelse och Jeremia sa: "Herre, jag är för ung, ingen kommer att lyssna på mig." Vi har alla våra ursäkter och skäl till varför Gud inte kan använda just oss. En gång när Herren kallade en profet till att utföra sitt verk sa han: "Herre, skicka vem du vill." Herren sa: "Jag har kallat dig." "Herre, bra idé, skicka vem du vill." Så ofta har vi den inställningen: "Herre, skicka vem du vill, vem som helst utom mig Herre." Och ändå har Gud bestämt sig för att använda oss. Var och en av oss peka på sina egna brister. Var och en av oss kan peka ut vår egen oförmåga och vi kan alla hitta en ursäkt till varför Gud inte kan använda oss. Men ändå har Gud valt att använda dig. Genom ditt liv kan Han uppenbara sig till en behövande värld. Du undrar: Nu när Gud har sådana instrument att använda, hur får han någonsin jobbet gjort? Fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige Ande till de apostlar som han hade utvalt. (Apg 1:2) Detta är vad Lukas avslutade Lukasevangeliet med. Det var den dagen när Jesus togs upp till himlen efter att han hade sagt till apostlarna att vänta på att bli rustade med kraft. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, (Apg 1:3) Det är svårt att förneka det faktum att Jesus Kristus har uppstått. Jag var road, men också irriterad, av en artikel jag läste i Santa Ana Register i lördags. I länets skolor undervisar man om evolutionsteorin. En professor sa att han undervisar i naturvetenskap och att de alltså endast hanterar fakta. De har inte någon plats för teorier eftersom naturvetenskapen är baserad på fakta och att skapelsetro bygger på religiös vidskepelse. Han menade att det krävs en hel del tro för att tro på religiösa teorier, men när man har att göra med fakta kan man bara ta emot dem. Jag tänkte: "Mycket intressant. När de undervisade mig i naturvetenskap lärde de mig att det var ett faktum att jorden var fyra miljarder år gammal. Idag undervisar de att det är ett faktum att jorden är tolv miljarder år gammal, och det var inte länge sedan som jag gick i skolan." Bibeln aldrig har behövt ändras eller uppdateras för att möta de aktuella fakta som människan har upptäckt, men om man tar mina läroböcker och försöker att undervisa i naturvetenskap från dem, skulle man se att många av de saker som lärdes ut som ett vetenskapligt faktum när jag gick på gymnasiet, inte längre betraktas som ett vetenskapligt faktum idag. Man anser inte heller idag att enkelcellprotoplasma är en enkel cell, utan att den är extremt komplex. Om det finns något faktum som kan styrkas i historien är det att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Vi har ett system för rättspraxis som bygger på vittnesmål. Om en person är anklagad för ett brott och det finns människor som bevittnat brottet förs de till vittnesbåset och svär att säga sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen, Gud hjälpe dem. Om de i förhöret försäkrar: "Jag såg att mannen var på banken den 23:e maj och jag såg honom dra fram en pistol ur rocken. Jag hörde honom kräva att alla pengar skulle ges till honom. Jag såg honom lämna banken och jag såg när polisen grep honom utanför." Om man kan få tre eller fyra vittnen att peka ut den personen och de står fast vid sitt vittnesmål under korsförhör, så kommer den mannen att dömas skyldig: “Han var den som utförde bankrånet. Vi har två eller tre vittnen som vittnar om samma sak och det godtas som ett faktum att han är den som har begått brottet och är skyldig. Vi har vittnen som har svurit att berätta sanningen som kan bekräfta detta.” Efter Jesu död, när han hade uppstått, visade han sig för många olika människor som vittnade om att de hade sett honom, att de hade talat med honom, att han hade visat sig för dem på olika platser under olika omständigheter och att han hade besökt dem under en period av fyrtio dagar. Vid ett tillfälle visade han sig, när så många som upp till femhundra personer hade samlats på ett ställe. Det är svårt att bara kasta bort eller bestrida vittnesmålen från dessa människor. Att göra detta vore att misskreditera hela vårt rättsvetenskapliga system. Men inte bara detta, dessa personer som vittnat om att de sett den uppståndne Herren, att de talat med honom och att de ätit med honom, alla av dem, med undantag av en person, mötte en våldsam död i händerna på andra människor på grund av att de påstod att vad de berättade var sant. Om en människas liv blir hotat på grund av detta vittnesmål, och det hade varit en lögn, skulle åtminstone en av dem ha brutit ihop av trycket. De skulle ha erkänt hela bluffen. “Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde”, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. (Apg 1:3) Ibland klandrar vi lärjungarna på grund av deras frågor om tidpunkten för Guds rike, men låt oss komma ihåg att Guds rike var Jesu favoritämne. Han talade alltid om Guds rike och det är ett stort hopp som han har planterat i alla människors hjärtan. Saker och ting kan inte alltid fortsätta, skadade som de är. Världen kommer inte att vara under mörkrets makt och under träldom till det onda för evigt. Gud kommer en dag att etablera sitt rike på jorden. Det kommer att vara ett rike av rättfärdig glädje och frid. "Jesus ska regera när solen fullgjort sina lopp och hans rike kommer att sträcka sig från land till land." Den dagen kommer att vara den mest underbara dagen som världen någonsin har sett. Sjukdom, lidande och smärta finns inte i hans rike. Synd, girighet och de saker som har gjort världen till en sådan outhärdlig plats, finns inte i hans rike. Gudlös kommersialism och exploatering av människan, alla dessa saker kommer att vara avskaffade i hans härliga rike när han regerar. Inte undra på att lärjungarna var angelägna om att Guds rike skulle komma. Jag är angelägen om detta. Jag är angelägen om att hans rike ska komma. Jesus berättade för oss att när vi ber, ska vi först be: ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” (Matt 6:10) Detta är den önskan vi alla bör ha, att vi längtar efter Guds rike. Och Jesus talade till lärjungarna om riket under under 40 dagar innan han steg upp till himlen. Slut av del 1 För att gå till del 2 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.