Apostlagärningarna
Del 14) 5:12-16
Nu hade kyrkan rensats från hyckleri och ur denna renhet kom det kraft. Jesus säger i Lukas 12:1: "Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet!" Paulus säger också till församlingen i Korint: ”Rensa bort den gamla surdegen". (1Kor 5:7) ”Gör er av med hyckleriet i församlingen. Resultatet av att kyrkan blev renad var kraft och jag tror att Apostlagärningarna är ett mönster för oss och inte en engångshändelse i kyrkans historia av en unik upplevelse av Guds kraft. Gud lät detta med Ananias och Safira ske för att få kyrkan på rätt spår. Sedan fortsatte kyrkan ändå utan Guds kraft i de efterföljande generationerna, men jag tror inte att bristen på kraft i kyrkan är Guds fel. Vi är ofta redo att lägga skulden på Gud för våra egna misslyckanden. Det är ett gemensamt drag hos människan. När Gud tilltalade Adam i Edens lustgård och sa: "Vad har du gjort?" svarade Adam: "Det är kvinnan som DU gav till mig som hustru. Det är ditt fel!! Du är den som tog hit henne!" Han försökte lägga skulden på Gud för sin synd. "Kvinnan som DU gett mig lockade mig och jag åt av frukten." Det verkar som om människan alltid är beredd att lägga skulden på Gud för sina egna misslyckanden.Och när vi ser på församlingen i sitt svaga, kraftlösa tillstånd vill vi lägga skulden på Gud och vi säger: "Gud har dragit tillbaka Andens kraft. Den gavs bara till församlingen för att ge den en första drivkraft men när församlingen kunde utveckla sina egna program, etablera sina egna seminarier och skapa sina egna organisationsstrukturer, behövde vi inte längre Andens kraft, utan vi kan sprida evangeliet i hela världen genom vår egen skicklighet. Historien vittnar om det felaktiga i detta tankesätt, för den tidiga kyrkan spred evangeliet till hela världen. Paulus skrev till kolosserna trettio år senare: "evangeliet som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt”. (Kol 1:5-6) Och här är vi i dagens kyrka och vi ser att evangeliet når ett proportionellt mindre område i världen varje år, i relation till antalet kristna. 1935 kände cirka 32 procent av världens befolkning till Jesus Kristus. 1945 var det bara 27 procent av världens befolkning som kände till Jesus. 1955 var det bara 22 procent. Idag uppskattar man att endast 17 procent av världens befolkning har hört talas om Jesus Kristus. Och av alla de miljoner människor som läggs till jordens befolkning varje år, så nås eller kommer att nås, mindre än fem procent av dem i vår nuvarande takt med att sprida evangeliet. (Siffrorna kan vara ännu lägre idag än när predikan gavs.) Vi befinner oss i en befolkningsexplosion, men det sker i de områden där kyrkan inte är effektiv. Faktum är att det sker i många områden där kyrkan har fördrivits och en stor anledning till att kyrkan har utsläckts på en del platser, beror på hyckleri inom kyrkan.När Gud renade den första församlingen blev den kraftfull och vi läser att: Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket, och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. (Apg 5:12) Det var där den lame mannen blev botad. Församlingen fortsatte att träffas utan en byggnad, men träffades på den offentliga delen av templet, Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. (Apg 5:13) Så detta var slutet på att människor sålde sina ägodelar och kom med pengarna till församlingen. Efter att Ananias och Safira dött av Guds kraft, vågade ingen bli en del av den nära gemenskapen som delade allt tillsammans. Detta gjorde slut på det lilla experiment. Men även om människor inte blev en del av den nära gemenskapen, talade de väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. (Apg 5:14) Det fanns många, många människor som kom till tro. De blev kristna, men blev inte en del av den nära gemenskapen där de hade allt gemensamt. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. (Apg 5:15) Texten säger inte att Petrus skugga medförde några fördelar när det gällde helade.I kulturen på den tiden fanns det en vidskepelse om skuggor. De var mycket noga med att inte komma under någon ond människas skugga eftersom de trodde att om skuggan från en ond människa föll på dem, skulle de komma under en förbannelse. Och genom att vända på detta trodde de förmodligen att skuggan från en god man skulle ge fördelar. Jag tror, ​​även om det inte står så i texten, att många av dem blev helade när skuggan från Petrus föll på dem. Annars skulle detta förfarande ha upphört i en hast, men jag är säker på att många av dem blev helade. Inte på grund av någon kraft i Petrus skugga, men på grund av principen av frigörande av tro – en kontaktpunkt där man tror att Gud kommer att göra en viss sak. Ett exempel är kvinnan i Matt 9 med blödningar. Hon tänkte: "Jag vet att om jag bara kan röra vid Jesu mantel, då kommer jag att bli frisk." Och vid den tidpunkt då hon rörde vid hörntofsen på hans mantel frigjorde hon sin tro. Jesus sa till henne: "Var lugn, min dotter. Din tro har frälst dig.” (Matt 9:22) Hon hade sagt i sitt hjärta: "Jag vet att i det ögonblick jag rör vid hans mantel, kommer jag att bli botad." Och när hon frigjorde sin tro blev hon helad, så det finns ett värde med en kontaktpunkt för att frigöra sin tro. "Jag vet att Gud kommer att göra det när ..." Människor tänkte: "Jag vet att när Petrus skugga faller på mig kommer Herren att hela mig”, eller: ”Herren kommer att hela min far eller min bror." Så du bär ut din bror ut på gatan. Du tittar på solen och sätter honom på rätt sida och väntar på att skuggan ska falla. I det ögonblick då skuggan faller säger du: "Aaaall right!" Tron frigörs och Gud svarar på vår tro. Jag är säker på att många, utan tvekan, blev helade även om texten inte säger att de blev det. De blev helade som ett resultat av att de frigjorde sin tro eftersom de hade fastställt en tidpunkt där de skulle blir det. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. (Apg 5:16) Genom att församlingen renandes från hyckleri kom en kraft som manifesterades till människor. Stora skaror kom från städer och byar runt omkring Jerusalem och människor blev helade som ett resultat av den kraft som fanns i den tidiga kyrkan. Ibland längtar mitt hjärta efter den typen av kraft i församlingen idag, men jag ifrågasätter allvarligt om vi idag har förmågan att hantera denna typ av kraft. Det verkar som om vi är redo att utnyttja allt. Jag tycker att det verkligen är tragiskt för dem som har haft helandetjänster och som har haft helande som tyngdpunkten i sin tjänst. För det mesta, så vitt jag vet, har de utnyttjat det för egen personlig vinning och jag tycker att det verkligen är tragiskt. Men jag känner inte mitt eget hjärta och jag vet inte vad jag själv skulle göra. Jag litar verkligen inte på mig själv. Om jag plötsligt hade all berömmelse, anseende och erkännande som kommer från att ha den typen av kraft, så vet jag faktiskt inte hur jag själv skulle reagera. Jag vet inte om jag skulle kunna hålla rak kurs i min egen andliga vandring, så jag kan faktiskt inte döma dessa män för vad de har gjort, eftersom jag inte vet vad jag själv skulle gjort i samma läge. Min far brukade alltid be: "Herre, välsigna mig inte med mer än att jag kan behålla min kärlek till dig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom. Fattigdom så att jag skulle stjäla eller rikedom så att jag skulle säga: Vem är Gud? Jag behöver inte honom." För fyra eller fem år sedan stod jag här, precis där jag står just nu. Vi var i bön tillsammans i ett eftermöte och bara väntade på Gud. Det hade varit en underbar beröring av Guds Ande genom undervisningen i ordet i just den gudstjänsten. Många människor hade gett gensvar till budskapet och överlämnat sina liv till Jesus Kristus. När vi alla väntade på Herren, var det plötsligt precis som om det bara var Herren och jag där och ingen annan. Jag började tala med honom om hur glad jag var över Calvary Chapel, över vad han hade gjort och alla de välsignelser som han hade gett oss – överväldigande välsignelser. Jag sa: "Herre, när jag tänker på församlingen i Apostlagärningarna verkar det bara vara en sak som saknas här och det är den dynamiska kraften till att betjäna de fysiska behoven hos människorna genom helanden och mirakler som skedde i Apostlagärningarna. Om du skulle resa upp någon Herre, kanske inom vår gemenskap, med gåvan att utföra mirakel eller helande, då tror jag att vi skulle ha allt som församlingen i Apostlagärningarna hade.” Herren talade till mitt hjärta på ett mycket starkt sätt. Han sa: "Jag har gett dig en väg som vida överträffar alla andra.” Naturligtvis gick mina tankar omedelbart till 1Kor 12 där Paulus talar om gåvan att utföra helande och gåvan att utföra mirakler och säger: ”Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra: Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal.” (1 Kor 12:31-13:1) Gud sa till mig: "Jag har gett er kärleken i er gemenskap." Jag sa: "Tack Herre, för en väg som vida överträffar alla andra: Hjälp oss att gå på den”, och jag har aldrig bett Gud igen om gåvan att utföra mirakel eller helande när det gäller mig själv. Nu finns det mirakel och helanden som sker här dagligen, men inte i den omfattning som vi ser i Apostlagärningarna. Inte heller vill vi utnyttja eller betona de helanden som sker. Vi vill att människor ska dras till Jesus Kristus och inte komma hit bara för att få fysiskt helande. Jag tycker att vi saknar vad den tidiga kyrkan hade på detta område, men Gud vet det och varför bristen finns, är jag säker på, beror helt eller delvis på oss. ”Se, Herrens hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.” Jag är säker på att den miljö där dessa gåvor skulle kunna utövas på ett riktigt sätt, ännu inte existerar. Jag är inte intresserad av ”hypade” upplevelser. Jag är inte intresserad av den cirkusmiljö som jag ofta ser på helandemöten. Jag läser inte om dessa saker i Apostlagärningarna och jag tycker inte att de är uppbyggliga eller drar uppmärksamheten till Jesus. De har en större tendens att dra uppmärksamheten till människan, till det instrument som Gud använder, den som alla pratar om, den starkt lysande stjärnan. Slut av del 14 För att gå till del 15 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.