Del 1) 1:1-6 Galatien var inte en stad. Det var ett territorium som omfattade ett område som nu ligger i Turkiet. I Galatien fanns flera kyrkor som var grundade av Paulus. Efter Paulus evangelistiska insatser i området och hans grundande av många kyrkor, dök det upp män som började förvränga evangeliet som Paulus hade undervisat. Evangeliet om nåd. De började predika en annan lära som inte är ett evangelium, eftersom ordet evangelium betyder goda nyheter. Om du talar om för mig att Gud vill förlåta mig alla mina synder och räkna mig som rättfärdig, om jag helt enkelt tror på Jesus Kristus, så är det goda nyheter. Men om du talar om för mig att jag måste följa vissa regler och föreskrifter och lyda lagen för att bli rättfärdig, då är det inte goda nyheter därför att ingen har kunnat göra detta. Så Paulus skriver till galaterna för att ställa tillrätta denna lära som hade följt hans tjänst rakt in i deras församling. Han skrev till dem för att åter befria dem från lagens träldom som människor försökte lägga på dem. Vi i den kristna kyrkan idag har så mycket att vara tacksamma för på grund av denne man, aposteln Paulus. Hade det inte varit för hans starka envisa ståndpunkt över frälsning genom nåd, så kunde kristendomen ha återgått till att bara vara ännu en judisk sekt. Men Paulus tog ställning inför dem alla, och faktiskt mot dem alla, genom att hålla fast vid evangelium om nåd, frälsning genom tro och genom Guds nåd. Så Galaterbrevet är en mycket stark avhandling mot varje form av lagiskhet, varje försök att bli rättfärdig genom våra gärningar eller mer rättfärdig genom vår lydnad till lagen. Brevet betonar verkligen nådens evangelium och rättfärdiggörelse genom tro, på ett mycket kraftfullt sätt. Detta fantastiska brev har frigjort människor och fört dem in i en livsgivande Gudsrelation genom tro. Detta brev öppnar dörren för alla människor så att vi fritt kan komma till Gud. Genom detta brev lär vi oss att komma till Gud, tack vare Guds kärlek och Hans nåd, inte på grundval av vår förträfflighet, våra gärningar, våra ansträngningar. En av de första saker dessa falska lärare alltid försökte göra, var att misskreditera Paulus. Detta är ett typiskt knep av falska lärare. Om du har blivit undervisad av en Guds tjänare, en gudsman, så kommer de [falska lärare, ö. a.] att dyka upp och det första de gör är att försöka misskreditera den som har undervisat dig, eller den som ledde dig till tro. Det verkar som om dessa falska lärare faktiskt aldrig försöker att evangelisera, utan de försöker alltid gå till de troende, för att ändra deras tro. Så först och främst bekräftar Paulus sitt apostlaskap och han säger även att det är: inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda. (Gal 1:1) Det är intressant hur folk även idag ställer samma frågor som fariséerna frågade Johannes Döparen när han döpte nere vid Jordanfloden. De sade: ”Vem gav dig behörighet att göra detta? Varifrån kommer din befogenhet?” När Jesus rensade templet, ställde de samma fråga: "Och vem har gett dig den fullmakten att göra det?” (Mark 11:28) Det verkar som om folk alltid försöker hitta grunden för din behörighet. Och idag kommer många gånger människor, särskilt mormonerna, och de säger: ”Vem gav dig behörighet att döpa?”, därför att de undervisar att det är endast de som har rätt att ge behörighet till någon att döpa. De undervisar att de är den enda sanna kyrkan, därför att endast i deras kyrka är det fortfarande tolv apostlar som styr. Och dessa apostlar är de enda som kan prästviga eller bevilja behörighet åt män att utöva andlig tjänst. Så frågan om behörighet är alltid deras älsklingsämne: ”Vem gav dig befogenhet?” Och så frågan om Paulus äkthet. Tja, vem gav Paulus befogenhet att vara en apostel? Vem lade händerna på Paulus? När det gäller behörighet inom de högkyrkliga samfunden idag, så har vi också vad de kallar den apostoliska successionen genom handpåläggning. De viger män för tjänst, och biskopen lägger sin hand på kandidaten när han viger honom, och denne biskop fick handpåläggning av en annan biskop, som fick handpåläggning av en annan biskop, som fick handpåläggning av en annan biskop, som fick handpåläggning… och hela vägen tillbaka till Petrus. Detta är den apostoliska handpåläggningen. Så när biskopen lägger sin hand på mitt huvud och helgar mig till tjänst – föreställer jag mig i mitt minne denna hand när den går, t-t-t-t-t-t-t- tillbaka till Petrus. Man ser dessa bildrutor liksom snabbt flimra förbi hela vägen tillbaka till Petrus, och Petrus lägger sin hand på mig och viger mig till tjänst. Den apostoliska successionen genom handpåläggning. Och om du inte blivit vigd av en biskop, som blivit vigd av en biskop, som blivit vigd av en biskop, som blivit vigd av en biskop, då är du inte riktigt prästvigd. Paulus sade: ”Jag var inte utsänd av någon människa. Jag är en apostel, men; ’inte av människor eller genom någon människa’. Jag vände mig inte till människor för att få behörighet. Jag var inte kallad av någon människa. Jag var inte utsedd till tjänst av någon människa, ’utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda’." Så Paulus behörighet går tillbaka till någon större än Petrus, till Jesus Kristus och till Gud Fadern. Det är min uppfattning att om människor utser någon till tjänst, så är det totalt värdelöst. Jag är inte intresserad av att bli utsedd till tjänst av människor. Jag tror att det bara finns en som verkligen kan utse en person till tjänst, och det är Jesus Kristus. Jag tror att människor i bästa fall bara kan bekräfta. Att någon lägger sina händer på mig kommer inte att kvalificera mig för tjänst och tyvärr, i kyrkans historia, så har händer lagts på skurkar och de har kungjorts som Jesu Kristi tjänare genom denna handling. Men de var inte det och har aldrig varit det. De var bedragare och skurkar, även om de hade papper som visade att de var vigda till tjänst. Jag bekymrar mig inte för vad människor säger om mig, utan vad Gud säger om mig. Paulus en apostel: "inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda." Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. (Gal 1:2) Paulus ansluter sig till sina följeslagare i sitt brev till kyrkan. Ganska ofta har Paulus några personliga ord att säga i de inledande hälsningarna i sina brev, men han har faktiskt inte mycket att säga till galaterna, förutom den typiska paulinska hälsningen: Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus, (Gal 1:3) Det grekiska ordet nåd är ett ord som ursprungligen betyder skönhet, charm. Det har kommit att betyda oförtjänt nåd och det är dess teologiska definition. Där finns alltid en skönhet kopplad till nåd. Den typiska grekiska hälsningen var Charis. Den typiska judiska hälsningen fred, var Shalom. Dessa två ord var alltid förenade av Paulus i hans brev: "Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus, Som offrade sig för våra synder, för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsålden, efter vår Guds och Faderns vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Gal 1:4-5) Detta var Paulus öppningshälsning. När han talar om Jesus Kristus, förklarar han att han: "offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsålden ” Denna värld styrs av Satan. Jesus kallade Satan för denna världens furste. Med hänvisning till honom sade han: "denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting." (Joh 14:30) När Satan frestade Kristus genom att visa honom alla riken i världen och deras härlighet, och lovade att ge dem till Jesus om han bara skulle falla ner inför Satan, så skröt Satan: ”Allt detta är mitt och jag kan ge det till vem jag vill.” Jesus bestred inte detta. Och eftersom Satan är denna världens gud, så är världen förnärvarande ond och under hans kontroll, därför att världen har getts till honom av människan. Men Jesus Kristus har för avsikt att befria er, hans barn, från den här onda världen. Det är Guds vilja att befria er ifrån den. Denna befrielse är faktiskt tvåfaldig. När jag tror på Jesus Kristus, blir jag befriad från det grepp som världen har om mig. En dag kommer Jesus att rädda mig ut ur världen. Just nu befriar Han mig här i världen. Jag har blivit befriad medan jag är här, men en dag kommer Han att ta mig härifrån och jag kommer då att befrias helt från den här onda världen. Men nu är jag befriad medan jag fortfarande är här. Världen har inget grepp om mig längre. Paulus går rakt på sak: Jag är förvånad [Jag är chockad] över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, (Gal 1:6) De var kallade in i Kristi nåd. De hade undervisats om frälsning genom tro: Att det inte är något man får som lön, något man förtjänar, eller något man kan köpa. Det är något som du bara kan ta emot som en fri gåva från Gud, inte på grundval av dina gärningar, av dina ansträngningar, eller din förträfflighet, utan helt enkelt på grund av din förtröstan på Jesus Kristus. Evangeliet om Kristi nåd. “till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat.” Det vill säga, det är inte ett evangelium. Det är inte goda nyheter. Slut av del 1 För att gå till del 2) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet med Chuck smith