Del 12) 5:9-16 Lite surdeg syrar hela degen. (Gal 5:9) Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna i detta misstag tvingas du att utveckla ytterligare doktriner eller koncept för att dölja dessa brister, och ganska snart kommer du att spåra ur. Det finns en religiös grupp som heter Jesus Only och de tror att Jesus är Fadern, Han är Sonen, och Han är den helige Ande. Det är bara Jesus. De är unitarister, och de är verkligen nitiska, och mycket ivriga i att proklamera sin tro. Det fanns några troende som hade bestämt sig för att de skulle omvända mig till deras sätt att tänka, och jag lyssnade och lyssnade och lyssnade på dem. Jag har som princip att inte argumentera över bibelord så jag lyssnade till dessa män, och när de citerade bibeln sade jag: "Ja, det är vad bibeln säger.” De trodde att de hade övertygat mig om deras sätt att tänka, och så började de tala om för folk: "Chuck tror detta." Då var jag tvungen att gå till dem och säga: "Ni har inte övertygat mig, jag tror inte att det ni förkunnar är sant.” De började skälla på mig och profetera att jag skulle dö och saker i den stilen. Jag sade till dem: "Okej, säg mig när Jesus döptes, vem talade och sade: ’Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.’ (Matt 3:17) Är han en buktalare? När Jesus i Getsemane och på korset ropade: ’Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?’ (Matt 27:46) Vem ropade Han till?” De svarade: "Åh, Han lade ner sin gudomlighet innan han dog." Jag sade: "Åh åh åh åh åh, ni förstår: ’lite surdeg syrar hela degen’. Nu splittrar ni upp Jesus, och så fortsatte jag: Ja, Han är Gud här men för en stund sedan var Han inte Gud, och universum var utan Gud en liten stund. Och nu har ni tagit ställning för att Jesus är den ende. Nu måste ni försvara er ståndpunkt gentemot det som utmanar denna åsikt, och ni måste börja sätta ihop läror eller ta ställningar som är helt obibliska, för att försvara er ståndpunkt.” ”Och lite surdeg syrar snart hela degen.” Även om det kan vara en mindre avvikelse från sanningen, så var försiktig. Försök att hålla rätt kurs. Om jag gick ombord på en 747 på Los Angeles Airport på väg till Honolulu, Hawaii, och kaptenen skulle säga: "Nu gott folk, vi har ett litet problem med våra navigationsinstrument. De visar ungefär en grad fel, men vi hoppas att korrigera detta under flygningen." Då skulle jag säga: "Öppna dörrarna och släpp av mig." Om navigationsinstrumenten visar fel med en grad och vi är på väg mot Hawaii, så kommer vi att missa Hawaii med 38,6 mil efter att ha flugit den sträcka det normalt tar att nå Hawaii. Jo, när du kommer till Santa Barbara så kommer du inte ens att märka något. Du kan titta ner och se Kanalöarna. Du kan se Santa Rosa och San Miguel och San Nicolas och säga: "Hej, hej, okej, vi är på rätt kurs." När det är en grad fel och vi bara har flugit 16 mil märker man det inte ens. Men om vi fortsätter att flyga en grad fel ut över Stilla havet, så kan vi helt missa vår destination. "Lite surdeg syrar hela degen." Paulus säger: Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av annan mening. (Gal 5:10) Paulus menar: "Åh, vem hindrar er, och denna lära och allt. Men jag har förtroende för er att ni inte kommer att låta er övertygas av detta. Att ni inte kommer att vara av någon annan mening." Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. (Gal 5:10-11) Uppenbarligen sade dessa personer: "Jo, men Paulus är omskuren och han predikar omskärelse. Ni borde låta omskära er." Och Paulus sade: "Vänta, det har jag inte predikat. Om jag predikade omskärelse, varför fortsätter de att förfölja mig? ’Då vore korsets anstöt borta.’” Paulus predikade att Jesus betalade hela priset för vår frälsning på korset. Det finns inget som vi kan lägga till, till vad Jesus betalade. Det är hans offer för våra synder som ger oss frälsning och syndernas förlåtelse. Det krävs ingen ansträngning eller något arbete från vår sida. Vi kan inte göra någonting för att köpa frälsning eller förlåtelse. Våra synders förlåtelse och vår frälsning bygger helt på Jesu Kristi fullbordade verk på korset. Dessa människor försökte lägga till någonting, utöver vad Jesus har gjort. "Kristi död för dig är inte tillräcklig. Du måste gå på en stram lina. Du måste hålla lagen och låta omskära dig." Budskapet om frälsning genom korset var stötande. Folk försökte att lägga till något, och det var därför Paulus förföljdes av judarna eftersom han sade: "Mose lag är inte nödvändig för rättfärdighet eller frälsning. Ni är frälsta genom Jesu fullbordade verk på korset. Korset betalade allt." Paulus avslutar detta lilla avsnitt angående idéerna om omskärelse, och han blir lite irriterad på dem som förespråkar omskärelse. Han sade: De som uppviglar er borde gå och stympa sig. (Gal 5:12) Eller bokstavligen: "Jag önskar att de som skapar problem bland er vore kastrerade. De försöker få er att låta omskära er och jag önskar att de blev kastrerade." Stygga Paulus! Vi tycker att detta är förolämpande i vårt samhälle idag, men på den tiden var området Galatien centrum för dyrkan av guden Sybil, och Sybils präster skulle kastrera sig. Så detta med kastrering var något som var ganska bekant, och folket i Galatien förstod exakt vad Paulus talade om. Och låt oss gå vidare annars kan jag snabbt hamna i trubbel. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. (Gal 5:13) Alltså ger det mig inte friheten att göra precis vad jag vill. Det är inte en frihet att leva efter mitt kött. Det är inte vad kristen frihet handlar om, och om du har tolkat det så har du helt missat budskapet i bibeln. "Ni har blivit kallade till frihet." Det vill säga frihet i Jesus Kristus. Frihet från lagen och lagens slaveri eftersom den inte kan göra dig rättfärdig. Men denna frihet är inte en frihet som tillåter mig att ägna mig åt vad än mitt kött begär. Det är frihet att inte göra de saker som köttet en gång tvingade mig att göra. Så: ”Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.” Den verkliga nyckeln är kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal 5:14) Så kärleken uppfyller lagen. En av de laglärda utmanade en dag Jesus angående vilket som var det största budet och Jesus sade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." (Matt 22:37,39-40) Kärlek är uppfyllandet av lagen. Om jag vandrar i Anden och om jag vandrar i kärlek, så behöver ingen lag reglera mitt liv. Lagar är till för människor utan principer. Om en person lever enligt rätt principer så behöver han inte några lagar. Han styrs av de principer som han lever efter. Lagar är dock nödvändiga för att tygla människor utan principer. Om du vandrar i kärlek, i den högsta kärleken till Gud och den högsta kärleken till dina medmänniskor, då behövs det ingen lag. Hela lagen är uppfylld. För vad lagen faktiskt säger till dig är att du ska älska Gud av hela ditt hjärta och älska din nästa som dig själv. Det är allt som lagen säger till dig. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. (Gal 5:15-16) Så Paulus uppmanar oss här att vandra i Anden och att leva efter Anden. Människan skapades av Gud som en levande ande. Hon var skapad av Gud och levde i gemenskap med Gud. Gud är en överlägsen treenighet och människan är en underlägsen treenighet. Den överlägsna Treenigheten består av Fadern, Sonen och den Helige Ande. Den underlägsna treenigheten är ande, själ och kropp hos människan, och det är i den andliga sfären som människan möter Gud. Det är där jag kommer i kontakt med Gud. Det är där Gud berör mig. I min ande, i den andliga sfären. Hans Ande vittnar med min ande att jag är ett Guds barn. ”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Joh 4:24 När Adam syndade dog hans ande precis som Gud hade varnat dem för: ”ty den dag du äter av det skall du döden dö.” (1Mos 2:17) Hans ande dog och Adam bröt gemenskapen med Gud, för Gud skulle inte ha gemenskap med människan när hon dominerades av köttet. Och naturligtvis, det är precis vad frestelsen ledde Adam till – han blev dominerad av köttet. Han såg att trädet var trevligt att titta på, frukten var god att äta och den skulle göra honom vis som Gud. ”köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda,” (1Joh 2:16) Och de åt och de gav efter för sina köttsliga lustar, och därigenom dominerade köttet. Köttet började regera, och människans medvetande var nu fyllt och absorberat av kroppens behov och aptit. Gud avsåg inte att människan skulle leva på det sättet eftersom när människan lever på det sättet, är hon alienerad från Gud som är en Ande. När människans fysiska och köttsliga sida dominerade, var hon inte längre ett med Gud som är en Ande och som måste tillbes i ande och sanning. När tiden var fullbordad sände Gud sin Son att dö för människans synd, för att människan genom Honom skulle bli född på nytt genom Guds Ande, och återigen bli en andlig varelse. När Nikodemus kom till Jesus ställde Jesus honom omedelbart inför detta och Han sade: "Du måste bli född på nytt." Nikodemus svarade: "Vad menar du? Jag kan inte gå tillbaka till min moders liv och födas på nytt. Vad pratar du om?" Jesus sade: "Jag pratar inte om det. ’Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.’” (Joh 3:6-7) Och Jesus talade till honom om den andliga pånyttfödelsen vilket sker när en person genom tron ​​tar emot Kristus som sin Frälsare. Det är ett verk av Guds Ande i människans hjärta och hon blir född av Anden, och har nu åter en ande som lever och är medveten om Gud. Vi försöker beskriva detta för människor, men de förstår inte. Slut av del 12 För att gå till del 13) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet