Del 9) 4:1-16 Jag menar: så länge arvingen är omyndig, är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. (Gal 4:1-2) Så Paulus ger oss nu en illustration av ett litet barn som föds in i en mycket förmögen familj. En dag kommer barnet att bli arvtagare till familjens förmögenheter, men så länge barnet är på dagis kan det inte gå ut och underteckna checkar värda en miljon dollar. För även om allt en dag kommer att tillfalla honom är han nu bara ett barn. Barnet står under förmyndare. Och guvernörer ger undervisning om vad barnet behöver veta för att kunna hantera förmögenheten när det en gång kommer i dess ägo. Barnet ska ärva allt men det kan inte spendera något förrän den dag det beslutas att barnet är tillräckligt moget, och barnet har förberetts av sina förmyndare och lärare att kunna hantera den väldiga förmögenheten väl. Vi är Guds arvingar. Vi befinner oss i en process av utveckling och mognad, i väntan på den tid Gud har förutbestämt att vi ska få ta emot vårt arv. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. (Gal 4:3-7) Så lagen var mer eller mindre en förmyndare och förvaltare, men när tiden var fullbordad kom Jesus, född av Maria. Han kom under den judiska lagen, växte upp i ett judiskt hem och följde lagen. Han var den ende som följde lagen perfekt och Han gjorde det för att Han skulle friköpa dem som stod under lagen. Att vara under lagen handlar om att vara under lagens dom. När man bryter mot lagen, hamnar man under lagen. Då har lagen ett krav på dig som måste uppfyllas för att du ska bli fri. Om du kör för fort, 130 km per timma, [detta exempel avser Kalifornien, ö.a.] och polisen stoppar dig och ger dig böter, så du måste gå till tingsrätten och de säger: "Dina böter blir 1000 kronor." Då säger du: "Jag skulle vilja prata med domaren?" Och de kommer att ge dig en tid i domstolen och domaren kommer att säga: "Du är anklagad för att köra 130 km per timma i en zon för 80 km per timma. Vad åberopar du, skyldig eller icke skyldig?" "Nå, herr domare, jag..." "Vad åberopar du, skyldig eller icke skyldig?" "Men jag ... det var ..." "Vad åberopar du, skyldig eller icke skyldig? Körde du 130 km per timma?" "Ja, men ..." "Sjuhundrafemtio kronor." "Men, herr domare." "Vill du ha en rättegång i domstol eller jury?" "Tja, jag tar en rättegång i domstol." "Tja, du är skyldig. Sjuhundrafemtio kronor." De är egentligen inte intresserade av förmildrande omständigheter. De är bara intresserade av om du är skyldig eller inte skyldig. Och domen faller. Nu säger du: "Men herr domare, jag har inte sjuhundrafemtio kronor." "Okej, fem dagar i fängelse." Nu har du lagens krav på dig. Du är under lagen. Så polisen kommer in och sätter handbojor på dig och tar dig till ett fängelse för de följande fem dagarna. Du är under lagen och den har makt över dig, ända tills du har suttit där i fem dagar. När du har suttit där i fem dagar är du inte längre under lagen. Lagens krav har uppfyllts och du är nu fri. Att vara under Mose lag är lite mer allvarligt eftersom straffet där är döden, så genom Moses lag är jag under en dödsdom. Jag är under denna lag, under denna dödsdom, och jag kan inte bli fri förrän lagen har uppfyllts. Människorna har fram till tiden då Kristus kom varit under lagen och under lagens dom och förbannelse. När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av en kvinna. Han var också under lagen för att vi som var under lagen skulle få söners rätt. Det är fantastiskt. Nu är jag en son till Gud, men inte på samma sätt som Jesus är Guds Son. Se upp för all slags undervisning som placerar dig på samma nivå som Jesus Kristus. Det finns en del mycket farliga läror undervisade av vissa populära evangelister. De har förstås böcker om den troendes auktoritet och liknande saker, och i några av sina böcker skriver de: "Så jag är Kristus, och eftersom jag är Kristus, kan jag ställa krav på Gud.” Detta är en extremt skadlig villolära. Jag är inte en Guds son på samma sätt som Jesus är Guds Son. Han var Faderns enfödde, full av nåd och sanning. Gud sände sin enfödde Son, och det finns bara en Son som är född av Gud och det är Jesus Kristus. Jag är en Guds son, ja. Jag är en adoptivson till Gud. Gud har adopterat mig in i sin familj. Jag tar emot detta och jag älskar det. Det är fantastiskt att vara en Guds son även genom adoption. Jag föddes av Anden och är född på nytt in i Guds familj, men ändå var det genom adoption som Gud valde mig. Jesus är Guds enfödde Son. Han kom för att återlösa dem som var under lagen, så att vi skulle få bli adopterade som söner. Eftersom ni är söner har Gud sänt sin Sons Ande i våra hjärtan som ropar: ”Abba” som är det hebreiska ordet för pappa. Denna vackra, nära och förtroliga relation vill Gud att vi ska uppleva med Honom – att vi ska se på Honom som vår pappa, som vår Fader. Jesus sade: "Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn." Matt 6:9 En vacker, nära relation med Gud. "Så är du inte längre slav utan son". Som barn under lagen så var det ingen skillnad alls mellan oss och tjänarna. Vi kunde inte få ut arvet då. Arvet kommer genom Jesus Kristus. Det kommer inte genom lagen. Lagen var övervakare fram till tiden då Kristus kom. När Kristus kom så uppfylldes löftet. Genom tron vi är återlösta från lagen för att vi skulle bli adopterade som Gud söner. Och som Guds söner har vi nu blivit arvtagare av Guds löften och av det förbund som Gud slöt med Abraham. ”… och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.” Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? (Gal 4:8-9) Nu finns det människor som faktiskt inte känner Gud och ändå gör de alla typer av ritualer. De sätter på sig groteska masker, de målar sina kroppar och de utför danser. De viftar med svärd och gör piruetter, och de försäkrar att de kommer att få regn genom att göra dessa saker. De anser att när de har gått igenom regndansen, så kommer gudarna att skicka regn som ett resultat av dessa besvärjelser och magiska smiderier. De bär olikfärgade dräkter eller höftskynken, eller vad det nu kan vara. Man hittar olika typer av klädsel och dräkter i olika kulturer avsedda för dessa människor som gör dessa saker, allt som en gudstjänst till Gud för att frambringa Guds förmån över folket. I kyrkan har vi män som sätter på sig klädnad i olika färger och höga hattar. De viftar med spiror över folket, skvätter vatten över dem och förklarar att genom dessa ritualer kan de frambringa Guds välsignelser över deras liv. Det är precis vad Paulus talar om: ”När ni fortfarande var hedningar”, "var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. ”Ni utförde era hedniska ritualer.” "Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?” De flesta traditioner för helgdagar vi har i kyrkan idag kommer från hedniska traditioner. Så: Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. (Gal 4:10) Vi har fasteperioden. Vi har alla helgons dag. Vi går tillbaka till de svaga och torftiga delarna i det förflutna, istället för att gå framåt i en ny relation med Gud genom tro. Paulus sade: Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Jag ber er, bröder: bli som jag, eftersom jag har blivit som ni. Ni har inte gjort mig något ont. (Gal 4:11-12) Paulus menade: "Ta inte illa upp, jag är inte förolämpad av er. Bli som jag. Jag är inte arg. Jag är inte förolämpad. Jag älskar er men jag måste berätta sanningen, och ibland är sanningen smärtsam, så bli inte upprörda på mig. Bli som jag, för jag är faktiskt inte upprörd på er. Ni har inte skadat mig. Så bli som jag, och känn er inte sårade och orätt behandlade av mig." Paulus fortsatte: Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus. (Gal 4:13-14) ”När jag kom till er var jag svag. Jag var sjuk. Jag hade ett fysiskt problem. Men ändå accepterade ni mig och tog emot mig som en Guds ängel, eller t.o.m. som Jesus Kristus själv.” Var hör man nu er lovprisning? (Gal 4:15) När de först tog emot evangeliet genom Paulus var de mycket lyckliga. Vilken glädje de hade när deras liv förvandlades genom Andens kraft. Nu hade vissa män dykt upp och fört in förvrängda läror och lett galaterna in i en rituell relation till Gud. De hade gått tillbaka till några av de svaga och torftiga delarna från det förflutna. Dessa män försökte lägga på dem en levnadsordning och en rutinbaserad och rituell relation till Gud, snarare än en levande relation med Gud. Paulus sade: Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt. (Gal 4:15) Detta är utan tvekan en antydan om vilken svaghet Paulus hade i köttet – ett ögonproblem. [törntagg i köttet, 2 Kor 12:7, ö. a.] Vid denna tid hade de några orientaliska sjukdomar som angrep ögonen. Det orsakade en ögonsjukdom med konstant röda, rinnande ögon. Det var en kronisk typ av bindhinneinflammation som de inte hade något botemedel för. Det påverkade också synen. Det var motbjudande att titta på och vissa tror att detta är vad Paulus led av. Och ändå sade Paulus: "Ni tog emot mig, ni älskade mig så mycket att en del av er skulle ha varit glada över att ge era ögon till mig." Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? (Gal 4:16) Du vet, vissa människor gör det svårt att verkligen vara ärlig och sanningsenlig mot dem på grund av hur de reagerar. Vissa människor gör uppror mot sanningen och vill inte höra sanningen: "Jag är bekväm som jag är. Stör mig inte med fakta, jag har min åsikt klar. Nu vill jag inte veta sanningen. Tala istället om för mig hur bra jag är, hur god jag är och hur trevlig jag är. Berätta inte sanningen. Jag vill inte höra sanningen." Och så finns det de som är bundna i ett visst system i hur de relaterar till Gud: "Det var så här min far gjorde. Det var så här mina morföräldrar gjorde. Stör mig inte med sanningen. Jag är lycklig här. Jag är nöjd här. Jag behöver inte göra så mycket, bara sitta och titta.” Och folk störs av sanningen. Paulus sade: "Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?" Slut av del 9 För att gå till del 10) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet