Apostlagärningarna
Del 13) 5:1-11
I slutet av det fjärde kapitlet har vi det andra omnämnandet av den tidiga äkta kommunismen som praktiserades i den första kyrkan. De som hade ägodelar sålde dem och de delade med sig till de andra men ekonomiskt var det katastrofalt. Andligt sett var det en mycket vacker gest. Att de rikare kristna hade en sådan stor kärlek till Herren och till Kristi kropp att de var villiga att sälja sina ägodelar och lägga allt i en gemensam kassa, så att ingen led nöd i den tidiga kyrkan. Ingen behövde lida någon brist. Men det visade sig vara en ekonomisk katastrof, så till den grad att Paulus senare var tvungen att ta upp offer från de icke-judiska kyrkorna för att stödja de fattiga bröderna i Jerusalem. För när pengarna har förbrukats, vad gör man då? Det har funnits folk i kyrkan idag som förespråkar denna modell och det finns vissa kyrkor som försöker att återinföra denna praxis. En berömd kyrkoherde i London, dr John Stott, har rekommenderat ”Church Community Concept”. Han uppmuntrade medlemmar i sin församling som hade dyra bilar och stora slott att sälja dem. Han uppmuntrade dem att skaffa en mindre och billigare bil och vara med och skapa en gemensam typ av kassa för kyrkans gemenskap. De kallade detta för ”Church Community Concept”. Var och en skulle ha sina egna hus och andra saker, men ändå skulle det finnas ett delande av rikedom inom kyrkan. Jag tror inte att detta nödvändigtvis är ett mönster som Gud avsett för församlingen. Även om de gjorde detta i kyrkan i Jerusalem, så finns det ingenting nämnt om att det praktiserades av någon av de andra kyrkorna som grundades senare. Och som jag har påpekat var resultatet i Jerusalem ekonomiskt kaos. Det fanns också andra problem med detta som vi kommer att läsa om här i kapitel fem. Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen, med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige Ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud." När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. (Apg 5:1-7) Det är intressant, de tog och begravde honom och talade inte om detta för hans hustru. Petrus frågade henne: "Säg mig, sålde ni marken för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för det beloppet." Då sade Petrus till henne: "Varför kom ni överens om att fresta Herrens Ande? Se, de som har begravt din man står vid dörren, och de ska bära bort dig också." Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. (Apg 5:8-11) Ett par saker är viktiga att lägga märke till. 1) Petrus säger till Ananias med eftertryck: "Var du tvungen att sälja din mark?" Svaret var nej." Petrus frågade vidare: "Så länge du ägde den, var den inte din?" "Jo, det var den." Petrus säger också: ”När du hade sålt din mark, då var det ingen som krävde att du måste komma hit med pengarna." Det var en helt frivilligt sak av de som ville detta i den tidiga kyrkan och det var inte ett krav från församlingen. Jag tror att detta är viktigt att lägga märke till, när det idag finns en del liberaler som försöker påpeka att den tidiga kyrkan praktiserade en form av kommunism och därför försöker förespråka kommunismen som en bra väg. Men kommunismen i den tidiga kyrkan var långt borta från den kommunism som vi ser i dag där människor under vapenhot tvingas att avstå från sina fastigheter och personliga ägodelar, vilka sedan beslagtas av regeringen. Den tidiga kyrkan beslagtog inte egendom. Deras givande var ett rent frivilligt uttryck för den tacksamhet och kärlek som folk kände till Gud. Ingen tvingade fram detta och därmed kan det inte finnas någon jämförelse med kommunismen idag som tvingas på människor. 2) Lägg märke till den synd som Ananias och Safira gav sina liv för. Det var inte synd att hålla tillbaka pengarna eller att misslyckas med att ge allt därför att Gud krävde inte att de skulle ge allt. Deras synd var hyckleri – att de låtsades att de gav allt till Gud, när de i verkligheten höll något tillbaka från Gud. Vi får här se hur Gud ser på hycklare, vilket verkligen orsakade att fruktan och bävan kom över hela församlingen. Jag är intresserad av och fascineras av kraften i den tidiga kyrkan. Det fanns en sådan renhet i dessa människors hjärtan och en sådan kraft inom kyrkan, att hycklarna inte kunde bestå. Hycklare som kom in i den miljön blev avslöjade och förstörda av Guds kraft och jag tycker det är mycket respektingivande. Jag har funderat på ifall samma typ av kraft och renhet fanns i kyrkan idag, hur många medlemmar skulle vi då fortfarande ha kvar efter att vi sjungit den tredje versen av sången "Take My Life and Let It Be". För i den tredje versen sjunger vi: "Ta mitt silver och mitt guld, inte en krona jag undanhåller." Och vi sjunger det mycket plikttroget, men ändå, alla av oss håller tillbaka våra kronor och andra saker. Kyrkans förbannelse har varit hyckleri. Hyckleri kan ta sig uttryck på många sätt, men som regel finns det en önskan i vårt kött att vi vill bli sedda som mer andliga eller mer rättfärdiga än vad vi egentligen är. Jag är själv så trött på mitt eget kött eftersom jag älskar att folk tror att jag är en djupt andlig person ... en mycket gudfruktig man. Är det inte hemskt att vårt kött gläder sig över sådant? Och eftersom jag vill att folk ska tro att jag är en djupt andlig och gudfruktig man i nära gemenskap med Gud, kommer jag ofta med små subtila antydningar som avslöjar hur djupt andlig jag verkligen är. "I morse när jag väntade på Gud ..." Åh, låter inte det bra? ”Jag hörde tupparna gala och jag visste att det skulle bli ljust ganska snart ..." "Åh, han ber innan solen går upp. Vilken gudfruktig man!" Att vilja framstå som god i människors ögon och verka helig, så att människor ser upp till en med vördnad och säger: "Åh, du är Chuck Smith eller hur?" "Ja, hm hm." Men Gud hjälp oss!! Hyckleri ... Gud tillät inte detta i den tidiga kyrkan. Uppenbarligen ser vi här gåvan att skilja mellan andar i verksamhet. Vi kommer att se det igen om ett par kapitel när Simon trollkarlen kommer till Petrus och vill köpa kraften att lägga händerna på folk så att de ska få den helige Ande. När detta hände började Petrus urskilja vad som fanns i Simons hjärta. Men här när Ananias kommer, frågar Petrus bara rakt på sak varför han gav sken av att ge allt, när han i verkligheten höll något tillbaka och Petrus säger till Ananias att han ljuger för den Helige Ande. Sedan säger Petrus: "För du har inte ljugit för människor, utan för Gud." Petrus säger att den Helige Ande är Gud. "Varför har du tänkt ut i ditt hjärta att ljuga för den Helige Ande?" Petrus fortsätter: "Medan du hade kvar marken, var den inte din och när du sålt den, var inte pengarna dina? Varför har du tänkt ut denna sak i ditt hjärta? För du har inte ljugit för människor, utan du har ljugit för Gud." Och så likställer Petrus de två tillsammans. Att ljuga för den helige Ande är samma sak som att ljuga för Gud. Detta är en av de texter som bevisar den helige Andes gudomlighet, att han är Gud och detta är ett mycket starkt bevis. När Safira kommer korsförhör Petrus henne och frågar henne rakt på sak för att se om hon är delaktig i sin mans lögn. "Sålde ni marken för så mycket?" "Ja, det är det pris vi fick." Petrus anklagade henne då för att i konspiration med sin man försöka lura den tidiga kyrkan och hon gick samma öde tillmötes som sin man. Nu hade kyrkan rensats från hyckleri och ur denna renhet kom det kraft. Jesus säger i Lukas 12:1: "Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet!" Paulus säger också till församlingen i Korint: ”Rensa bort den gamla surdegen". (1Kor 5:7) ”Gör er av med hyckleriet i församlingen. Resultatet av att kyrkan blev renad var kraft och jag tror att Apostlagärningarna är ett mönster för oss och inte en engångshändelse i kyrkans historia av en unik upplevelse av Guds kraft. Slut av del 13 För att gå till del 14 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.