Uppenbarelseboken
Del 3) 1:19-20 Befallningen till Johannes i vers 19 ger oss nyckeln till Uppenbarelseboken. Förståelsen av denna bok är beroende av att vi använder nyckeln, vilket är vers 19 i kapitel 1, för Uppenbarelseboken innehåller tre delar. Skriv nu ner vad du har sett (Upp 1:19) Detta är preteritum (dåtid) och det avser den vision som Johannes fick när han såg Jesus Kristus här i kapitel 1. Det är första delen. Den andra delen: och vad som är (Upp 1:19) Den andra delen är de saker som är nu. Den tredje delen: och vad som ska ske efter detta. (Upp 1:19) Orden "efter detta" är en översättning av de grekiska orden μετά (meta) ταῦτα (tauta) som bokstavligen betyder ’efter dessa saker’. Johannes skriver i kapitel 1 vad han sett och i kapitel 2 och 3 skriver han om de saker som är under denna nuvarande tidsålder. De saker som handlar om församlingen. När vi sedan börjar läsa i kapitel fyra kommer Johannes att skriva om de saker som kommer att hända efter församlingens tid, ”vad som ska ske efter detta” eller mer bokstavligt: ”efter dessa saker”. Detta är viktigt och vi måste titta efter det. Och kapitel 4 börjar med de grekiska orden: μετά (meta) ταῦτα (tauta): "Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." När vi börjar läsa i kapitel 4 går vi in i den tredje delen av Uppenbarelseboken och det är den del som tar upp vad som ska ske i framtiden. Idag lever vi i den tidsålder som vi läser om i kapitel två och tre, "vad som är" (Upp 1:19). Församlingarna fortsätter att existera, förhållandena i dem ser olika ut men det viktigaste är hur Jesus ser på dem. Det finns alltså tre delar i Uppenbarelseboken. Det är viktigt att du förstår detta för annars kommer du att ha en ständigt förvirrad och förvrängd syn på framtiden. Du kommer att se församlingen mitt i vedermödan och de 144 000 kommer du att försöka förvränga till att de avser församlingen. Det finns alla typer av förvrängda och överdrivna begrepp som har kommit från Uppenbarelseboken eftersom folk inte förstår nyckeln i det första kapitlet. [Denna pastor tror, liksom vi själva, att uppryckelsen ska ske före vedermödan men det är inte nödvändigt att man har denna syn för att tillgodogöra sig denna undervisning. Kristna tror olika och sammanlagt finns det sju olika synsätt när det gäller uppryckelsen. (För mer information klicka här ) Vi fortsätter med vers 20: Nu förklarar Herren för Johannes en liten del av den vision som han sett. Kom ihåg att Johannes vände sig om (1:12) och såg Jesus gå mitt bland de sju ljusstakarna av guld. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, (Upp 1:20) Ordet för ängel i vers 20 är ἄγγελος (aggelos) i grekiskan och betyder bokstavligen ’budbärare’. Det används oftast om en himmelsk budbärare men också om jordiska budbärare. Vem som helst som frambär ett budskap kan vara en aggelos, en budbärare. Ordet har dock kommit att betyda en gudomlig budbärare, en himmelsk varelse. ”De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar”. och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. (Upp 1:20) De sju församlingarna är den fullständiga församlingen. ”Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar”. (Upp 1:20) Det är alltid en stor tröst för mig, men också en väldigt spännande tanke att förstå var de sju stjärnorna är: De hålls av Jesus i hans högra hand. Hur underbart och tröstande är det inte att förstå att när man är en budbärare till församlingen så hålls ens liv i Herrens högra hand. Jag vet inte något som är mer spännande och tröstande. En annan sak som är oerhört spännande, är var Jesus är. Han vandrar mitt bland de sju ljusstakarna av guld som är de sju församlingarna. Han vandrar mitt i sin församling. I Matt 18:20 säger Jesus: "För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Detta är Hans löfte om sin närvaro hos sitt folk. Han har lovat att vara med sitt folk överallt där de har samlats i hans namn och det är alltid underbart och tröstande att veta att Jesus är närvarande. Jesus försökte under en tid bekanta lärjungarna med tanken att han var närvarande även om de inte kunde se honom. Efter sin uppståndelse visade han sig och därefter försvann han. När två lärjungar gick på vägen till Emmaus gick Jesus plötsligt bredvid dem på vägen (Luk 24). När de kom fram till Emmaus låtsades han som om han skulle gå vidare, men de sa till honom att det var sent och bad honom att komma och äta med dem. När han bröt brödet öppnades deras ögon och de förstod att det var Jesus. Förmodligen såg de märkena i hans händer. Efter att Jesus försvunnit sa de: "Wow, det var Herren!" och de sprang hela vägen tillbaka till Jerusalem för att berätta detta för lärjungarna: "Vi har sett den uppståndne Herren" och lärjungarna svarade: "Han har också uppenbarat sig för Petrus och Maria och många andra. Men aposteln Tomas sa: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." När lärjungarna samlades och även Tomas var där visade sig Jesus plötsligt och sa till honom: "Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!" (Joh 20:27) Vänta lite. Hur visste Jesus att Tomas sagt detta? Han måste ha stått där när Tomas uttryckte sina tvivel. Tomas kunde inte se honom men Jesus försökte vänja dem alla vid det faktum att han var hos dem även om de inte såg honom. Det var en del av deras träning. Ett annat exempel är från Apostlagärningarna kap 27: Efter fjorton dagar och fjorton nätter på ett stormigt hav, när allt hopp om att överleva var borta, ställde sig Paulus upp på morgonen den fjortonde dagen och sa: Men nu uppmanar jag er: Fatta mod (Apg 27:22) Alla var sjösjuka och eländiga och trodde att de skulle dö men Paulus sa: "Var vid gott mod." Han fortsatte: ”En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt”. Herren hade varit med honom hela tiden och Herren är med oss också idag. "För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Vi önskar ofta att vi själva kunde ha varit vid Galileiska sjön, Kapernaum eller Betsaida för nästan två tusen år sedan och själva sett Jesus. Hur spännande skulle det inte ha varit att leva då och att följa Jesus längs sjön och höra honom undervisa. ”Jag vet att om jag bara hade varit där och sett honom, så vet jag att han kunde ha sträckt ut sin hand och rört vid mig och botat mig eller hjälpt mig. Jag vet att han skulle ha hjälpt mig.” När Lasarus hade dött och Jesus slutligen, efter fyra dagar kom till hans systrar, sa Marta: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött.” (Joh 11:21) ”Om du bara hade varit här.” Men Jesus vill röra vid oss och han vill betjäna våra behov idag. Var än församlingen samlas i hans namn, har han lovat att vara där med sin närvaro. Han är alltid där för att betjäna oss med vad vi behöver. Nu kommer vi till de budskap Jesus har till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken och det finns ett mönster i dessa budskap. Först och främst börjar budskapen till var och en av församlingarna med att Jesus namnger församlingen han riktar sig till. Därefter ger Jesus en beskrivning av sig själv och den beskrivningen kommer vanligtvis från det första kapitlet i denna bok. Beskrivningen som Jesus ger av sig själv står vanligtvis i relation till huvuddelen i budskapet. Jesus blir allt för alla människor, oavsett vad våra behov är. I Guds namn, Jag Är, Jahve, eller Jehova, eller hur det ska uttalas, finns tanken: Den som blir. ”Jag är Den som blir." Gud försökte att uppenbara sig själv som Den som blir vad vi behöver. Så namnet Jahve används tillsammans med andra ord. Vi har Jahve Rahpa, Herren vår helare. Om vi behöver helande, blir han vår helare. Jahve Jireh, han blir den som förser. Jahve Tsidkenu, han blir vår rättfärdighet. Josua eller Jahve Shua. Han blir vår Frälsare. När Jesus ger ett budskap till församlingarna och beskriver sig själv anpassar han sig själv till vad vi skulle kunna behöva. Han blir allt vi behöver i beskrivningen av sig själv. Därefter ger Jesus en bekräftelse till var och en av församlingarna om att han vet vad de går igenom: ”Jag känner till dina omständigheter. Jag vet vad som händer.” Och till fem av församlingarna finns det en uppmaning till omvändelse. Kom ihåg att församlingarna var mindre än hundra år gamla vid denna tidpunkt. Vi hör så ofta att människor citerar de tidiga kyrkofäderna men enligt Jesus blev de tidiga kyrkofäderna korrumperade ganska fort. Korrupta system började invadera kyrkan mycket tidigt vilket vi kommer att se när vi kommer till församlingen i Pergamon och Tyatira. Dessa korrupta system hade etablerat sig inom församlingarna före utgången av det första århundradet. Och ursprunget till några av de kända kyrkofäderna och andra som anslöt sig till barndopet samt andra saker som lånats från hedningarna finns här. Här finns också en tidig utveckling av prästerskapet och det började i Pergamon och Tyatira innan aposteln Johannes hade dött. [Det kommer mer förklaring kring ”andra saker som lånats av hedningarna” i undervisningen över Upp 3:2] Så vi kan faktiskt inte se tillbaka på kyrkohistorien för att hitta den rätta modellen eller mönstret. Vi måste se på Apostlagärningarna för att få reda på Guds sanna mönster, och det sanna mönstret har en stor enkelhet. Folk fördes till tro på Jesus och fick en levande relation till honom. Där fanns inga fantastiska organisationer och strukturer och inga seminarier, utan bara en enkel tillit och tro på Herren vilket fördes vidare från person till person och från vän till vän. I var och en av församlingarna här i Uppenbarelseboken finns det en grupp som segrar, de som övervinner och erkänns av Herren. Det finns särskilda löften till dem som övervinner och de finns i varje församling. Så oavsett hur korrupt än kyrkosystemet kan bli, har Herren alltid sina sanna vittnen inom den församlingen. Och i var och en av församlingarna finns det en uppmaning av Jesus att uppmärksamma. ”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!” (Upp 2:7) Sju gånger kommer Herren att befalla oss att höra vad Anden säger till församlingarna. Nu går vi in i detta mycket fantastiska och allvarliga område med Jesu budskap till församlingarna. Må Gud genom sin Helige Ande ge oss öron att höra vad han försöker säga till församlingarna, för han kommer att tala om för oss att de som han älskar tuktar och tillrättavisar han också. Låt oss inte försöka försvara oss själva eller att rättfärdiga våra positioner, men låt oss vara öppna för att höra vad Anden vill säga till oss, hans församling. Slut av del 3 Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
För att gå till del 4 klicka här