BIBELNS PROFETIOR
Eskatologi (Profetia)
27% av texterna i Bibeln är profetia om framtiden. Det är sådant som redan har hänt och som kommer att hända. Det är alltså lite mer än en fjärdedel i Bibeln som är profetiska förutsägelser. Varför har Gud gett oss så mycket profetior? Det är för att förbereda oss, och inte för att skrämma oss, som Gud har talat om vilka planer Han har. Han vill att hans barn är beredda. Ingen annan religion har profetiska förutsägelser i sina heliga skrifter, men Bibeln har det. Mer än tusen profetior i Gamla Testamentet har redan uppfyllts, särskilt när det gäller Jesus och att Han skulle komma till jorden och där finns ännu fler profetior som talar om Hans andra ankomst. Många människor hoppar över de delar i Bibeln som innehåller profetiska förutsägelser och tänker inte är någon idé att försöka förstå eftersom dessa ställen är svåra och Bibeln inte är så tydlig på detta område. Paulus säger i Apg 20:27 att han har undervisat i hela Guds rådslut och vi behöver följa detta och även läsa de delar av Bibeln som verkar lite svårare. I Uppenbarelseboken 1:3 står det: ”Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.” Vi kommer att bli välsignade när vi läser. Andra människor är mycket intresserade av frågor som rör den yttersta tiden men kanske söker sig till olika källor om detta. Det är viktigt att först och främst studera vad Bibeln säger på dessa områden. Den här undervisningen kommer att försöka ge en så enkel och tydlig bild som möjligt av en del av bibelns profetior, samt ge information om vad som håller på att hända politiskt runt Israel idag. Det finns mycket mer att säga i detta ämne men vi har här fokus kring Jesu återkomst och vad som händer i världen idag. Jag har försökt att hålla mig till så bibeltrogna källor som möjligt som inte spekulerar fritt. Det finns olika tolkningar om vad som ska ske och kristna är inte överens i varje fråga, men man kan själv läsa Bibeln och studera dessa frågor för att få en fördjupad förståelse. Det är viktigt att vi försöker förstå vad som ska hända och att vi är beredda, även om vi inte vet exakt när allt ska hända. Vi ska inte överreagera när det gäller detta ämne, men inte heller vara okunniga och passiva utan känna till vad Bibeln undervisar om framtiden och även följa vad som händer omkring oss. I Matt 24 kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" De hade tre olika frågor: 1. När ska det ske? (När templet skulle förstöras.) 2. Vad blir tecknet på din återkomst? 3. Vad blir tecknet på den här tidsålderns slut? Idag finns det ingen händelse som Bibeln säger måste inträffa innan Jesus ska komma tillbaka och det kan alltså ske när som helst. En del tänker att evangeliet måste predikas till hela världen innan Jesus kommer tillbaka på grund av vad Jesus säger i Matt 24:14: Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” Detta är ett svårt bibelställe, men Jesus pratar här om tidsålderns slut och det kan betyda hans andra ankomst (och inte uppryckelsen). Jesus talade aldrig om framtiden och om sin ankomst så att människor bara kan bocka av händelser som måste ske på en lista. Budskapet i Bibeln till alla tidsåldrar har varit att vi troende ska leva som om Jesus kan komma tillbaka när som helst. Det är viktigt att inte använda ett bibelord som grund för att uppryckelsen inte kan ske just nu. Jag tror att det är viktigt att läsa helheten av profetiorna om framtiden och inte vänta på någon enskild händelse, för då blir det som det står i Matt 24:48: ”Min herre dröjer”. Även under vedermödan kommer människor att bli frälsta. Det verkar som om det ska bli en stor skörd av människor som kommer till tro under denna period. (Upp 7:9-17) Jesus säger i Matt 24:42-44: Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.” Matt 24:32-33: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren.” Det sista bibelordet kan betyda två saker: 1. Att vi studerar profetior i Bibeln och förstår vilken säsong vi befinner oss i. 2. Att Israel är en symbol för fikonträdet i Bibeln och att vi ska se på utvecklingen i Israel. Jag tror att liknelsen betyder båda saker. Israel är också nyckeln i de sista dagarnas profetior. Ingela Jansson