UPPRYCKELSEN
Eskatologi (Profetia)
När sker då uppryckelsen? Det finns sju olika synsätt angående uppryckelsen bland kristna. Det är viktigt att vi trots de olika synsätten respekterar varandra och först och främst tänker att vi ska vara beredda. De sju synsätten är följande: 1. Det finns ingen uppryckelse: De som har detta synsätt tror att de kristna kommer att vara kvar på jorden tills Jesus kommer tillbaka i sin andra ankomst. 2. Partial rapture (delvis uppryckelse): Enligt denna teori blir inte alla sanna kristna uppryckta, utan bara de som är förberedda och andligt värdiga. En del som har denna syn menar även att det kan ske flera uppryckelser efter hur de troende är andligt värdiga, medan andra menar att det bara sker en uppryckelse. 3: Pre-tribulation, pre-trib, (före vedermödan). Enligt denna teori kommer de troende att ryckas upp innan vedermödan som är den sista sjuårsperioden innan Jesus kommer tillbaka i sin andra ankomst. De troende kommer inte att vara på jorden under vedermödan. De återvänder sedan med Jesus i hans andra ankomst mot slutet av vedermödan. 4. Mid-trib (i mitten av vedermödan). Här tror man att de troende kommer bli uppryckta precis i mitten av vedermödan innan Guds vrede börjar utgjutas. 5. Pre-wrath (före vreden). Detta nya synsätt menar att det blir en uppryckelse tre fjärdedelar in i tiden för vedermödan, men innan Guds vrede utgjuts på jorden. Den tror att uppryckelsen inträffar ungefär fem eller fem och ett halvt år in i vedermödan. 6. Post-trib (efter vedermödan). En del tror att uppryckelsen kommer att äga rum i slutet av vedermödan. Alldeles innan Jesus återvänder för att etablera sitt rike på jorden kommer församlingen att bli uppryckt för att möta honom i skyn och sedan återvända med honom till jorden. 7. Det sjunde synsättet menar att Bibeln undervisar om uppryckelsen men att ingen kan vara säker på när den sker. Kommentar till de sju olika synsätten: Det finns bibeltroende kristna bakom alla dessa synsätt. Jag tror dock att Gud har gett oss tillräcklig information i sitt Ord för att vi ska kunna förstå när uppryckelsen är nära så att vi är beredda, även om ingen vet exakt när. När man undersöker helheten av de bibliska profetiorna ser man att det är så. Varför skulle Gud annars visa oss en sådan viktig händelse i sitt Ord om vi inte alls kunde förstå när tiden närmar sig. Oavsett vilket synsätt vi har ska vi vara beredda. Med all respekt för andra troende så tror jag själv på det tredje alternativet, d.v.s. att Jesus ska komma tillbaka innan vedermödan. Jag tror att det finns bibelord som stöder detta, men kommer inte att gå in mer på detta här. Jag uppmanar var och en att själv studera Bibeln angående denna fråga. Uppryckelsen: ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.” (1 Tess 4:16-18) Ordet för att ryckas upp är ἁρπάζω (harpazō) i grekiskan. Denna händelse kallas rapture på engelska efter det latinska ordet rapturo för ryckas upp. Denna händelse tas också upp i 1 Kor 15:51-52: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.” När uppryckelsen sker är det hastigt ”på ett ögonblick”. Ibland kan kristna tänka att någon viss händelse måste inträffa innan Jesus kommer tillbaka. Då missar man Bibelns uppmaning att vara beredd och i stället tittar man efter något annat. En del tänker t.ex. att det ska ske en jätteväckelse först över hela världen, men vi kan inte säkert veta. Det kanske sker, men Bibeln talar inte om det. Andra kristna tittar efter andra händelser, men vi ska endast titta efter Jesus. Jesu andra ankomst: Änglarna sa till lärjungarna i Apg 1:11: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen." Nästa vers talar om var de befann sig: ”Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån.” Jesus ska alltså komma tillbaka och ställa sig på Olivberget vid sin andra ankomst. Han ska då upprätta sitt rike på jorden. Så här står det i Sak 14:4: (Olivberget och Oljeberget är samma sak.) ”På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.” (Kursiverade bibelord är hämtade från Svenska Folkbibeln.) Ingela Jansson