DET POLITISKA LÄGET IDAG
Eskatologi (Profetia)
Ryssland, Turkiet och Iran finns alltså redan vid Israels gränser då de befinner sig i Syrien för att kriga mot IS. De har också byggt militärbaser och har planer på att fortsätta vara där men man tror också att de har andra intressen som gäller just Israel. Iran har större närvaro i Syrien genom Hizbollah än i Libanon just nu. Det finns även rysk militär närvaro i just Libyen och Sudan. Alla dessa länder som ska gå emot Israel enligt Hesekiel 38 samarbetar redan. Jesaja 17:1 talar om att Damaskus kommer att bli en ruinhög. (Detta har inte hänt under någon gång i historien). Enligt vissa uppgifter är staden Damaskus idag fylld av kemiska vapen. Israel involverar sig inte i inbördeskriget i Syrien men är beredda att slå till om de har skäl att tro att något vapen kommer att riktas mot dem. De har attackerat vapenkonvojer i Syrien med missiler som har varit på väg till Hizbollah i Libanon. Dessa missiler har varit avsedda att användas mot Israel. Om något vapen avfyras mot Israel från Damaskus är Israel beredda att slå till militärt. Man tror därför att det kan vara Israel som anfaller Damaskus enligt Jes 17:1, men det kan också vara så att Damaskus blir förstört i inbördeskriget i Syrien då även rebellerna bombar mot staden. Om det är Israel som anfaller Damaskus kan det vara denna händelse som blir inledningen till den invasion som vi läser om i Hesekiel 38. Tidigare var Iran vän med både USA och Israel men idag är Iran fiende med dessa länder. Turkiet var också till nyligen vän med Israel men är det inte längre. Idag samarbetar Ryssland och Iran och det har heller aldrig hänt tidigare. Iran har nyligen köpt ett robotförsvar av Ryssland som gör dem oerhört starka militärt. I slutet av mars 2017 träffades ledarna för Iran och Ryssland och kom överens om ett dussin avtal deras länder emellan. Den iranske ledaren uttryckte att Irans och Rysslands vänskap gått upp till en ny nivå. 170416 vann Turkiets president Erdogan en folkomröstning om förändringar av konstitutionen vilket kommer att ge presidenten en stor del av makten. Andra länder runt Israel är Egypten och Jordanien. De har idag fred med Israel och kommer inte att delta i invasionen. Ingela Jansson